• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для dəniz ilə səyahət etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hərbi dəniz nazirliyi admiralty noun general
dəniz yosunu alga noun general
dəniz kənarı beach noun general
dəniz fənəri beacon noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
dəniz qulduru buccaneer noun general
dəniz dalğasının rəngi celadon noun general
dəniz xəritəsi chart noun general
dəniz kənarı coast noun general
dəniz sahili coast noun general
onayaqlı dəniz xərçəngi crab noun general
dəniz səyahəti cruise noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
dəniz suyunun çəkilməsi ebb-tide noun general
dar dəniz körfəzi firth noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
dəniz qulduru freebooter noun general
çox səyahət edən globetrotter noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
nazik dəniz körfəzi inlet noun general
səyahət journey noun general
dəniz kənarı littoral noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
hərbi-dəniz donanması navy noun general
hərbi-dəniz qüvvələri navy noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
səyahət peregrination noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
dəniz quldurluğu piracy noun general
dəniz qulduru pirate noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
dəniz sea noun general
dəniz yatağı seabed noun general
dəniz kənarı seaboard noun general
dəniz pişiyi xəzi sealsskin noun general
dəniz səyyahı seaman noun general
dəniz limanı seaport noun general
gözəl dəniz mənzərəsi seascape noun general
dəniz kənarı seashore noun general
dəniz xəstəliyi seasickness noun general
dəniz kənarı seaside noun general
dəniz qırağı seaside noun general
dəniz yosunu seaweed noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
dəniz donanmasının gəmiləri shipping noun general
dəniz kənarı shore noun general
dəniz sahili shore noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
əlavə etmək supplement noun general
dəniz the blue noun general
səyahət tour noun general
səyahət travel noun general
səyahət bürosu travel-bureau noun general
səyahət haqqında film travel-film noun general
səyahət travelling noun general
səyahət trip noun general
yeməli iri dəniz balığı tuna noun general
istifadə etmək utilisation noun general
səyahət voyage noun general
səyahət etmə wander noun general
səyahət etmə wayfaring noun general
dəniz heyvanlarının əridilmiş piyi whale-oil noun general
dəniz kənarı coastland noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
açıq dəniz blue water noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
dəniz çəkilməsi ebb noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
xarici səyahət foreign travel noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
dəniz səthindən hündürlükdə height above sea level noun general
açıq dəniz high seas noun general
qəsd etmək ill will noun general
dəniz donanması marine noun general
dəniz qüvvələri ştabı naval staff noun general
hərbi dəniz donanması navy noun general
açıq dəniz open sea noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
dəniz balığı salt-water fish noun general
dəniz mili sea mile noun general
dəniz nəqliyyatı sea transport noun general
dəniz suyu sea water noun general
dəniz qazıması sea-boring noun general
dəniz aslanı sea-lion noun general
dəniz portu seaport noun general
dəniz qulduru sea-robber noun general
dəniz duzu sea-salt noun general
dəniz xəstəliyi sea-sickness noun general
dəniz otu seaweed noun general
dəniz pərisi siren noun general
sərf etmək spend noun general
dəniz paroxodu steamship noun general
sifraq etmək vomit noun general
piyada səyahət hike noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
dəniz quşu albatross noun zoological
səkkizayaqlı dəniz heyvanı octopus noun zoological
xırda dəniz xərçəngi shrimp noun zoological
dəniz ulduzu star-fish noun zoological
balaca dəniz quşu titlark noun zoological
dəniz mollyusku mussel noun zoological
dəniz səfəri sailing noun nautical
dəniz boyu gəmiçiliyi cabotage noun nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
dəniz qulduru viking noun history
dəniz quldurlarının bayrağı blackjack noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
dəniz səyahətinə çıxan gəmi cruiser noun general
dəniz kənarı embankment noun general
istifadə etmək embrace noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
dar dəniz körfəzi loch noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
səyahət pilgrimage noun general
qısa səyahət run noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
iri dəniz balığı əti tuna noun general
dəniz buzu water-ice noun general
hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı youngster noun general
səyahət etmə pilgrimage noun spoken language
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
dəniz ulduzu asteroid noun zoological
təltif etmək decorate noun general
dəniz səyyahı navigator noun general
açıq dəniz open noun general
dəniz tülküsü thresher noun zoological
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
ensiz dəniz körfəzi arm noun general
dəniz kənarı front noun general
dəniz sahilindəki bulvar front noun general
icad etmək manufacture noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
dəniz piyadasının sahil qoşunu company noun nautical
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general