• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для direct one's eyes (107 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
badamı gözlər almond-shaped eyes noun general
sabit mürəkkəbə direct component noun general
vasitəsiz tamamlıq direct object noun general
vasitəsiz nitq direct speech noun general
sabit cərəyan generatoru direct-current generator noun general
istiqamət vermək direct verb general
istiqamətləndirmək direct verb general
tuşlamaq direct verb general
yol göstərmək direct verb general
yönəltmək direct verb general
yönləndirmək direct verb general
yalvarıb-sıtqamaq beg with tears in one's eyes verb general
gözünü qırpmaq blink one's eyes verb general
yönəltdirmək cause smb. to direct verb general
gözünü örtmək close one's eyes verb general
gözünü qapamaq close one's eyes verb general
gözünü yummaq close one's eyes verb general
yummaq close smb.'s eyes verb general
aparmaq direct verb general
diqqətini istiqamətləndirmək direct one's attention verb general
yollanmaq direct one's steps verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
gözünü dikmək fix one's eyes on verb general
qaş-göz oynatmaq make eyes verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
qıymaq screw up one's eyes verb general
aşkarda görmək see with one's own eyes verb general
gözlərini korlamaq spoil one's eyes verb general
baxışını yönəltmək turn one's eyes verb general
idarə etmək direct verb general
nəzarət etmək direct verb general
rəhbərlik etmək direct verb general
göstəriş vermək direct verb general
təklif etmək direct verb general
məsləhət vermək direct verb general
öyüd vermək direct verb general
öyüd-nəsihət vermək direct verb general
adresə göndərmək direct verb general
göndərmək direct verb general
ünvana göndərmək direct verb general
ünvanlamaq direct verb general
dirijorluq etmək direct verb general
rejissorluq etmək direct verb general
düz direct adjective general
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes adjective general
vasitəsiz direct adjective general
ahubaxış having beautiful eyes adjective general
ahugöz having beautiful eyes adjective general
durnagöz with beautiful and limpid eyes adjective general
dəvərəgöz with bulging eyes adjective general
dəvərəgözlü with bulging eyes adjective general
dombagöz with bulging eyes adjective general
dombalangözlü with bulging eyes adjective general
xumargöz with languorous eyes adjective general
açıq-aydın direct adjective general
bilavasitə direct adjective general
birbaşa direct adjective general
şübhəsiz direct adjective general
açıq direct adjective general
aydın direct adjective general
düz üzünə direct adjective general
absolyut direct adjective general
mütləq direct adjective general
tam direct adjective general
düzünə direct adjective computer
sabit direct adjective electrical engineering
bilavasitə direct adverb general
birbaşa direct adverb general
düz direct adverb general
düzünə direct adverb general
baxa-baxa before one's eyes adverb general
gözüaçıq with open eyes adverb general
doluxa-doluxa with tears in one's eyes adverb general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
vasitəsiz tamamlıq direct object phrases general
iti gözlər eyes like gimlet phrases general
sağa düzlənmə eyes right phrases general
sola düzlənmə eyes right phrases general
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. phrases general
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. phrases general
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. phrases general
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. phrases general
gözdən qaçırmamaq keep one's eyes peeled phrases general
göz-qulaq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
sayıq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
gərgin oxumaqla gözlərini yormaq pore one's eyes out phrases general
gözün altında torbacıq pouches under the eyes phrases general
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes phrases general
göz-qulaq olmaq be all eyes and ears phrases general
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases general
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes phrases general
gözüaçıq yatmaq sleep with open eyes phrases general
gözə toz atmaq throw dust in smb.'s eyes phrases general
it itin ayağını basmaz crow will not pick out crow's eyes phrases proverb
İt itin ayağına basmaz Hawk will not pick hawk's eyes out phrases proverb
vasitəli nitqdə sual direct question phrases grammatical
fikir eyes plural general
mülahizə eyes plural general
rəy eyes plural general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
direct one's eyes baxışını yönəltmək verb general