• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для elmi əsər (110 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
elmi işçi academic noun general
uçma elmi aeronautics noun general
uçuş elmi aeronautics noun general
təyyarəçilik elmi aeronautics noun general
alleqorik əsər yazan allegorist noun general
nücum elmi astrology noun general
elmi nəzəriyyə doctrine noun general
bağçılıq elmi fruit-growing noun general
tarix elmi history noun general
elmi-tədqiqat müəssisəis institute noun general
şah əsər masterpiece noun general
musiqili əsər musical noun general
elmi ədəbiyyat non-fiction noun general
əsər opus noun general
kiçik əsər opuscule noun general
orijinal əsər original noun general
elmi-tədqiqat işi research noun general
bəlağət elmi rhetoric noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
din elmi theology noun general
elmi əsər tract noun general
elmi əsər tractate noun general
pis bədii əsər trash noun general
elmi əsər treatise noun general
elmi dərəcə academic degree noun general
şablon əsər banal work noun general
kabinet elmi book learning noun general
elmi-kəf chiromancy noun general
elmi mübahisə debate noun general
əsər effect noun general
elmi məruzə lecture noun general
elmi ekspedisiya research expedition noun general
elmi əməkdaş researcher noun general
elmi-bəyan rhetoric noun general
elmi işçi scholar noun general
elmi-fantastik roman science-fiction novel noun general
elmi bəhs scientific debate noun general
elmi dərəcə scientific degree noun general
elmi ədəbiyyat scientific literature noun general
elmi ezamiyyət scientific mission noun general
elmi iş scientific work noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
elmi işçi scientist noun general
elmi xadim scientist noun general
şablon əsər stereotyped work noun general
elmi-ilahi theology noun general
ilahiyyət elmi theology noun general
əsər trace noun general
pis ədəbi əsər trash noun spoken language
mamalıq elmi tocology noun medical
şah əsər chef-d'oeuvre noun french
istehkam elmi fortification noun military
hadisələrin tarixini təsvir edən ədəbi əsər chronicle noun general
əsər creation noun general
elmi ad degree noun general
elmi əsər dissertation noun general
sənədlər əsasında yazılmış əsər documentary noun general
iqtisadiyyat elmi economics noun general
şura üzvünün elmi adı fellowship noun general
bədii əsər növü genre noun general
əsər ghost noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
ədəbi əsər pen noun general
satirik əsər satire noun general
elmi sovet senate noun general
əsər writing noun general
əsər-əlamət trace noun figurative meaning
gəmiçilik elmi navigation noun nautical
gizli elmi tədqiqat müəssisəsi backroom noun general
klassik əsər classic noun general
elmi tədqiqat müəssisəsi establishment noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
avtomatik elmi-tədqiqat stansiyası probe noun general
ədəbi-bədii əsər thing noun general
əsər work noun general
ədəbi əsər composition noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
elmi-tədqiqat institutu school noun general
elmi hesabat paper noun general
müsabiqəyə göndərilmiş əsər entry noun general
hər hansı bir əsər əsasında opera bəstələmək operatize verb general
əsər etmək affect verb general
elmi ad almaq get a degree verb general
elmi baxımdan sübut etmək prove scientifically verb general
universitetdə elmi dərəcə almaq commence verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
elmi müşahidə aparmaq observe verb general
elmi izaha gəlməyən extrascientific adjective general
elmi scholarly adjective general
elmi scientific adjective general
qeyri-elmi unscientific adjective general
elmi academical adjective general
qeyri-elmi antiscientific adjective general
elmi-metodik methodic and scientific adjective general
elmi-kütləvi popular-scientific adjective general
elmi-populyar popular-scientific adjective general
elmi-fantastik science-fiction adjective general
elmi-tənqidi scientific and critical adjective general
elmi-təcrübi scientific and practical adjective general
elmi-texniki scientific and technical adjective general
elmi-nəzəri scientific and theoretical adjective general
elmi erudite adjective general
elmi müşahidələr aparan observing adjective general
elmi sevən studious adjective general
qeyri-elmi trivial adjective general
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind phrases general
oxunaqlı, lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər literary garbage phrases general
görkəmli əsər opus magnum phrases general
əsər piece of work phrases general
əsər transaction plural general