• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для dərin təsir buraxmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sonrakı təsir aftereffect noun general
dərin hörmət awe noun general
dərin dərə canyon noun general
dərin qazan cauldron noun general
dərin dərə chasm noun general
dərin yarğan chasm noun general
əks-təsir counteraction noun general
əks-təsir counterwork noun general
təsir efficacy noun general
təsir efficiency noun general
dərin bilik erudition noun general
dərin kəsik gash noun general
dərin yara gash noun general
təsir impression noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
təsir influence noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
təsir operability noun general
təsir qüvvəsi operability noun general
dərin ehtiram reverence noun general
dərin məhəbbət reverence noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
təsir effectiveness noun general
eyici təsir abrasive action noun general
əks-təsir counteract noun general
dərin qac deep ditch noun general
yuyucy təsir detergent substance noun general
yer şarı globe; şar buraxmaq noun general
əks-təsir opposition noun general
şayiə buraxmaq rumor talker noun general
şayiə buraxmaq rumormonger noun general
şayiə buraxmaq rumourmonger noun general
dərin boşqab soup-plate noun general
təsir dairəsi sphere of influence noun general
təsir sferası sphere of influence noun general
dərin və dar qayalıq dərə gulch noun American
təsir action noun general
təsir etmə action noun general
dərin uçurum chasm noun general
dərin uçurum cliff noun general
dərin düşüncə contemplation noun general
dərin fikir contemplation noun general
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
təsir dairəsi coverage noun general
dərin qırış furrow noun general
tez təsir altına düşmə give noun general
təsir impact noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
təsir potency noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
təsir sway noun general
torpağı dərin şumlayan kultivator növü extirpator noun agricultural
təsir authority noun general
dərin fərq chasm noun general
təsir effect noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
təsir hold noun general
təsir operation noun general
təsir reaction noun general
təsir repercussion noun general
təsir heft noun American
təsir credit noun general
təsir müddəti currency noun general
dərin qırış hack noun general
əks-təsir reaction noun general
təsir virtue noun general
buraxmaq drop noun computer
çayın dərin yeri hole noun general
təsir etmək affect verb general
təsir göstərmək affect verb general
təsir altına salmaq bias verb general
kobud səhv buraxmaq blunder verb general
ağzından buraxmaq blunder out verb general
büdcədən pul buraxmaq budget verb general
bülleten buraxmaq bulletin verb general
zoğ buraxmaq chit verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
dərin etmək deepen verb general
havanı buraxmaq deflate verb general
qazı buraxmaq deflate verb general
ordudan buraxmaq demobilise verb general
buraxmaq disengage verb general
buraxmaq drain verb general
damcı-damcı buraxmaq dribble verb general
buraxmaq effuse verb general
buraxmaq elide verb general
buraxmaq emit verb general
buraxmaq eradiate verb general
geridə buraxmaq excel verb general
nəfəs buraxmaq exhale verb general
buraxmaq exude verb general
pul buraxmaq finance verb general
buraxmaq forsake verb general
pul buraxmaq fund verb general
əldən buraxmaq gamble away verb general
buraxmaq give off verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
təsir etmək implant verb general
təsir etmək influence verb general
təsir göstərmək influence verb general
təsir etmək inspire verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
buraxmaq issue verb general
dövriyyəyə buraxmaq issue verb general
buraxmaq launch verb general
buraxmaq leak verb general
çapda səhv buraxmaq misprint verb general
orfoqrafik səhvlər buraxmaq mis-spell verb general
səhv buraxmaq mistake verb general
buraxmaq omit verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
iz buraxmaq pit verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
şüa buraxmaq radiate verb general
şüa buraxmaq ray verb general
dərin hörmət bəsləmək revere verb general
dərin hörmət etmək revere verb general
dərin hörmət bəsləmək reverence verb general
raket buraxmaq rocket verb general
su buraxmaq seep verb general
buraxmaq slack verb general
zoğ buraxmaq sprout verb general
suyu buraxmaq squirt verb general
pul buraxmaq subscribe verb general
pul buraxmaq subsidize verb general
geridə buraxmaq surpass verb general
zoğ buraxmaq tiller verb general
zəncirdən buraxmaq unchain verb general
açıb buraxmaq unleash verb general
həbsxanadan buraxmaq unprison verb general
buraxmaq usher verb general
geridə buraxmaq outreach verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
buraxmaq accept verb general
buraxmaq allow verb general
dərin kök atmaq be deeply rooted verb general
dərin fikrə getmək be sunk in thought verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
sabun qovuğu buraxmaq blow bubbles verb general
sabun qabarcığı buraxmaq blow bubbles verb general
buraxmaq break up verb general
buraxmaq emit verb general
təsir dairəsini genəltmək extend the sphere of influence verb general
şayiə buraxmaq float a rumor; şayiəyayan verb general
başına buraxmaq leave verb general
sakit buraxmaq leave alone verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
rahat buraxmaq leave smb. alone verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başlı-başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
buraxmaq let verb general
başına buraxmaq let get out of hand verb general
buraxmaq let in verb general
cəzasız buraxmaq let off verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
dərin fikrə getmək muse verb general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
başlı-başına buraxmaq pay no attention verb general
buraxmaq permit verb general
satışa buraxmaq put up for sale verb general
kök buraxmaq root verb general
kök buraxmaq send out roots verb general
söz buraxmaq set a rumor verb general
şayiə buraxmaq set a rumor abroad verb general
şayiə buraxmaq set a rumor afloat verb general
azadlığa buraxmaq set free verb general
təsir altına düşməmək stick out verb general
başlı-başına buraxmaq take no care verb general
dərin düşünmək think deeply verb general
dərin düşünmək think profoundly verb general
buraxmaq turn on verb general
buraxmaq unclasp verb general
buraxmaq disband verb military
boğucu qaz buraxmaq gas verb military
yel buraxmaq fart verb rude word
pul buraxmaq allocate verb general
daha dərin olmaq deepen verb general
dərin iz buraxmaq engrave verb general
geridə buraxmaq exceed verb general
tüstü buraxmaq fume verb general
təsir bağışlamaq glitter verb general
yavaş-yavaş buraxmaq haul down verb general
təsir etmək impress verb general
dərin iz buraxmaq imprint verb general
buraxmaq let verb general
əldən buraxmaq neglect verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
təsir göstərmək operate verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
təsir yaratmaq prepossess verb general
buxar buraxmaq puff verb general
tüsüt buraxmaq puff verb general
təsir etmək react verb general
təsir göstərmək react verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
təsir etmək redound upon verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
buraxmaq release verb general
dərin iz buraxmaq seam verb general
unudulmaz iz buraxmaq seam verb general
tüpürcək buraxmaq slaver verb general
buraxmaq unbind verb general
buraxmaq vapour verb general
burumları buraxmaq whiff verb general
dərin iz buraxmaq embed verb figurative meaning
dərin iz buraxmaq grave verb archaism
buraxmaq dismiss verb military
təsir etmək act verb general
işıq seli buraxmaq beam verb general
buraxmaq break up verb general
iz buraxmaq colour verb general
pul buraxmaq credit verb general
açıb buraxmaq discharge verb general
buraxmaq discharge verb general
hazırlamaq və buraxmaq dispense verb general
təsir altına salmaq dispose verb general
buraxmaq dissolve verb general
buraxmaq exhaust verb general
buraxmaq float verb general
təsir altına salmaq incline verb general
əldən buraxmaq miss verb general
dövriyyəyə buraxmaq mobilise verb general
dövriyyəyə buraxmaq mobilize verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
kölgədə buraxmaq obscure verb general
iz buraxmaq print verb general
buraxmaq quit verb general
dərin iz buraxmaq scar verb general
dərin yara vurmaq slash verb general
əldən buraxmaq slip verb general
təsir etmək sway verb general
tədavülə buraxmaq utter verb general
dövriyyəyə buraxmaq publish verb American
istiqraz buraxmaq bond verb finance
dövriyyəyə buraxmaq negotiate verb finance
buraxmaq admit verb general
pul buraxmaq assign verb general
dövriyyəyə buraxmaq circulate verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
pis təsir göstərmək disagree verb general
uçarkən işıqlı iz buraxmaq mark verb general
əks-təsir göstərmək react verb general
təsir göstərmək touch verb general
təsir etmək work verb general
buraxmaq expel verb figurative meaning
başlı-başına buraxmaq expose verb general
buraxmaq skip verb computer
dövriyyəyə buraxmaq pass verb general
təsir etmək tell verb general
təsir etmək have verb general
təsir göstərmək have verb general
dövriyyəyə buraxmaq turn verb general
çox dərin bottomless adjective general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
çox dərin chasmal adjective general
dərin chasmal adjective general
təsir göstərən coefficient adjective general
əks-təsir göstərən counteractive adjective general
dərin deep adjective general
dərin kök salmaq deep-rooted adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
çox dərin fathomless adjective general
ürəyin ən dərin guşəsində bəslənilmiş heartfelt adjective general
ciddi təsir yaradan imposing adjective general
dərin təsir bağışlayan impressive adjective general
dərin təsir oyadan impressive adjective general
dərin kök salmış ineradicable adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
ən dərin inmost adjective general
təsir göstərməyən inoperative adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
dərin profound adjective general
dərin searching adjective general
təsir bağışlayan showy adjective general
təsir doğurmayan unimpressed adjective general
təsir oyatmayan unimpressed adjective general
təsir etməyən unimpressive adjective general
dərin yawning adjective general
tez təsir altına düşən manageable adjective general
dərin abstruse adjective general
dərin cordial adjective general
tez təsir altına düşən ductile adjective general
dərin far adjective general
dərin great adjective general
dərin biliyi olan well-informed adjective general
təsir edən active adjective general
təsir qüvvəsi olan active adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
dərin feeling adjective general
çox güclü təsir edən potent adjective general
dərin düşüncəli wise adjective general