• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для diş ağrısına qarşı dərman (184 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
ağrıkəsən dava-dərman assuagement noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
dərman cure noun general
dərman hazırlayan mütəxəssis dispenser noun general
dərman drug noun general
qusuntu dərman emesis noun general
qaytarıcı dərman emetic noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
tüktəmizləyən dərman hair-remover noun general
dərman otları toplayan herbalist noun general
dərman otları yığan herbalist noun general
həşərat qırmaq üçün dərman insecticide noun general
dava-dərman medicament noun general
dərman medicament noun general
müalicə üçün dava-dərman medication noun general
dərman medicine noun general
qarışıq dərman melange noun general
qarşı əsən külək noser noun general
dərman üçün şüşə qab phial noun general
dərman remedy noun general
ağrıkəsici dərman sedative noun general
sakitləşdirici dərman sedative noun general
həyat tonusunu qaldıran dərman tonic noun general
axına qarşı upstream noun general
təsirsiz dərman placebo noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
qarın ağrısına düşmək bellyache noun general
dava-dərman drug noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
dərman otları herbs noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
dava-dərman medical means noun general
dava-dərman medical remedies noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
qarın ağrısına düşmək pest; qarınağrısına düşmək noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
qarın ağrısına düşmək stomach ache noun general
ağrıkəsən dərman painkiller noun spoken language
dərman physic noun spoken language
dərman bəlğəmotu hollyhock noun botanical
sidikqovucu dərman diuretic noun medical
bəlğəm gətirən dərman expectorant noun medical
zəhər əleyhinə dərman mithridate noun medical
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
qusdurucu dərman vomitive noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
ağrıkəsən dərman codeine noun pharmacological
dərman powder noun pharmacological
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
dərman balm noun general
dərman hazırlama confection noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
dərman otları satan adam herbalist noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
sakitləşdirici dərman quieter noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
hər dərdə dərman panacea noun general
orqanizmdə dərman maddələrinin toplanması cumulation noun medical
dərman satan mağaza drugstore noun American
qarşı tərəf opponent noun sport
yuxugətirən dərman hypnotic noun general
ağrıkəsən dərman plaster noun general
qusdurucu dərman vomit noun general
dərman stuff noun spoken language
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
dərman vermə exhibition noun medical
qarşı çıxmaq breast verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
dərman bitkiləri toplamaq herbalise verb general
dərman bitkiləri yığmaq herbalise verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
qarşı durmaq withstand verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
qarın ağrısına düşmək be ill with dysentery verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
dərman hazırlamaq make up a medicine verb general
qarşı durmaq oppose verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
qarın ağrısına düşmək suffer from a gastric illness; qarın-qarına verb general
dərman içmək take medicine verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
dərman etmək treat medically verb general
dərman vurmaq treat with a mordant verb general
dərman verməklə atı korlamaq nobble verb jargon
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
dərman vermək exhibit verb medical
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
dərman xassəsinə malik officinal adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
dərman medicinal adjective general
qarşı opposite adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
qarın ağrısına düşmək stomach to stomach; qarınağrısı adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
güclü təsir edən dərman potent drug phrases general
çox güclü dərman powerfull drug phrases general
dərman hazırlamaq prepare a medicine phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
axına qarşı çıxmaq swim against the stream phrases general
əksəriyyətə qarşı qoşulmaq swim against the stream phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
suyu təmizləmək üçün dərman water softener phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
qarın boşaldan dərman opening medicine phrases medical
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity phrases mathematics
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general