• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для drive cattle into a barn (193 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ahıl barn noun general
anbar barn noun general
mal-qara saxlanılan yer barn noun general
mərək barn noun general
pəyə barn noun general
taxıl anbarı barn noun general
tövlə barn noun general
iribuynuzlu mal cattle noun general
mal-qara cattle noun general
qaramal cattle noun general
işlək qaramal draft-cattle noun general
qoşqu heyvanı draft-cattle noun general
getmə drive noun general
gəlmə drive noun general
sürmə drive noun general
tramvay parkı barn noun general
samanlıq barn noun general
küm barn for breeding silkworms noun general
kümxana barn for breeding silkworms noun general
qayış intiqalı belt drive noun general
heyvan cattle noun general
mal-heyvan cattle noun general
sığır cattle noun general
ağıl cattle shed noun general
pəyə cattle shed noun general
fermaçı cattle-breeder noun general
heyvandar cattle-breeder noun general
maldar cattle-breeder noun general
heyvandarlıq cattle-breeding noun general
maldarlıq cattle-breeding noun general
heyvandarlıq ferması cattle-breeding farm noun general
tərəkəmə cattle-breeding nomad noun general
çodar cattle-dealer noun general
qırğın cattle-plague noun general
heyvandarlıq cattle-rearing noun general
dam cattle-yard noun general
maldar cattle-yard worker noun general
xal-xal enclosure for cattle noun general
buynuzlu heyvan horned cattle noun general
qırğın loss of cattle noun general
qaramal neat cattle noun general
samanlıq threshing barn noun general
ətlik və südlük mal-qara granger's cattle noun agricultural
depo barn noun general
park barn noun general
qaraj barn noun general
kiçikbuynuzlu heyvan cattle noun general
gəzinti drive noun general
gəzintiyə çıxma drive noun general
gəzmə drive noun general
izləmə drive noun general
qovma drive noun general
təqib etmə drive noun general
hücum drive noun military
zərbə drive noun military
qaçaqaç drive noun general
qaç-qov drive noun general
tələsmə drive noun general
qurğu drive noun computer
kampaniya drive noun American
bir arzunu təmin etmə drive noun general
meyil drive noun general
idarə etmək drive verb general
sürmək drive verb general
qovmaq drive away verb general
qovub çıxartmaq drive away verb general
qovmaq drive out verb general
çıxartmaq drive out verb general
didərgin salmaq drive out verb general
damlanmaq be driven into a barn verb general
maldarlıq etmək cattle-breeder: be a cattle-breeder verb general
sürdürmək cause smb. to drive verb general
haylatmaq cause smb. to drive verb general
qovalatdırmaq cause smb. to drive away verb general
qovlatdırmaq cause smb. to drive away verb general
qovdurmaq cause smb. to drive out verb general
qovzadılmaq cause smb. to drive out verb general
itirtdirmək cause to drive out verb general
aparmaq drive verb general
maşın sürmək drive verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
sürünü haylamaq drive a herd verb general
kirşə sürmək drive a sleigh verb general
gəzmək drive about verb general
sabit sürət ilə sürmək drive at a steady rate verb general
qaçarağını götürmək drive away verb general
qoparaqlamaq drive away verb general
qovalamaq drive away verb general
qovlamaq drive away verb general
itkin salmaq drive away verb general
qoparaqlanmaq drive be driven away verb general
qovalanmaq drive be driven away verb general
qovlanmaq drive be driven away verb general
qovulmaq drive be driven away verb general
bizlənmək drive be driven on verb general
qoparaqlanmaq drive be driven out verb general
səmərə əldə etmək drive benefit verb general
dəli-divanə etmək drive crazy verb general
yüksək sürət ilə sürmək drive fast verb general
sürətlə getmək drive fast verb general
arxaclamaq drive herd into the enclosure verb general
gətirmək drive home verb general
çalmaq drive in verb general
mismarlamaq drive in verb general
mıxlamaq drive in a nail verb general
kirşədə getmək drive in a sledge verb general
küncə sıxmaq drive into a corner verb general
divara qısqamaq drive into a wall verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
cin atına mindirmək drive mad verb general
dəli-divanə etmək drive mad verb general
quduzlaşdırmaq drive mad verb general
havalandırmaq drive mad verb general
dəhləmək drive on verb general
dəhmərləmək drive on verb general
qısnamaq drive on verb general
bizləmək drive on verb general
genitmək drive out verb general
itkin salmaq drive out verb general
xoruzunu qoltuğuna vermək drive out verb general
quduzlaşdırmaq drive rabid verb general
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
sıxcalamaq drive smb. into a corner verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
yaylımlamaq drive the cattle for pasturage early in the morning verb general
sürünü yelləmək drive the flock verb general
ümidsizliyə düçar etmək drive to despair verb general
möhtac qoymaq drive to need verb general
cinləndirmək drive wild verb general
damlamaq lock up cattle verb general
anbarlamaq put into a barn verb general
gəzdirmək take for a drive verb general
şütümək drive at verb spoken language
şığamaq drive at verb spoken language
cummaq drive at verb spoken language
sürmək drive verb general
çıxıb getmək drive away verb general
çıxarmaq drive verb general
qovmaq drive verb general
çalmaq drive verb general
mıxlamaq drive verb general
vurmaq drive verb general
uzatmaq drive verb spoken language
dalınca düşmək drive verb general
izləmək drive verb general
qovlamaq drive verb general
aparmaq drive verb general
etmək drive verb general
çəkmək drive verb general
salmaq drive verb general
tikmək drive verb general
qaramal cattle adjective general
heyvandarlıq cattle-breeding adjective general
mal-qara alverçisi cattle dealer phrases general
mal-qara saxlayan cattle dealer phrases general
heyvandarlıq ferması sahibi cattle farmer phrases general
icarədar cattle farmer phrases general
icarəyə götürən cattle farmer phrases general
maldar cattle farmer phrases general
mal-qara saxlayan fermer cattle farmer phrases general
yemverən maşın cattle feeder phrases general
naxırçı cattle lifter phrases general
mal-qara taunu cattle plague phrases general
heyvandarlıq ferması cattle ranch phrases general
heyvandarlıq təsərrüfatı cattle ranch phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
zəncirvari ötürmə chain drive phrases general
südverən dairy cattle phrases general
sağmal mal-heyvan dairy cattle phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
yazıçı olmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazıçı olmaq drive a quill phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
ayıltmaq drive home phrases general
özünə gətirmək drive home phrases general
ruzisini bir şeylə qazanmaq drive one's subsistence from smth. phrases general
çıxılmaz vəziyyətə salmaq drive to the wall phrases general
divara dirəmək drive to the wall phrases general
tam sürətlə getmək go at full drive phrases general
minikə gəzməyə getmək go for a drive phrases general
Səbriniz olsun! Hurry no man's cattle phrases general
heyvan taunu cattle plague phrases veterinary
heyvanların buynuzunu kəsmək üçün dəzgah cattle crush phrases agricultural
malotaran cattle lifter phrases agricultural
böyük örüş cattle range phrases agricultural
geniş örüş cattle range phrases agricultural
otlaq cattle range phrases agricultural
böyük örüş cattle run phrases agricultural
geniş örüş cattle run phrases agricultural
otlaq cattle run phrases agricultural
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
drive cattle into a barn damlamaq verb general