• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexter noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
kitab yığma həvəsi bibliomania noun general
kitab aludəsi bibliomanic noun general
kitab həvəskarı bibliomanic noun general
kitab həvəskarı bibliophile noun general
iki dildə danışan bilingual noun general
kitab book noun general
kitab cildləyən bookbinder noun general
kitab rəfi bookcase noun general
kitab şkafı bookcase noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
kitab göndərmək üçün poçt şöbəsi bookpost noun general
kitab göndərmək üçün poçt xərcləri bookpostage noun general
kitab ticarəti bookselling noun general
kitab rəfi bookshelf noun general
kitab mağazası bookshop noun general
kitab üzərində iş bookwork noun general
kitab qurdu bookworm noun general
kitabxanada kitab verilən stol charging-desk noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
eyni coordinate noun general
eyni vəzifə sahibi counterpart noun general
sonu eyni səslə qurtaran iki sətirli şeir couplet noun general
nahara dəvət olunan qonaq diner noun general
gəmi qayrılan və təmir olunan yer dockyard noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
eyni equal noun general
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
fal açmaq üçün kitab fortune-book noun general
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
qadağan olunan şey no-no noun general
yasaq olunan şey no-no noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
şəkilli kitab picture-book noun general
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods noun general
çox kitab yazan müəllif polygraph noun general
eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq quadruplets noun general
kitab oxuma read noun general
yenidən cildlənmiş kitab rebind noun general
eyni zamanda olma simultaneity noun general
sensasiya doğuran kitab thriller noun general
böyük kitab tome noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
ən çox satan kitab bestseller noun general
kitab çap etmə typography noun general
dəvət olunan invitee noun general
ən çox satılan kitab bestseller noun general
kitab qəfəsəsi bookshelf noun general
kitab kiosku bookstall noun general
kitab köşkü bookstall noun general
dəftər-kitab copybooks and books noun general
ibrətamiz kitab edifying book noun general
idarə olunan raket guided rocket noun general
stolüstü kitab handbook noun general
illüstrasiyalı kitab illustrated book noun general
eyni formalı paltar uniform noun general
lazımlı kitab useful book noun general
kitab visitors book noun general
irihəcmli kitab voluminous book noun general
dəftər-kitab writing materials noun general
kitab mağazası bookstore noun American
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
stolüstü kitab bible noun general
bir neçə dostun birgə kirayə etdiyi otaq chummery noun general
çap olunan kitabların vərəqlərinin yoxlanılması collation noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
eyni zamanda olma contemporaneousness noun general
zərəri ödəmək üçün tələb olunan pul damage noun general
eyni hesab deuce noun general
ölkənin daxilində istehsal olunan mallar domestic noun general
böyük həcmli qalın kitab folio noun general
çox yaxın zamanda inch noun general
eyni kindred noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
bir cildli kitab omnibus noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota noun general
müqəddəs kitab scripture noun general
tezsatılan kitab seller noun general
eyni briqadanın üzvü team-mate noun general
eyni dəstənin üzvü team-mate noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
kitab şkafı bookcase noun general
bir neçə couple noun spoken language
iki yerdə eyni zamanda işləyən adam moonlighter noun jargon
parlamentə bir və ya bir neçə nümayəndə seçən şəhər borough noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
təyin olunan antecedent noun grammatical
həbs olunan charge noun general
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat noun general
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum noun general
arzu olunan qənimət game noun general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
necə gəldi tökmək huddle verb general
arzu olunan ton vermək tone verb general
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion verb general
eyni açılmaq become merry verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
eyni addım atmaq march in step verb general
bir neçə kəlmə danışmaq say a few words verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
ölkədə istifadə olunan pulun miqdarını artırmaq reflate verb finance
eyni qrupa qoymaq bracket verb general
eyni vaxtda baş vermək clash verb general
çap olunan kitabların vərəqlərini yoxlamaq collate verb general
necə gəldi etmək shuffle through verb general
eyni səviyyədə olmaq range verb general
hərəkətə eyni hərəkətlə cavab vermək pass verb general
eyni alike adjective general
eyni cür alike adjective general
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexterous adjective general
əhatə olunan ambient adjective general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
hiss olunan appreciable adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
iki dildə yazılmış bilingual adjective general
kitab bookish adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda mövcud olan coeval adjective general
müqayisə olunan comparable adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
eyni sərhədi olan contiguous adjective general
idarə olunan controllable adjective general
idarə olunan controlled adjective general
eyni qəbildən coordinate adjective general
arzu olunan desirable adjective general
tez həzm olunan digestible adjective general
idarə olunan dirigible adjective general
adi dildə olan en clair adjective general
eyni equal adjective general
istifadə olunan expendable adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
istehsal olunan extractive adjective general
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly adjective general
necə gəldi hit-or-miss adjective general
necə düşdü hit-or-miss adjective general
təbiətcə və quruluşca eyni olan homogeneous adjective general
eyni identical adjective general
bir neçə müddəanı əhatə edən omnibus adjective general
hiss olunan palpable adjective general
hiss olunan perceptible adjective general
vaxtaşırı təkrar olunan recurrent adjective general
təkrar olunan repeated adjective general
tələb olunan required adjective general
eyni same adjective general
bir neçə several adjective general
eyni vaxtda baş verən simultaneous adjective general
eyni zamanda baş verən simultaneous adjective general
həll olunan solvent adjective general
eyni vaxtda baş verən synchronous adjective general
eyni vaxtda olan synchronous adjective general
eyni zamanda baş verən synchronous adjective general
eyni zamanda olan synchronous adjective general
hiss olunan tangible adjective general
eyni tantamount adjective general
eyni dəyərli tantamount adjective general
eyni əhəmiyyətli tantamount adjective general
lazımsız təkrar olunan tautological adjective general
vergi ödənişindən azan olunan tax-exempt adjective general
vergilərdən azan olunan tax-exempt adjective general
təsdiq olunan verifiable adjective general
necə whatever adjective general
eyni rəngli whole-coloured adjective general
arzu olunan wishful adjective general
tədqiq olunan being tested adjective general
hiss olunan conspicuous adjective general
tədqiq olunan investigated adjective general
eyni cinsdən of the same kind adjective general
hiss olunan tangible adjective general
tədqiq olunan under investigation adjective general
eyni məsafəli equidistant adjective mathematics
necə gəldi hurried adjective figurative meaning
istifadə olunan dedicated adjective computer
eyni görünüşə malik olan akin adjective general
iki dildə danışan bilingual adjective general
yeknəsəq bir şəkildə təkrar olunan ding-dong adjective general
eyni equable adjective general
aşağıda qeyd olunan following adjective general
eyni olan identical adjective general
səkkiz ildən bir təkrar olunan octennial adjective general
eyni one adjective general
nadir halda təsadüd olunan scarce adjective general
eyni cür similar adjective general
qadağan olunan taboo adjective general
hiss olunan tactile adjective general
hiss olunan touchable adjective general
hər üç ildən bir təkrar olunan triennial adjective general
üç dildə danışan trilingual adjective general
eyni uniform adjective general
müdafiə olunan immune adjective medical
çətin müalicə olunan refractory adjective medical
avtomatik idarə olunan unmanned adjective technical
eyni kökdən əmələ gəlmiş cognate adjective general
eyni even adjective general
tez-tez təkrar olunan frequent adjective general
eyni zamanda baş verən instantaneous adjective general
tez-tez təkrar olunan perpetual adjective general
bir neçə some adjective general
eyni duplicate adjective computer
icra olunan executable adjective computer
eyni alike adverb general
eyni cür alike adverb general
necə lazımdır alright adverb general
eyni zamanda also adverb general
necə olur olsun anyhow adverb general
eyni zamanda both adverb general
necə gəldi harum-scarum adverb general
necə how adverb general
hər necə however adverb general
necə gəldi hurriedly adverb general
eyni səviyyədə level adverb general
eyni cür likewise adverb general
eyni yolla likewise adverb general
necə gəldi negligently adverb general
bizim zamanda nowadays adverb general
necə gəldi pell-mell adverb general
sadə dildə popularly adverb general
necə lazımdırsa properly adverb general
eyni same adverb general
eyni cür similarly adverb general
eyni vaxtda simultaneously adverb general
eyni zamanda as well adverb general
necə oldu randomly adverb general
bir neçə gün keçmiş a few days later adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
neçə-neçə a lot of adverb general
necə olur-olsun at all costs adverb general
necə olur-olsun at all events adverb general
eyni zamanda at the same time adverb general
neçə how many adverb general
neçə how much adverb general
indiki zamanda in our time adverb general
hər necə in whatever way adverb general
hazırkı zamanda nowadays adverb general
indiki zamanda nowadays adverb general
eyni zamanda simultaneously adverb general
eyni as adverb general
neçə how adverb general
necə however adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
necə gəldi anyhow adverb general
eyni zamanda together adverb general
eyni same pronoun general
neçə what pronoun general
necə ... elə as conjunction general
necə how conjunction general
əhatə olunan midst conjunction general
necə ki as conjunction general
necə! what conjunction emphatic
necə? whereby interrogative adverb general
necə whence interrogative adverb general
necə how interjection general
necə də how interjection general
neçə how interjection general
bəs necə you bet interjection spoken language
indiki zamanda as times go phrases general
indiki zamanda at present phrases general
eyni vaxtda at the same time phrases general
eyni zamanda at the same time phrases general
tez bir zamanda gəlmək be forthcoming phrases general
bir kəslə eyni vəziyyətdə olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
kitab biliyi book learning phrases general
kitab kiosku book stall phrases general
kitab köşkü book stall phrases general
kitab dükanı book stall phrases general
kitab mağazası book stall phrases general
kitab sərgisi book stand phrases general
kitab stendi book stand phrases general
necə olursa olsun by hedge or by style phrases general
dağılmış kitab dog-eared book phrases general
vərəqələri düşmüş kitab dog-eared book phrases general
ehtimal olunan orta ömür müddəti expectation of life phrases general
təxmin olunan varis heir presumptive phrases general
bir neçə sözlə in few phrases general
necə istəyirsən just as you wish phrases general
necə istəyirsiniz just as you wish phrases general
hər necə olsa da no matter phrases general
müzakirə olunan on the table phrases general
bir neçə dəfə once or twice phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
necə deyərlər so to say phrases general
necə deyərlər so to speak phrases general
stolüsüt kitab table-top book phrases general
eyni şey the same thing phrases general
bir neçə dəfə twice or thrice phrases general