• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для dance with great pleasure (173 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
oyun dance noun general
rəqs dance noun general
buz üzərində rəqs ice-dance noun general
rəqs morris-dance noun general
həzz pleasure noun general
kef pleasure noun general
ləzzət pleasure noun general
zövq pleasure noun general
step rəqsi tap-dance noun general
zopu ancient folk dance noun general
tərəkəmə Azerbaijani dance music noun general
şalaxo dance melody noun general
nəvə-nəticə grandchild and great-grandchild noun general
ülkər Great Bear noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
təntənəli gün great day noun general
qiyamət great disaster noun general
köklü fərq great disparity noun general
başıalovluyluq great emotion noun general
soltanlıq great happiness noun general
çoxluq great number noun general
nəticə great-granddaughter noun general
ulu baba great-grandfather noun general
nəticə great-grandson noun general
kötücə great-great-grandchild noun general
kötükcə great-great-grandchild noun general
ulu babanın babası great-great-grandfather noun general
ulu nənənin anası great-great-grandmother noun general
diringi light dance music noun general
fövqəlbəşər man of great ability noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
boston name of dance noun general
əyləncə pleasure noun general
səfa pleasure noun general
zövq-səfa pleasure noun general
yallı Turkish folk dance noun general
oyun havası dance noun general
buz üzərində balet ice-dance noun general
məmnuniyyət pleasure noun general
bal gecəsi dance noun general
oynama dance noun general
rəqs etmə dance noun general
rəqs gecəsi dance noun general
oynamaq dance verb general
rəqs etmək dance verb general
kef vermək pleasure verb general
zövq vermək pleasure verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
doğulub-törənmək be born in great number verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
oynatmaq cause smb. to dance verb general
halay vurmaq circle and dance verb general
dingildəşmək dance all together verb general
qəşəng oynamaq dance gracefully verb general
süzmək dance gracefully verb general
şıdırğı oynamaq dance quickly verb general
süzmək dance tenderly verb general
göbək atmaq dance the belly dance verb general
zopuya çıxmaq dance zopu verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
zövq almaq get pleasure verb general
haram etmək give great trouble verb general
kef vermək give pleasure verb general
xoşlandırmaq give pleasure verb general
ləzzətləndirmək give pleasure verb general
iştahalanmaq have a great desire to eat verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
cəhd etmək make great effort verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
çalıb-oynamaq play and dance verb general
ləzzət etmək pleasure greatly verb general
ölmək suffer great grief verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
sevib-əzizləmək take great care verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
xoşhallanmaq take pleasure verb general
səfa sürmək take pleasure in life verb general
atılıb-düşmək dance verb general
fırlanmaq dance verb general
yellənmək dance verb general
yırğalanmaq dance verb general
atıb-tutmaq dance verb general
oynatmaq dance verb general
oyun dance adjective general
rəqs dance adjective general
azman great adjective general
böyük great adjective general
çox iri great adjective general
əzəmətli great adjective general
nəhəng great adjective general
zorba great adjective general
könülaçan giving pleasure adjective general
əkə great adjective general
dahiyanə great adjective general
ulu great adjective general
hədsiz great number adjective general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
nəvəli-nəticəli having grandchild and great-grandchild adjective general
dözümlü of great endurance adjective general
davamlı of great endurance adjective general
diapozonlu of great range adjective general
canıbərk of great vitality adjective general
ölçüsüz too great adjective general
nəşəsiz without pleasure adjective general
çox böyük great adjective general
dərin great adjective general
gur great adjective general
güclü great adjective general
şiddətli great adjective general
ətək-ətək a great deal adverb general
külli a great deal of adverb general
çoxlu miqdarda a great deal of adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
birdünya a great many adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
çoxlu a great number adverb general
külli a great number of adverb general
səxavətlə in great amount adverb general
min bəla ilə with great difficulty adverb general
ölüm-zülüm with great difficulty adverb general
odlu-alovlu with great passion adverb general
can-başla with great pleasure adverb general
canla-başla with great pleasure adverb general
matdım-matdım with great surprise adverb general
məmnuniyyətlə with pleasure adverb general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
yüksək tərifə layiq olmaq be worthy of great praise phrases general
göbəkatma belly dance phrases general
birinə əl-ayaq eləmək dance attendance upon phrases general
qulluq göstərmək dance attendance upon phrases general
odla oynamaq dance on a volcano phrases general
estrada orkestri dance orchestra phrases general
başqasının çaldığına oynamaq dance to smb.'s tune phrases general
xalq rəqsi folk dance phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool phrases general
böyük məbləğdə great deal phrases general
külli miqdarda great deal phrases general
hörmətli zat great gun phrases general
iddialı adam great gun phrases general
yüz iyirmi great hundred phrases general
böyük məbləğdə great many phrases general
külli miqdarda great many phrases general
böyük məbləğdə great number phrases general
külli miqdarda great number phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
baş barmaq great toe phrases general
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases general
çox varlı adam man of great possessions phrases general
dövlətli adam man of great possessions phrases general
varlı-hallı adam man of great possessions phrases general
vacib olmayan no great shakes phrases general
kef axtarmaq pursue pleasure phrases general
çox ləzzət almaq take great pleasure phrases general
Böyük Hürriyyət Partiyası the Great Charter phrases general
böyük dövlətlər the Great Powers phrases general
Birinci Dünya müharibəsi the Great War phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
böyük ölçüdə to a great extent phrases general
əhəmiyyətli dərəcədə to a great extent phrases general
böyük məmnuniyyətlə with great pleasure phrases general
bir kəsin kefinə zəhər qatmaq poison one's pleasure phrases general
yoğun bağırsaq great gut phrases anatomical
Dama-dama göl olar Little streams make great river phrases proverb
məhşər günü great inquest phrases religion
qiyamət günü great inquest phrases religion
həyatla ölüm arasındakı hədd the Great Divide phrases poetical
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
dance with great pleasure sındırmaq verb general