• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для dəmir yolu ilə gediş haqqı (273 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
giriş yolu access noun general
hava yolu airline noun general
hava yolu airway noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
dəmir bənd brace noun general
dəllal haqqı brokerage noun general
dəllallıq haqqı brokerage noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
kanat yolu cableway noun general
dəmir banka can noun general
dəmir qutu can noun general
yolu clue noun general
rəsmi papaqlara vurulan dəmir nişan cockade noun general
gediş departure noun general
gediş haqqı fare noun general
dəmir beton ferroconcrete noun general
öd yolu gall-pipe noun general
dəmir xalta garrotte noun general
gediş go noun general
dəmir məmulatı hardware noun general
dəmir papaq helm noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
magistral avtomobil yolu highway noun general
növbəti üzvlük haqqı instalment noun general
dəmir iron noun general
dəmir məmulatları satıcısı ironmonger noun general
dəmir emal edən zavod ironworks noun general
dəmir hörgü lattice noun general
dəmir zəncir manacle noun general
gediş outgoing noun general
ayrı-ayrı dəmir pul penny noun general
giriş yolu porch noun general
dəmir yolu railroad noun general
dəmir yolu railway noun general
icarə haqqı rent noun general
dəmir şkaf safe noun general
dəmir tor scraper noun general
tikiş yolu suture noun general
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare noun general
ağ dəmir tin-plate noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tramvay yolu tramway noun general
magistral dəmir yolu trunk-railway noun general
əmək haqqı wage noun general
əmək haqqı cədvəli wage-rate noun general
əmək haqqı tarifi wage-rate noun general
geniş gediş-gəliş yolu walkway noun general
geniş piyada yolu walkway noun general
su yolu water-way noun general
əmək haqqı botch noun general
qaçış yolu cinder-track noun general
dəmir daranqıltısı clatter of iron noun general
ağıllı gediş clever move noun general
gəliş-gediş comings and goings noun general
torpaq yolu country-track noun general
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption noun general
giriş haqqı entrance fee noun general
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption noun general
dəmir paxırı ferric oxide noun general
dəmir-beton ferro-concrete noun general
gediş going away noun general
gediş going off noun general
gediş going out noun general
dəmir hardware noun general
dəmir-dümür iron articles noun general
dəmir daban iron heel noun general
dəmir-dümür iron items noun general
dəmir filizi iron ore noun general
dəmir-dümür iron pieces noun general
dəmir filizi iron stone noun general
dəmir peç iron stove noun general
dəmir iradə iron will noun general
dəmir məmulatı ironmongery noun general
gediş lead noun general
gediş leaving noun general
üzvlük haqqı membership dues noun general
gəliş-gediş motion noun general
gediş-gəliş motion noun general
gediş atla move of the knight noun general
nominal əmək haqqı nominal wages noun general
sərnişin gediş-gəlişi passenger traffic noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-rate pay noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
cıdır yolu racecourse noun general
cıdır yolu racetrack noun general
dəmir-beton reinforced concrete noun general
mənzil haqqı rent noun general
tənəffüs yolu respiratory ducts noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
qaçış yolu running track noun general
yanıq dəmir scale noun general
yanıq dəmir sinter noun general
küçə gediş-gəlişi street traffic noun general
dəmir yol budkası trackman's hut noun general
gəliş-gediş traffic noun general
təhsil haqqı tuition fee noun general
gediş turn noun general
əmək haqqı fondu wage fund noun general
zəhmət haqqı wages noun general
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path noun sport
nəfəs yolu trachea noun anatomical
balalıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vulva noun anatomical
balalıq yolu vulva noun anatomical
süd yolu galaxy noun astronomical
yanıq dəmir dross noun technical
dəmir papaq basin-hat noun military
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
yanaşma yolu approach noun general
dəmir bənd bracket noun general
həyat yolu career noun general
dəmir bənd clamp noun general
dəmir bənd clincher noun general
dəmir bənd clip noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
gediş current noun general
üzvlük haqqı due noun general
dəmir papaq head-gear noun general
icarə haqqı hire noun general
kirayə haqqı hire noun general
dəmir bənd holdfast noun general
gediş move noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
çıxış yolu out noun general
gediş passage noun general
əmək haqqı pay noun general
dəmir bənd staple noun general
abunə haqqı subscription noun general
yedək haqqı towage noun general
gediş-gəliş travel noun general
daşınma haqqı truckage noun general
yedək alma haqqı tuggage noun general
yedəkləmə haqqı tuggage noun general
təhsil haqqı tuition noun general
gediş process noun law
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
dəmir və daş yonmaq üçün alət bit noun general
gediş cavalcade noun general
yanıq dəmir cinder noun general
dəmir pul coinage noun general
gediş course noun general
dəmir filizi metal noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
dəmir geyim shell noun general
anbarda saxlama haqqı storage noun general
soyuducuda saxlama haqqı storage noun general
saxlama haqqı tankage noun general
şəhərlərarası danışıq haqqı toll noun general
həyat yolu track noun general
ömür yolu track noun general
gediş transposition noun general
saxlama haqqı upkeep noun general
təmir etmə haqqı upkeep noun general
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
gediş drift noun general
üzvlük haqqı subscription noun general
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll noun general
dəmir yolu rail noun spoken language
təbii gediş outgrowth noun figurative meaning
heyvanı ağılda saxlama haqqı poundage noun general
dəyirmançının üyütmə haqqı toll noun general
haqqı olmaq calculate on verb general
haqqı olmaq can verb general
tumurcuqlanma yolu ilə artmaq gemmate verb general
yolu kəsmək head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
dəmir yolu çəkmək network verb general
dəmir yolu ilə daşımaq railroad verb general
dəmir yolu ilə göndərmək railroad verb general
dəmir yolu çəkmək railway verb general
dəmir qırıntısına çevirmək scrap verb general
kontrabanda yolu ilə gətirmək smuggle verb general
qaçaqçılıq yolu ilə gətirmək smuggle verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
gediş-gəlişi kəsmək break off with verb general
haqqı müdafiə etmək fight for justice verb general
öz yolu ilə getmək go one's own way verb general
yolu hamarlamaq level a road verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
dəmir yolunu istismara vermək put into operation a railway verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
yolu qudronlamaq tar a road verb general
yolu genəltmək widen the road verb general
dilə tutma yolu ilə əldə etmək coax verb general
yaltaqlıq yolu ilə əldə etmək coax verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
yolu tutulmaq foul verb general
dəmir yolu ilə getmək railroad verb general
dəmir yolu ilə səyahət etmək railway verb general
dəmir bəndlə bərkitmək cramp verb technical
rüşvət vermək yolu ilə öz tərəfinə çəkmək buy verb general
əleyhinə səsvermə yolu ilə rədd etmək negative verb general
dəmir yolu ilə daşımaq rail verb general
dəmir yolu ilə göndərmək rail verb general
dəmir yolu ilə yola salmaq rail verb general
dəmir yolu çəkmək railroad verb general
dəmir yolu tikmək railroad verb general
istədiyi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
lazımi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
dəmir yolu ilə getmək train verb spoken language
sorğu yolu ilə müəyyənləşdirmək canvass verb general
gediş etmək play verb general
yolu itirmək wander verb general
gömrük haqqı verilməli şeylər təqdim etmək declare verb general
dəmir ferreous adjective general
tərkibində dəmir olan ferreous adjective general
dəmir metallic adjective general
müşahidə yolu ilə əldə edilmiş observed adjective general
haqqı tapdalanmış oppressed adjective general
haqqı ödənilən paid adjective general
yolu olmayan roadless adjective general
haqqı ödənilən stipendiary adjective general
az əmək haqqı verilən underpaid adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
lazımınca əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
haqqı ödənilməmiş unwaged adjective general
haqqı verilməmiş unwaged adjective general
əmək haqqı wage adjective general
dəmir iron adjective general
icarə haqqı rental adjective general
tərkibində ikivalentli dəmir olan ferrous adjective chemistry
sülh yolu ilə amicable adjective general
haqqı ödəməyən honorary adjective general
haqqı verilmiş paid adjective general
gömrük haqqı alınmamış uncustomed adjective general
gömrük haqqı verilməmiş uncustomed adjective general
gediş-gəlişli busy adjective general
əmək haqqı almayan unpaid adjective general
təcrübə yolu ilə experimentally adverb general
haqqı olaraq for a consideration adverb general
təsvir yolu ilə periphrastically adverb general
danışıq yolu ilə by means of negotiation adverb general
istisna etmək yolu ilə by way of exception adverb general
kontrobanda yolu ilə on the sly adverb general
... yolu ilə through preposition general
... yolu ilə whereby relative pronoun general
hava yolu air-highway phrases general
hava yolu ilə aparılan poçtun funt hesabı ilə ümumi çəkisi air-mail poundage phrases general
dairəvi avtomobil yolu belt way phrases general
yolu ilə by feat of phrases general
vicdanım haqqı by my trot phrases general
araba yolu cart track phrases general
araba yolu cart way phrases general
gediş-gəliş come and go phrases general
kənd yolu country road phrases general
kənd yolu earth road phrases general
giriş haqqı gate money phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
Vicdan haqqı! Honour bright! phrases general
vərəsəlik yolu ilə pul verən adam legal tender phrases general
nominal əmək haqqı nominal wage phrases general
məsələni sülh yolu ilə həll etmək pour oil on troubled waters phrases general
məsələni sülh yolu ilə yoluna qoymaq pour oil on troubled waters phrases general
dəmir yolu stansiyası rail station phrases general
dəmir yolu vağzalı rail station phrases general
dəmir yolu qovşağı railway junction phrases general
real əmək haqqı real wage phrases general
əmək-haqqı take-home pay phrases general
qırtlaq yolu the guttural orifice phrases general
ömür yolu thread of life phrases general
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board phrases general
yeraltı dəmir yolu tubular railway phrases general
Vicdanım haqqı! Upon my word! phrases general
su haqqı water rate phrases general
vəziyyədən çıxış yolu way out phrases general
allah haqqı swear to god phrases general
Allah haqqı really and truly phrases general
Süd yolu Milky way phrases astronomical
yanlış gediş wrong move phrases general
zəhmət haqqı earnings plural general