• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для evdə oturmağı sevən adam (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
adəm adam noun general
allahın yaratdığı ilk insan adam noun general
macəra sevən adventurer noun general
adam əti yemə anthropophagism noun general
adam əti yemə anthropophobia noun general
əks fikirli adam anti noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
yəhudiləri sevməyən adam anti-semite noun general
quş sevən bird-fancier noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
yay-oxla silahlanmış adam bowman noun general
braziliyada yaşayan adam brazilian noun general
qırdı-qaçdı adam breakpromise noun general
güclü adam bruiser noun general
kobud adam bruiser noun general
qaba adam bruiser noun general
yekəpər adam bruiser noun general
özgə işlərə qarışmağı sevən busybody noun general
adam aldatma cheat noun general
adam aldadan cheater noun general
cəld adam dodger noun general
çevik adam dodger noun general
diribaş adam dodger noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
yayınmış adam evader noun general
adi adam everyman noun general
hər adam everyman noun general
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən feaster noun general
qəşəng geyimləri sevən fop noun general
sadəlövh adam gaby noun general
sarsaq adam gaby noun general
dadlı yeməklər sevən adam gastronome noun general
avam adam gawky noun general
kobud adam gawky noun general
dilənçi halına salınmış adam goner noun general
işi bitmiş adam goner noun general
var-yoxdan çıxarılmış adam goner noun general
daim vəziyyətindən şikayətlənən adam grumbler noun general
deyingən adam grumbler noun general
donquldanan adam grumbler noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
qarışıq irqli adam half-caste noun general
əlindən hər iş gələn adam handyman noun general
əlləri qızıl adam handyman noun general
alçaq adam hangdog noun general
dar ağacından asılmağa layiq adam hangdog noun general
əclaf adam hangdog noun general
rəzil adam hangdog noun general
yaramaz adam hangdog noun general
qab dibi yalayan adam hang-on noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
adam heading noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
nadinc adam hellion noun general
şuluqçu adam hellion noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
pula satılmış adam hireling noun general
satqın adam hireling noun general
dəliqanlı adam hothead noun general
tez özündən çıxan adam hothead noun general
tezqızışan adam hothead noun general
adam human noun general
bəstəboy kök adam humpty-dumpty noun general
çalışqan adam hustler noun general
fəal adam hustler noun general
adam individual noun general
aşağı səviyyəli adam inferior noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
sırtıq adam interloper noun general
sorğu-sual aparan adam interrogator noun general
öz aləminə qapılmış adam introvert noun general
sırtıq adam intruder noun general
zəhlə aparan adam intruder noun general
zəhlə tökən adam intruder noun general
xalq içərisində çıxmış evli adam jack noun general
əlindən hər iş gələn adam jack-of-all-trades noun general
məzəli adam joker noun general
yekə yöndəmsiz adam jumbo noun general
yekəpər adam jumbo noun general
astagəl adam laggard noun general
ləng tərpənən adam laggard noun general
quruda yaşayan adam landsman noun general
gec gələn adam latecomer noun general
gecikən adam latecomer noun general
dilənçi adam lazarus noun general
kasıb adam lazarus noun general
pozğun adam lecher noun general
solaxay adam lefty noun general
yonulmamış adam loon noun general
uduzan adam loser noun general
kobud adam lout noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
varlı adam magnate noun general
adam edən man noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
kişilik dövrünə çatmış adam manhood noun general
hər işə burnunu soxan adam meddler noun general
hər işə qarışan adam meddler noun general
suda yaşayan adam merman noun general
metal işləri görən adam metallurgist noun general
qadından qaçan adam misogynist noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
səlahiyyətini aşan adam misuser noun general
adam ələ salan mocker noun general
mülayim adam moderate noun general
yumşaq təbiətli adam moderate noun general
modern adam modern noun general
müasir adam modern noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
evdə spirtli içki içən adam moonshiner noun general
sərt adam mope noun general
üzügülməz adam mope noun general
başı pırtlaşıq adam mop-head noun general
dolaşıq adam mop-head noun general
pinti adam mop-head noun general
səliqəsiz adam mop-head noun general
adam öldürmə murder noun general
adam öldürən murderer noun general
özünəvurğun adam narcissist noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
təzə gəlmiş adam new-comer noun general
dargöz adam niggard noun general
simic adam niggard noun general
xəsis adam niggard noun general
gic adam nitwit noun general
sarsaq adam nitwit noun general
səfeh adam nitwit noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
nifaq salan adam nonconformist noun general
təfriqə salan adam nonconformist noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
yaramaz adam nonentity noun general
görkəmli adam notable noun general
məşhur adam notable noun general
vacib adam notable noun general
zəhlətökən adam nuisance noun general
şitilliyə baxan adam nurseryman noun general
axmaq adam oaf noun general
gicbəsər adam oaf noun general
yöndəmsiz adam oaf noun general
nəhəng adam yeyən qadın ogress noun general
ən qoca adam oldest noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
nikbin adam optimist noun general
optimist adam optimist noun general
evdə görülən iş outwork noun general
evdə işləyən işçi outworker noun general
mal bağlayan adam packer noun general
mal qablaşdıran adam packer noun general
dini təşkilata mənsub adam parishioner noun general
layiq olmadığı yeri tutan adam parvenu noun general
hami edən adam patron noun general
himayə edən adam patron noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
zəif adam patsy noun general
avam adam peasant noun general
cahil adam peasant noun general
kobud adam peasant noun general
pedikür edən adam pedicurist noun general
oğrun baxan adam peeper noun general
adam person noun general
pozğun adam pervert noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
motosikletin dal oturacağında gedən adam pillion-rider noun general
sui-qəsd düzəldən adam plotter noun general
mübahisə sevən polecimist noun general
politeizmə inanan adam polytheist noun general
ibtidai adam primitive noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
yaxşı tanınan adam proficient noun general
nəzəriyyə irəli sürən adam proponent noun general
təklif irəli sürən adam proponent noun general
təklif edən adam proposer noun general
protest edən adam protester noun general
qəti etiraz edən adam protester noun general
rayon adam provincial noun general
əyalətdə yaşayan adam provincialist noun general
banka gedən adam punter noun general
mulat qadından və ağ irqli kişidən törənmiş adam quadroon noun general
basqında iştirak edən adam raider noun general
heyvandarlıq təsərrüfatında işləyən adam rancher noun general
rançoda işləyən adam rancher noun general
vergi ödəyən adam ratepayer noun general
vergi verən adam ratepayer noun general
təxribat törədən adam saboteur noun general
zərərverən adam saboteur noun general
başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam sadist noun general
mənfəətpərəst adam self-seeker noun general
tamahkar adam self-seeker noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
işdən boyun qaçıran adam shirker noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
tez-tez günah edən adam sinner noun general
simic adam skinflint noun general
xəsis adam skinflint noun general
zıqqı adam skinflint noun general
yuxuda durub gəzən adam sleep-walker noun general
astagəl adam slow-coach noun general
ilan ovsunlayan adam snake-charmer noun general
ədəbsiz adam snapper noun general
kobud adam snapper noun general
qaba adam snapper noun general
alçaq adam sneak noun general
əclaf adam sneak noun general
namərd adam sneak noun general
qorxaq adam sneak noun general
burjua-aristokrat cəmiyyətin zövq və ədalarını kor-koranə təqlid etməyə çalışan adam snob noun general
evdə oturmağı sevən adam stay-at-home noun general
dözümlü adam stayer noun general
naməlum adam stranger noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
küçədə gəzən adam streetwalker noun general
idarə edən adam superintendent noun general
rəhbərlik edən adam superintendent noun general
şübhəli adam suspect noun general
boşboğaz adam talker noun general
danışan adam talker noun general
solğun bənizli adam tallow-face noun general
şişkin sifətli adam tallow-face noun general
müqəvva dolduran adam taxidermist noun general
dalaşqan adam tease noun general
öcəşkən adam tease noun general
içki içməyən adam teetotaler noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server noun general
iküzlü adam time-server noun general
alicənab adam toff noun general
tərbiyəli adam toff noun general
adi adam Tom noun general
sadə adam Tom noun general
başqasının mülkiyyətinə girən adam trespasser noun general
başqasının mülkiyyətinə soxulan adam trespasser noun general
diribaş adam trickster noun general
zirək adam trickster noun general
üzrsüz işə çıxmayan adam truant noun general
etibarlı adam trusty noun general
ağciyər adam turnback noun general
qorxaq adam turnback noun general
acgöz adam turnpenny noun general
tamahkar adam turnpenny noun general
mətbəə işini öyrənən adam typographist noun general
arzulanmaz adam undesirable noun general
bədbəxt adam unfortunate noun general
bəxtsiz adam unfortunate noun general
birdən varlanan adam upstart noun general
layiq olmadığı mövqeyi tutan adam upstart noun general
ət yeməyən adam vegetarian noun general
hörmət edən adam venerator noun general
pərəstiş edən adam venerator noun general
hərfgüdən adam verbalist noun general
üzüm yetişdirən adam viticulture noun general
balaca adam waif noun general
comərd adam well-doer noun general
səxavətli adam well-doer noun general
yaxşı adam well-doer noun general
xeyirxah adam well-wisher noun general
dəyişkən adam whiffler noun general
hərdəmxəyal adam whiffler noun general
mütərəddid adam whiffler noun general
səbatsız adam whiffler noun general
yelbeyin adam whiffler noun general
ağzında süd iyi gələn adam whipper-snapper noun general
yaramaz adam whipper-snapper noun general
xəbərçi adam whisperer noun general
şayiə yayan adam whisperer noun general
vəhşi adam wildman noun general
çalışqan adam worker noun general
işlək adam worker noun general
pərəstiş edən adam worshipper noun general
sitayiş edən adam worshipper noun general
hörmətli adam worthy noun general
ləyaqətli adam worthy noun general
məşhur adam worthy noun general
tanınmış adam worthy noun general
boşboğaz adam wrangler noun general
höcət adam wrangler noun general
mübahisəçi adam wrangler noun general
kobud adam hillbilly noun general
adam oğrusu kidnapper noun general
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən adam gourmet noun general
ağzının dadını bilən adam gourmet noun general
sərgi sevən adventure noun general
imkanlı adam authoritative man noun general
latayır adam bawdy person noun general
ətyeyən adam beef-eater noun general
ismətli adam blameless person noun general
bezdirici adam bore noun general
darıxdırıcı adam bore noun general
usandırıcı adam bore noun general
zıqqı adam bore noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
vero