• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для daxili müşahidə (104 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
silah lüləsinin daxili ölçüsü calibre noun general
daxili hissələr innards noun general
daxili orqanlar innards noun general
daxili hissə inside noun general
daxili məkan inside noun general
müşahidə inspection noun general
daxili telefon əlaqəsi intercom noun general
bir şeyin daxili interior noun general
özünü müşahidə introspection noun general
müşahidə məntəqəsi looking-out noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
müşahidə observation noun general
müşahidə aparma observation noun general
müşahidə etmə observation noun general
daimi müşahidə outlook noun general
yuxarıdan müşahidə overlook noun general
çiyinin daxili tərəfi oxter noun general
müşahidə supervision noun general
müşahidə surveillance noun general
daxili müşahidə introspection noun general
ümumi daxili məhsul gross domestic product noun general
Daxili işlər Nazirliyi Department of the Interior noun general
daxili siyasət Domestic policy noun general
daxili işlər home affairs noun general
daxili bazar home market noun general
Daxili işlər Nazirliyi Home Office noun general
Daxili işlər naziri Home Secretary noun general
daxili ticarət home trade noun general
daxili ziddiyyətlər inner contradictions noun general
daxili aləm inner life noun general
daxili xəstəliklər internal diseases noun general
daxili düşmənlər internal enemies noun general
daxili fleksiya internal inflexion noun general
daxili yanacaq mühərriki internal-combustion engine noun general
müşahidə look-out noun general
Daxili işlər naziri Minister for Home Affairs noun general
Daxili işlər naziri Minister of the Interior noun general
Daxili işlər Nazirliyi Ministry of Internal Affairs noun general
səviyyə dəyişməsinin müşahidə edilməsi observation of depth gauge noun general
müşahidə məntəqəsi observation post noun general
müəssisədə daxili nizam-inti qaydası nizam-intizam office regulations noun general
idarədə daxili qanun-qayda office regulations noun general
daxili qayda-qanun routine noun general
müşahidə vışkası watchtower noun general
daxili orqanlar bowel noun anatomical
daxili davranış qaydası bylaw noun general
müşahidə dairəsi coverage noun general
daxili işlər interior noun general
müşahidə meydançası observatory noun general
müşahidə məntəqəsi observatory noun general
müşahidə etmə watch noun general
daxili birləşmə interconnection noun electrical engineering
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
müşahidə nöqtəsi outlook noun general
müşahidə punktu outlook noun general
daxili məna undertone noun general
müşahidə borusu glass noun general
müşahidə etmək cognise verb general
müşahidə etmək note verb general
müşahidə etmək observe verb general
diqqətlə müşahidə etmək overhaul verb general
müşahidə etmək overlook verb general
müşahidə etmək remark verb general
müşahidə etmək watch verb general
elmi müşahidə aparmaq observe verb general
daxili local verb computer
daxili built-in adjective general
daxili in adjective general
daxili inner adjective general
daxili inside adjective general
müəsissə daxili interdepartmental adjective general
idarə daxili interdepartmental adjective general
daxili interior adjective general
daxili internal adjective general
daxili inward adjective general
müşahidə edən observant adjective general
müşahidə edilmiş observed adjective general
müşahidə olunmuş observed adjective general
müşahidə üsuli ilə əldə edilmiş observed adjective general
müşahidə yolu ilə əldə edilmiş observed adjective general
daxili səbəbdən törəyən unpromted adjective general
daxili up-country adjective general
daxili inherent adjective general
daxili intrinsic adjective general
daxili xəstəliklər therapeutic adjective medical
daxili orqanlara aid olan visceral adjective anatomical
daxili domestic adjective general
daxili inland adjective general
daxili home adjective general
daxili oral adjective general
daxili qəbul edilməli oral adjective general
daxili yanma mühərriki combustion engine phrases general
daxili siyasət domestic policy phrases general
daxili siyasət domestic politics phrases general
daxili bazar home market phrases general
Daxili İşlər Nazirliyi Home Office phrases general
daxili siyasət home policy phrases general
Daxili İşlər Naziri Home Secretary phrases general
daxili siyasət internal policy phrases general
müşahidə etmək look on phrases general
Daxili İşlər Nazirliyi Ministry of Internal Affairs phrases general
daxili orqanlar viscera plural anatomical
daxili nizam qaydaları regulation plural general