• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для elmi müşahidə aparmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
elmi işçi academic noun general
uçma elmi aeronautics noun general
uçuş elmi aeronautics noun general
təyyarəçilik elmi aeronautics noun general
nücum elmi astrology noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
elmi nəzəriyyə doctrine noun general
bağçılıq elmi fruit-growing noun general
tarix elmi history noun general
müşahidə inspection noun general
elmi-tədqiqat müəssisəis institute noun general
özünü müşahidə introspection noun general
müşahidə məntəqəsi looking-out noun general
elmi ədəbiyyat non-fiction noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
müşahidə observation noun general
müşahidə aparma observation noun general
müşahidə etmə observation noun general
daimi müşahidə outlook noun general
yuxarıdan müşahidə overlook noun general
aparmaq prosecution noun general
elmi-tədqiqat işi research noun general
bəlağət elmi rhetoric noun general
müşahidə supervision noun general
müşahidə surveillance noun general
din elmi theology noun general
elmi əsər tract noun general
elmi əsər tractate noun general
elmi əsər treatise noun general
əsgərləri aparmaq üçün nəqliyyat troopship noun general
daxili müşahidə introspection noun general
elmi dərəcə academic degree noun general
kabinet elmi book learning noun general
elmi-kəf chiromancy noun general
elmi mübahisə debate noun general
elmi məruzə lecture noun general
müşahidə look-out noun general
səviyyə dəyişməsinin müşahidə edilməsi observation of depth gauge noun general
müşahidə məntəqəsi observation post noun general
elmi ekspedisiya research expedition noun general
elmi əməkdaş researcher noun general
elmi-bəyan rhetoric noun general
elmi işçi scholar noun general
elmi-fantastik roman science-fiction novel noun general
elmi bəhs scientific debate noun general
elmi dərəcə scientific degree noun general
elmi ədəbiyyat scientific literature noun general
elmi ezamiyyət scientific mission noun general
elmi iş scientific work noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
elmi işçi scientist noun general
elmi xadim scientist noun general
elmi-ilahi theology noun general
ilahiyyət elmi theology noun general
müşahidə vışkası watchtower noun general
mamalıq elmi tocology noun medical
istehkam elmi fortification noun military
müşahidə dairəsi coverage noun general
elmi ad degree noun general
elmi əsər dissertation noun general
iqtisadiyyat elmi economics noun general
şura üzvünün elmi adı fellowship noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
müşahidə meydançası observatory noun general
müşahidə məntəqəsi observatory noun general
elmi sovet senate noun general
müşahidə etmə watch noun general
gəmiçilik elmi navigation noun nautical
gizli elmi tədqiqat müəssisəsi backroom noun general
elmi tədqiqat müəssisəsi establishment noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
müşahidə nöqtəsi outlook noun general
müşahidə punktu outlook noun general
avtomatik elmi-tədqiqat stansiyası probe noun general
elmi-tədqiqat institutu school noun general
elmi hesabat paper noun general
müşahidə borusu glass noun general
aparmaq administer verb general
aparmaq bear verb general
həsəd aparmaq begrudge verb general
özünü aparmaq behave verb general
mübarizə aparmaq breast verb general
radioveriliş aparmaq broadcast verb general
avtobusla aparmaq bus verb general
axtarış aparmaq bust verb general
polis məntəqəsinə aparmaq bust verb general
intriqa aparmaq cabal verb general
aparmaq captain verb general
aparmaq carry verb general
aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry of verb general
araba ilə aparmaq cart verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
kilsəyə aparmaq church verb general
rəqəmlərlə əməliyyat aparmaq cipher verb general
karetdə aparmaq coach verb general
müşahidə etmək cognise verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
aparmaq comport verb general
aparmaq conduct verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
aparmaq convey verb general
diskussiya aparmaq dispute verb general
sürüyə-sürüyə aparmaq drag verb general
aparmaq drift verb general
aparmaq engulf verb general
həsəd aparmaq envy verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalise verb general
aparmaq ferry verb general
aparmaq furnish verb general
həsəd aparmaq gloast verb general
örüşə aparmaq herd verb general
söhbət aparmaq interview verb general
intriqa aparmaq intrigue verb general
aparmaq lead verb general
dartıb aparmaq lug verb general
əməliyyat aparmaq militate verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
danışıqlar aparmaq negotiate verb general
müşahidə etmək note verb general
müşahidə etmək observe verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
diqqətlə müşahidə etmək overhaul verb general
müşahidə etmək overlook verb general
paralel aparmaq parallel verb general
danışıqlar aparmaq parley verb general
aparmaq pilfer verb general
təbliğat aparmaq propagandize verb general
kəşfiyyat aparmaq prospect verb general
çəkib aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq pull verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoitre verb general
islahat aparmaq reform verb general
müşahidə etmək remark verb general
tədqiqat aparmaq research verb general
rəqabət aparmaq rival verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq roll verb general
kəşfiyyat aparmaq scout verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mücadilə aparmaq struggle verb general
tədqiqat aparmaq study verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
aparmaq transact verb general
aparmaq transport verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq trundle verb general
rəqabət aparmaq vie verb general
aparmaq waft verb general
qovub aparmaq waft verb general
aparmaq wage verb general
müşahidə etmək watch verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
aldadıb aparmaq wile verb general
sovurub aparmaq winnow verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
aparmaq abduct verb general
yuxu aparmaq be asleep verb general
ədavət aparmaq be at enmity verb general
soyuq aparmaq be frostbitten verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
qan aparmaq bleed verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
zəhlə aparmaq bother verb general
beynini aparmaq bother smb. by one's chattering verb general
əsgər aparmaq call up verb general
aparmaq captivate verb general
aparmaq carry along verb general
aparmaq carry off verb general
intriqa aparmaq carry on an intrigue verb general
danışıq aparmaq carry on negotiations verb general
aparmaq charm verb general
aparmaq conduct verb general
danışıq aparmaq conduct negotiations verb general
aparmaq direct verb general
huş aparmaq doze verb general
aparmaq drive verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalize verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
aparmaq fall asleep verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
aparmaq gain verb general
elmi ad almaq get a degree verb general
hesabını aparmaq guess verb general
söhbət aparmaq have an interview verb general
aparmaq hijack verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
tədqiqat aparmaq investigate verb general
təhqiqat aparmaq investigate verb general
zəhlə aparmaq irk verb general
aparmaq kidnap verb general
aparmaq lift verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
məxfi danışıqlar aparmaq negotiate secretly verb general
huş aparmaq nod verb general
elmi baxımdan sübut etmək prove scientifically verb general
keçirib aparmaq put across verb general
istintaq aparmaq question verb general
aparmaq raise a cry verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoiter verb general
ləkə aparmaq remove stains verb general
reportaj aparmaq report verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
iş aparmaq run a business verb general
axtarış aparmaq search verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
aparmaq start shouting verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
pənah aparmaq take refuge verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
hesabını aparmaq understand verb general
yuyub-aparmaq wash off verb general
aparmaq win verb general
aparmaq tote verb spoken language
mübarizə aparmaq battle verb general
mübarizə aparmaq buffet verb general
universitetdə elmi dərəcə almaq commence verb general
rəqabət aparmaq compete verb general
mübarizə aparmaq conflict verb general
mübarizə aparmaq contest verb general
kampaniya aparmaq crusade verb general
rəqabət aparmaq emulate verb general
kəşfiyyat aparmaq explore verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
özüylə aparmaq get out verb general
həsəd aparmaq grudge verb general
zorla dartıb aparmaq hale verb general
zəhlə aparmaq harry verb general
oyub aparmaq hollow verb general
oyub aparmaq hollow out verb general
pillə-pillə irəli aparmaq ladder verb general
yuyub aparmaq lave verb general
dartıb aparmaq march verb general
avtomobillə aparmaq motor verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
aparmaq pilot verb general
aparmaq pioneer verb general
mübahisə aparmaq quarrel verb general
intriqa aparmaq scheme verb general
iclas aparmaq sit verb general
mübarizə aparmaq strive verb general
altdan yuyub aparmaq undermine verb general
mübarizə aparmaq wrestle verb figurative meaning
kəşfiyyat aparmaq sweep verb military
təşviqat aparmaq agitate verb general
düzəliş aparmaq amend verb general
rol aparmaq appear verb general
mübarizə aparmaq campaign verb general
rəqabət aparmaq contest verb general
mübarizə aparmaq crusade verb general
zəhlə aparmaq fuss verb general
otlağa aparmaq grass verb general
aparmaq pursue verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
aparmaq steer verb general
aparmaq take verb general
istintaq aparmaq try verb general
yedəyə alıb aparmaq tug verb general
aparmaq walk verb general
gəzməyə aparmaq walk verb general
külək kimi aparmaq whiff verb general
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test aparmaq quiz verb American
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya yoxlama aparmaq quiz verb American
yoxlama sorğu aparmaq quiz verb American
məhkəmə istintaqı aparmaq hear verb law
aparmaq waltz verb jocular
rəqabət aparmaq bandy verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
qeyd aparmaq gloss verb general
işgəncə verməklə istintaq aparmaq grill verb general
qayıqla aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq trail verb general
cərrahiyə əməliyyatı aparmaq operate verb medical
özünü aparmaq acquit verb general
özünü aparmaq acquitt verb general
baş aparmaq bolt verb general
elmi müşahidə aparmaq observe verb general
aparmaq remove verb general
yuyub aparmaq wash verb general
qazıntı işləri aparmaq excavate verb geological
mübarizə aparmaq deal verb general