• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для elmi dərəcə (199 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
elmi işçi academic noun general
uçma elmi aeronautics noun general
uçuş elmi aeronautics noun general
təyyarəçilik elmi aeronautics noun general
nücum elmi astrology noun general
dərəcə degree noun general
elmi nəzəriyyə doctrine noun general
son dərəcə ehtiyac emergency noun general
bağçılıq elmi fruit-growing noun general
dərəcə gradation noun general
dərəcə grade noun general
tarix elmi history noun general
elmi-tədqiqat müəssisəis institute noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
son dərəcə azlıq negligibility noun general
elmi ədəbiyyat non-fiction noun general
son dərəcə böyüklük redundancy noun general
elmi-tədqiqat işi research noun general
bəlağət elmi rhetoric noun general
dərəcə standing noun general
din elmi theology noun general
elmi əsər tract noun general
elmi əsər tractate noun general
elmi əsər treatise noun general
elmi dərəcə academic degree noun general
kabinet elmi book learning noun general
elmi-kəf chiromancy noun general
elmi mübahisə debate noun general
dərəcə extent noun general
elmi məruzə lecture noun general
dərəcə limits noun general
dərəcə range noun general
dərəcə rating noun general
elmi ekspedisiya research expedition noun general
elmi əməkdaş researcher noun general
elmi-bəyan rhetoric noun general
elmi işçi scholar noun general
elmi-fantastik roman science-fiction novel noun general
elmi bəhs scientific debate noun general
elmi dərəcə scientific degree noun general
elmi ədəbiyyat scientific literature noun general
elmi ezamiyyət scientific mission noun general
elmi iş scientific work noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
elmi işçi scientist noun general
elmi xadim scientist noun general
elmi-ilahi theology noun general
ilahiyyət elmi theology noun general
mamalıq elmi tocology noun medical
istehkam elmi fortification noun military
son dərəcə yoxsulluq beggardom noun general
dərəcə class noun general
elmi ad degree noun general
elmi əsər dissertation noun general
iqtisadiyyat elmi economics noun general
şura üzvünün elmi adı fellowship noun general
son dərəcə böyük həvəs frenzy noun general
son dərəcə böyük maraq frenzy noun general
son dərəcə böyük miqdar infinity noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
dərəcə measure noun general
orta dərəcə medium noun general
ən yüksək dərəcə pink noun general
elmi sovet senate noun general
gəmiçilik elmi navigation noun nautical
gizli elmi tədqiqat müəssisəsi backroom noun general
elmi tədqiqat müəssisəsi establishment noun general
dərəcə extent noun general
son dərəcə extremity noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
dərəcə graduation noun general
60-da bir dərəcə minute noun general
avtomatik elmi-tədqiqat stansiyası probe noun general
ən yüksək dərəcə height noun general
dərəcə rank noun general
dərəcə degree noun law
dərəcə əmsalı exponent noun mathematics
dərəcə göstəricisi exponent noun mathematics
dərəcə notch noun general
elmi-tədqiqat institutu school noun general
dərəcə degree noun grammatical
ali dərəcə top noun general
elmi hesabat paper noun general
son dərəcə heyrətləndirmək bemuse verb general
son dərəcə maraqlandırmaq infantuate verb general
45 dərəcə bucaq altında əyilmək mitre verb general
45 dərəcə bucaq altında əymək mitre verb general
dərəcə vermək confer a degree verb general
elmi ad almaq get a degree verb general
elmi baxımdan sübut etmək prove scientifically verb general
son dərəcə maraqlandırmaq carry away verb general
universitetdə elmi dərəcə almaq commence verb general
dərəcə formalarını düzəltmək compare verb general
son dərəcə heyrətə salmaq dizzy verb general
son dərəcə heyrətləndirmək dizzy verb general
dərəcə vermək graduate verb general
son dərəcə heyrətə salmaq stagger verb general
son dərəcə heyrətləndirmək stagger verb general
elmi müşahidə aparmaq observe verb general
son dərəcə all-time adjective general
son dərəcə güclü exceeding adjective general
elmi izaha gəlməyən extrascientific adjective general
son dərəcə extreme adjective general
son dərəcə gözəl fascinating adjective general
son dərəcə çox fathomless adjective general
son dərəcə ağır horrific adjective general
son dərəcə çox incalculable adjective general
son dərəcə böyük ineffable adjective general
son dərəcə çox innumerable adjective general
son dərəcə qiymətli invaluable adjective general
son dərəcə mənasız non-essential adjective general
son dərəcə çox numberless adjective general
son dərəcə gözəl prodigious adjective general
son dərəcə yaxşı prodigious adjective general
elmi scholarly adjective general
elmi scientific adjective general
son dərəcə heyrətləndirici staggering adjective general
son dərəcə sarsıdıcı staggering adjective general
son dərəcə heyrətləndirici stunning adjective general
son dərəcə güclü undue adjective general
son dərəcə lazımlı unreplaceable adjective general
qeyri-elmi unscientific adjective general
son dərəcə böyük unspeakable adjective general
son dərəcə çox unspeakable adjective general
son dərəcə güclü unspeakable adjective general
son dərəcə unsurpassed adjective general
son dərəcə gözəl wonderful adjective general
son dərəcə yaxşı wonderful adjective general
son dərəcə gözəl marvelous adjective general
elmi academical adjective general
qeyri-elmi antiscientific adjective general
birinci dərəcə first-class adjective general
elmi-metodik methodic and scientific adjective general
elmi-kütləvi popular-scientific adjective general
elmi-populyar popular-scientific adjective general
elmi-fantastik science-fiction adjective general
elmi-tənqidi scientific and critical adjective general
elmi-təcrübi scientific and practical adjective general
elmi-texniki scientific and technical adjective general
elmi-nəzəri scientific and theoretical adjective general
son dərəcə pis keyfiyyətli appalling adjective general
son dərəcə çox endless adjective general
son dərəcə böyük enormous adjective general
elmi erudite adjective general
son dərəcə ağır horrible adjective general
elmi müşahidələr aparan observing adjective general
elmi sevən studious adjective general
son dərəcə terrible adjective general
son dərəcə kiçik infinitesimal adjective mathematics
son dərəcə ferocious adjective general
son dərəcə utmost adjective general
son dərəcə uttermost adjective general
qeyri-elmi trivial adjective general
son dərəcə gözəl amazingly adverb general
son dərəcə dead adverb general
son dərəcə dreadfully adverb general
son dərəcə enormously adverb general
son dərəcə exclusively adverb general
son dərəcə extraordinarily adverb general
son dərəcə extremely adverb general
son dərəcə fearfully adverb general
son dərəcə frightfully adverb general
son dərəcə greatly adverb general
son dərəcə highly adverb general
son dərəcə immensely adverb general
son dərəcə jolly adverb general
son dərəcə gözəl marvellously adverb general
son dərəcə qəşəng marvellously adverb general
son dərəcə noteworthily adverb general
son dərəcə remarkably adverb general
müəyyən dərəcə somewhat adverb general
son dərəcə terribly adverb general
son dərəcə unbelievably adverb general
son dərəcə uncommonly adverb general
son dərəcə unduly adverb general
görülməmiş dərəcə unusually adverb general
son dərəcə very adverb general
son dərəcə strikingly adverb general
son dərəcə extremely adverb general
üç dərəcə soyuq three degrees below zero adverb general
son dərəcə awfully adverb general
son dərəcə fabulously adverb general
son dərəcə formidably adverb general
son dərəcə notably adverb general
son dərəcə rarely adverb general
son dərəcə really adverb general
son dərəcə desperately adverb general
son dərəcə qorxuya düşmüş awe-struck phrases general
son dərəcə çaşdırmaq knock smb. all of a heap phrases general
son dərəcə heyrətləndirmək knock smb. all of a heap phrases general
son dərəcə karıxdırmaq knock smb. all of a heap phrases general
son dərəcə gözüaçıq olmaq see through a brick wall phrases general
son dərəcə gözüaçıq olmaq see through a mud wall phrases general
son dərəcə gözüaçıq olmaq see through a stone wall phrases general
son dərəcə çaşdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə heyrətləndirmək strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə karıxdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
dərəcə almaq take degree phrases general
adi dərəcə positive degree phrases grammatical
vero