• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для eşşək kimi hərəkət etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hərəkət act noun general
hərəkət action noun general
irəliyə hərəkət advance noun general
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
hərəkət beck noun general
hərəkət behaviour noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
eşşək brayer noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qatarların hərəkət cədvəli callboard noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
bir eşşək yük cart-load noun general
dairəvi hərəkət circuit noun general
dövri hərəkət circuit noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
dövri hərəkət circumduction noun general
eşşək balası colt noun general
dala hərəkət countermove noun general
əksinə hərəkət countermove noun general
çox iti hərəkət dash noun general
sürətli hərəkət dash noun general
hərəkət deed noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
yavaş hərəkət drag noun general
Yerin Günəş ətrafında hərəkət etdiyi yol ecliptic noun general
pis hərəkət evil-doing noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
axmaq hərəkət foolery noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
hərəkət go noun general
hərəkət goings-on noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
dairəvi hərəkət gyration noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
abırsız hərəkət impertinence noun general
həyasız hərəkət impertinence noun general
yersiz hərəkət indelicacy noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
hərəkət locomotion noun general
hərəkət etmə locomotion noun general
nalayiq hərəkət misdeed noun general
yaramaz hərəkət misdeed noun general
yaramaz hərəkət misdemeanour noun general
nalayiq hərəkət misdemeanour noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
hərəkət motion noun general
eşşək mount noun general
hərəkət move noun general
hərəkət movement noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
hərəkət progression noun general
irəli hərəkət propulsion noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
cəld hərəkət rush noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
hərəkət stir noun general
əlavə etmək supplement noun general
iddialı hərəkət swagger noun general
lovğa hərəkət swagger noun general
təkəbbürlü hərəkət swagger noun general
düşünülməmiş hərəkət thoughtlessness noun general
hərəkət traffic noun general
istifadə etmək utilisation noun general
erkəd eşşək jackass noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
dairəvarı hərəkət circular motion noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
şüurlu hərəkət conscious activity noun general
cinayətkar hərəkət criminal act noun general
latayır hərəkət cynical act noun general
latayır hərəkət cynicism noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
irəli hərəkət forward motion noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
qəsd etmək ill will noun general
ürəyinin hökmü ilə hərəkət etmə indulgence noun general
instinktiv hərəkət instinctive movement noun general
qır kimi qara jet-black noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
namərd hərəkət low trick noun general
qanunazidd hərəkət malpractice noun general
layiqsiz hərəkət mean action noun general
nalayiq hərəkət misconduct noun general
yaramaz hərəkət misdemeanor noun general
irəli hərəkət onward movement noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
irəliyə hərəkət progression noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
sərf etmək spend noun general
xətti-hərəkət tactics noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
bərabərsürətli hərəkət uniform velocity noun general
eşşək vaulting horse noun general
sifraq etmək vomit noun general
eşşək moke noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
ifraz etmək secrete noun physiological
hərəkət edən hədəgə atma trap-shooting noun sport
planetlərin göydə hərəkət etdiyi dairə zodiac noun astronomical
eşşək ass noun zoological
eşşək donkey noun zoological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
hərəkət qüvvəsi traction noun technical
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
hərəkət xidməti train-service noun railway
şıltaq hərəkət capriccio noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
əks-hərəkət countermotion noun general
əksinə hərəkət countermotion noun general
yavaş hərəkət crawl noun general
yaramaz hərəkət crime noun general
yersiz hərəkət crime noun general
hərəkət dealing noun general
hərəkət qüvvəsi draught noun general
istifadə etmək embrace noun general
dəli hərəkət extravagance noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
buz kimi daxma ice-house noun general
buz kimi ev ice-house noun general
ağılsız hərəkət indiscretion noun general
düşüncəsiz hərəkət indiscretion noun general
nizə kimi batan şey lance noun general
zəli kimi adamdan yapışan leech noun general
aldadıcı planlı hərəkət manoeuvre noun general
dişi eşşək mare noun general
qancıq eşşək mare noun general
mexanizm ilə hərəkət edən kukla marionette noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
irəli hərəkət movement noun general
ağılsız hərəkət nonsense noun general
axmaq hərəkət nonsense noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
qanuna zidd hərəkət offence noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
hərəkət performance noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
hərəkət process noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
hərəkət tactics noun general
hərəkət travel noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
fırlanan hərəkət turn noun general
yüngül hərəkət waff noun general
hərəkət work noun general
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
molekulyar hərəkət nəticəsində maddələrin tədricən qarşılaşması diffusion noun physics
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
eşşək trestle noun building
hərəkət məkanı background noun movie
hərəkət yeri background noun movie
ikinci dərəcəli hərəkət background noun movie
təltif etmək decorate noun general
qəfil hərəkət dive noun general
hərəkət etmə going noun general
hərəkət edən arakəsmə hatch noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
nalayiq hərəkət fault noun general
yaramaz hərəkət fault noun general
eşşək jack noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
təhqiramiz hərəkət outrage noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
kəskin hərəkət bob noun general
icad etmək manufacture noun general
hərəkət step noun general
sürətli hərəkət tear noun general
hərəkət navigation noun computer
hərəkət transaction noun computer
hərəkət bearing noun general
hərəkət tərzi bearing noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
mənalı hərəkət cock noun general
təsirli hərəkət cock noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
yabı kimi işləyən adam hack noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
vero