• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для evlənmək yolu ilə var dövlət əldə etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
giriş yolu access noun general
əldə etmə acquirement noun general
əldə etmə acquisition noun general
var-dövlət affluence noun general
hava yolu airline noun general
hava yolu airway noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
muxtar dövlət autonomy noun general
savaşan dövlət belligerent noun general
var-dövlət bequest noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal booty noun general
əldə edilən booty noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
evlənmək yaşına çatmış oğlan bridegroom noun general
böyük dövlət möhürü broadseal noun general
kanat yolu cableway noun general
yolu clue noun general
dövlət commonwealth noun general
əldə bəslənən quzu cosset noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
dövlət xəzinəsi exchequer noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
faizli dövlət kağızlarının sahibi fundholder noun general
öd yolu gall-pipe noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
magistral avtomobil yolu highway noun general
dövlət kingdom noun general
var-dövlət luxury noun general
dövlət idarələrində səriştəsizlik misgovernment noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
dövlət statusu nationhood noun general
bitərəf dövlət neutral noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
dövlət məmuru office-bearer noun general
var-dövlət opulence noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
parlamentli dövlət sistemi parliamentarism noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
giriş yolu porch noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
əldə etmə procurement noun general
dövlət profusion noun general
dəmir yolu railroad noun general
dəmir yolu railway noun general
dövlət realm noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
mal-dövlət riches noun general
dövlət richness noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
dövlət xadimi statesman noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
güclü dövlət superpower noun general
qüvvətli dövlət superpower noun general
əlavə etmək supplement noun general
tikiş yolu suture noun general
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tramvay yolu tramway noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
magistral dəmir yolu trunk-railway noun general
istifadə etmək utilisation noun general
geniş gediş-gəliş yolu walkway noun general
geniş piyada yolu walkway noun general
su yolu water-way noun general
var-dövlət wealth noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
mal-dövlət belongings noun general
qaçış yolu cinder-track noun general
torpaq yolu country-track noun general
dövlət çevrilişi coup d'etat noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption noun general
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
federativ dövlət federal state noun general
dövlət qurumları government bodies noun general
dövlət inhisarı government monopoly noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
əldə hörülmə krujeva handmade lace noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
qəsd etmək ill will noun general
dövlət himni national anthem noun general
dövlət borcu national debt noun general
Dövlət gerbi National Emblem noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
dövlət quruluşu political system noun general
dövlət polity noun general
mal-dövlət property noun general
cıdır yolu racecourse noun general
cıdır yolu racetrack noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
tənəffüs yolu respiratory ducts noun general
var-dövlət riches noun general
qaçış yolu running track noun general
dövlət katibi Secretary of State noun general
sərf etmək spend noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət bankı State bank noun general
dövlət canisi state criminal noun general
Dövlət gerbi State Emblem noun general
dövlət bayrağı State flag noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
dövlət təsisatı State institution noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dövlət xəzinəsi state treasury noun general
dövlət cinayəti treason noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path noun sport
nəfəs yolu trachea noun anatomical
balalıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vulva noun anatomical
balalıq yolu vulva noun anatomical
süd yolu galaxy noun astronomical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
dövlət nəzarətinin azaldılması deregulation noun political
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
yanaşma yolu approach noun general
əldə etmə arrival noun general
həyat yolu career noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
istifadə etmək embrace noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
dövlət estate noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
var-dövlət money-bag noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
çıxış yolu out noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
əldə etməyə çalışma persuit noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder noun general
dövlət purse noun general
dövlət state noun general
bilik əldə etmə study noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
dövlət xəzinəsi treasury noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
həvəsləndirici dövlət mükafatı bounty noun general
təltif etmək decorate noun general
şərqdə dövlət şurası divan noun general
dövlət fortune noun general
var-dövlət gold noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
var-dövlət substance noun general
həyat yolu track noun general
ömür yolu track noun general
dövlət əmlakı treasury noun general
əldə etmə winning noun general
dövlət tin noun spoken language
var-dövlət worth noun archaism
ovçunun əldə etdiyi qənimət bag noun general
əldə etmə consummation noun general
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll noun general
dəmir yolu rail noun spoken language
dövlət maşını apparatus noun general
icad etmək manufacture noun general
dövlət quruluşu order noun general
dövlət power noun general
dövlət aparatı apparatus noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
var-dövlət pile noun spoken language
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general