• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для evil speaking (108 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
pis iş evil noun general
pislik evil noun general
şər evil noun general
yamanlıq evil noun general
cani evil-doer noun general
cinayətkar evil-doer noun general
yaramaz evil-doer noun general
pis hərəkət evil-doing noun general
pis rəftar evil-doing noun general
zərərli fəaliyyət evil-doing noun general
başqasını pisləmə evil-speaking noun general
dalınca danışma evil-speaking noun general
qeybət evil-speaking noun general
qeybət etmə evil-speaking noun general
fənalıq evil noun general
yaman evil noun general
qatillik evil deed noun general
fəna işlər evil deeds noun general
bədnəzər evil eye noun general
nəzər evil eye noun general
cin evil spirit noun general
cin-şeytan evil spirit noun general
qada-bala evil star noun general
bəd soraq evil tidings noun general
bədxah evil-doer noun general
bədxah evil-wisher noun general
kəlam speaking noun general
deyicilik speaking behind smb. noun general
dehade speaking continuously noun general
rupor speaking-trumpet noun general
eyib evil noun general
əxlaqsızlıq evil noun general
əskiklik evil noun general
nöqsan evil noun general
qüsur evil noun general
günahkar evil-doer noun general
suçlu evil-doer noun general
qüsurlu evil-doer noun general
bədbəxtlik evil noun general
bəla evil noun general
fəlakət evil noun general
uğursuzluq evil noun general
eyib iş evil noun religion
günah evil noun religion
suç evil noun religion
qəbahət evil noun religion
təqsir evil noun religion
dil açmaq begin speaking verb general
fənalıq etmək do evil verb general
pislik etmək do evil verb general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil verb general
dillənmək start speaking verb general
kirimək stop speaking verb general
acıqlı evil adjective general
çox pis evil adjective general
hirsli evil adjective general
kinli evil adjective general
mərdimazar evil adjective general
pisfikirli evil adjective general
pisniyyətli evil adjective general
qəlbiqara evil adjective general
qərəzli evil adjective general
qəzəbli evil adjective general
acıqlı evil-minded adjective general
bədxah evil-minded adjective general
hirsli evil-minded adjective general
qərəzkar evil-minded adjective general
qəzəbli evil-minded adjective general
pis iyi verən evil-smelling adjective general
üfunətli evil-smelling adjective general
danışan speaking adjective general
danışmağı bacaran speaking adjective general
danışmaq iqtidarında olan speaking adjective general
axmaq evil adjective general
fəna evil adjective general
bədnəzər evil-eyed adjective general
eyibli evil adjective general
nöqsanlı evil adjective general
pis evil adjective general
qüsurlu evil adjective general
tərbiyəsiz evil adjective general
yava evil adjective general
ifadəli speaking adjective general
mənalı speaking adjective general
əxlaqı pozğun evil adjective general
əxlaqsız evil adjective general
günahkar evil adjective general
təqsirli evil adjective general
çirkin evil adjective spoken language
iyrənc evil adjective spoken language
mənfur evil adjective spoken language
mərd-mərdanə desək frankly speaking adverb general
sözün açığı frankly speaking adverb general
danışmaq be on speaking terms phrases general
dostluq etmək be on speaking terms phrases general
ümumiyyətlə desək broadly speaking phrases general
ümumiyyətlə desək generally speaking phrases general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the mother of all evil phrases general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the root of all evil phrases general
xeyrə şərlə cavab vermək requite good with evil phrases general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək requite good with evil phrases general
bədnəzər the evil eye phrases general
dəyməcəli göz the evil eye phrases general
caniler workers of evil phrases general
cinayətkarlar workers of evil phrases general
göz dəyməsin without the evil eye phrases general
Bəladan bəla doğar Evil comes from evil phrases general
Allah bədnəzərdən saxlasın! God forbid from the evil eye! phrases general