• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma (287 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexter noun general
tutma apprehension noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
dilə tutma blandishment noun general
topa tutma bombardment noun general
od tutma burning noun general
topa tutma cannonry noun general
tutma catch noun general
tutma checkage noun general
tutma checkoff noun general
dilə tutma coaxing noun general
eyni coordinate noun general
eyni vəzifə sahibi counterpart noun general
sonu eyni səslə qurtaran iki sətirli şeir couplet noun general
tutma deduction noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
vəzifə duty noun general
vəzifə engagement noun general
eyni equal noun general
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence noun general
vəzifə errand noun general
tutma fit noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
vəzifə function noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
möhkəm tutma grip noun general
vəhşicəsinə divan tutma lynch law noun general
vəzifə office noun general
vəzifə onus noun general
mənəvi vəzifə ought noun general
plan tərtib tutma planning noun general
üstün tutma precedence noun general
üstün tutma preferableness noun general
üstün tutma preference noun general
üstün tutma preferment noun general
başqasından əvvəl yer tutma preoccupation noun general
eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq quadruplets noun general
İngiltərədə və ABŞ-da yüksək inzibati vəzifə sahibi sheriff noun general
eyni zamanda olma simultaneity noun general
tutma snap noun general
tutma snap noun general
tutma snatch noun general
atıb-tutma sway noun general
tutma take noun general
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing noun general
qurşaq tutma wrestle noun general
vəzifə workload noun general
tutma subjection noun general
tutma access noun general
vəzifə borcu official duty noun general
vəzifə xidməti official duty noun general
tutma paroxysm noun general
tutma recapture noun general
tutma retention noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eyni formalı paltar uniform noun general
qurşaq tutma wrestling noun sport
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
təkrar tutma reoccupation noun military
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
tutma xəstəliyi bout noun general
vəzifə calling noun general
bir neçə dostun birgə kirayə etdiyi otaq chummery noun general
bir-birini tutma clinch noun general
tutma clutch noun general
əziz tutma consecration noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
eyni zamanda olma contemporaneousness noun general
tutma cop noun general
tutma custody noun general
tutma detention noun general
eyni hesab deuce noun general
bərabər tutma equation noun general
qurşaq tutma fighting noun general
tutma grab noun general
tutma hold noun general
çox yaxın zamanda inch noun general
eyni kindred noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
vəzifə cinayəti misprision noun general
vəzifə obligation noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
vəzifə part noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
tutma recapture noun general
vəzifə responsibility noun general
vəzifə situation noun general
eyni briqadanın üzvü team-mate noun general
eyni dəstənin üzvü team-mate noun general
vəzifə title noun general
bir neçə couple noun spoken language
yüksək vəzifə perch noun spoken language
tutma seizure noun medical
tutma stroke noun medical
tutma kink noun figurative meaning
tutma onset noun figurative meaning
iki yerdə eyni zamanda işləyən adam moonlighter noun jargon
tutma access noun general
vəzifə appointment noun general
tutma attack noun general
vəzifə billet noun general
parlamentə bir və ya bir neçə nümayəndə seçən şəhər borough noun general
vəzifə business noun general
arvasını tutma calibration noun general
yüksək vəzifə cathedra noun general
əziz tutma dedication noun general
qurşaq tutma play noun general
vəzifə position noun general
vəzifə rank noun general
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier noun figurative meaning
vəzifə assignment noun general
əl tutma blessing noun general
vəzifə capacity noun general
tutma holdfast noun general
tutma spell noun general
vəzifə berth noun spoken language
dini vəzifə üçün namizəd göstərmə presentation noun church
vəzifə post noun general
vəzifə charge noun general
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat noun general
vəzifə place noun general
yüngül tutma touch noun general
rəhbər vəzifə head noun general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
necə gəldi tökmək huddle verb general
tutma ağrı hiss etmək twinge verb general
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion verb general
eyni açılmaq become merry verb general
vəzifə başında ölmək die at one's post verb general
vəzifə tutmaq fill a position verb general
vəzifə tutmaq fill a post verb general
eyni addım atmaq march in step verb general
bir neçə kəlmə danışmaq say a few words verb general
eyni qrupa qoymaq bracket verb general
eyni vaxtda baş vermək clash verb general
dilə tutma yolu ilə əldə etmək coax verb general
vəzifə tutmaq occupy verb general
necə gəldi etmək shuffle through verb general
eyni səviyyədə olmaq range verb general
hərəkətə eyni hərəkətlə cavab vermək pass verb general
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
vəzifə tutmaq hold verb general
müvəqqəti vəzifə icra edən acting adjective general
eyni alike adjective general
eyni cür alike adjective general
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexterous adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda mövcud olan coeval adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
eyni sərhədi olan contiguous adjective general
eyni qəbildən coordinate adjective general
eyni equal adjective general
necə gəldi hit-or-miss adjective general
necə düşdü hit-or-miss adjective general
təbiətcə və quruluşca eyni olan homogeneous adjective general
eyni identical adjective general
vəzifə official adjective general
vəzifə ilə əlaqədar təltif edilmiş officiary adjective general
bir neçə müddəanı əhatə edən omnibus adjective general
eyni same adjective general
bir neçə several adjective general
eyni vaxtda baş verən simultaneous adjective general
eyni zamanda baş verən simultaneous adjective general
eyni vaxtda baş verən synchronous adjective general
eyni vaxtda olan synchronous adjective general
eyni zamanda baş verən synchronous adjective general
eyni zamanda olan synchronous adjective general
eyni tantamount adjective general
eyni dəyərli tantamount adjective general
eyni əhəmiyyətli tantamount adjective general
necə whatever adjective general
eyni rəngli whole-coloured adjective general
eyni cinsdən of the same kind adjective general
eyni məsafəli equidistant adjective mathematics
necə gəldi hurried adjective figurative meaning
eyni görünüşə malik olan akin adjective general
yüksək vəzifə tutan eminent adjective general
eyni equable adjective general
eyni olan identical adjective general
vəzifə xidməti officiary adjective general
eyni one adjective general
eyni cür similar adjective general
vəzifə borcuna əhəmiyyət verməyən truant adjective general
vəzifə borcuna laqeyd baxan truant adjective general
eyni uniform adjective general
bir vəzifə kimi tapşırılan binding adjective general
eyni kökdən əmələ gəlmiş cognate adjective general
eyni even adjective general
eyni zamanda baş verən instantaneous adjective general
yüksək vəzifə tutan ranking adjective general
bir neçə some adjective general
eyni duplicate adjective computer
eyni alike adverb general
eyni cür alike adverb general
necə lazımdır alright adverb general
eyni zamanda also adverb general
necə olur olsun anyhow adverb general
eyni zamanda both adverb general
necə gəldi harum-scarum adverb general
necə how adverb general
hər necə however adverb general
necə gəldi hurriedly adverb general
eyni səviyyədə level adverb general
eyni cür likewise adverb general
eyni yolla likewise adverb general
necə gəldi negligently adverb general
bizim zamanda nowadays adverb general
necə gəldi pell-mell adverb general
necə lazımdırsa properly adverb general
eyni same adverb general
eyni cür similarly adverb general
eyni vaxtda simultaneously adverb general
eyni zamanda as well adverb general
necə oldu randomly adverb general
bir neçə gün keçmiş a few days later adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
neçə-neçə a lot of adverb general
necə olur-olsun at all costs adverb general
necə olur-olsun at all events adverb general
eyni zamanda at the same time adverb general
neçə how many adverb general
neçə how much adverb general
indiki zamanda in our time adverb general
hər necə in whatever way adverb general
hazırkı zamanda nowadays adverb general
indiki zamanda nowadays adverb general
eyni zamanda simultaneously adverb general
eyni as adverb general
neçə how adverb general
necə however adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
necə gəldi anyhow adverb general
eyni zamanda together adverb general
eyni same pronoun general
neçə what pronoun general
necə ... elə as conjunction general
necə how conjunction general
necə ki as conjunction general
necə! what conjunction emphatic
necə? whereby interrogative adverb general
necə whence interrogative adverb general
necə how interjection general
necə də how interjection general
neçə how interjection general
bəs necə you bet interjection spoken language
indiki zamanda as times go phrases general
indiki zamanda at present phrases general
eyni vaxtda at the same time phrases general
eyni zamanda at the same time phrases general
tez bir zamanda gəlmək be forthcoming phrases general
bir kəslə eyni vəziyyətdə olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
necə olursa olsun by hedge or by style phrases general
pendir tutma cheese making phrases general
öskürək tutma fit of caughing phrases general
yaxşı vəzifə almaq get a good position phrases general
yaxşı vəzifə tutmaq hold a good post phrases general
vəzifə tutmaq hold office phrases general
bir neçə sözlə in few phrases general
necə istəyirsən just as you wish phrases general
necə istəyirsiniz just as you wish phrases general
əsas vəzifə key posts phrases general
hər necə olsa da no matter phrases general
bir neçə dəfə once or twice phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
yarımrəsmi vəzifə quasi-official position phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
necə deyərlər so to say phrases general
necə deyərlər so to speak phrases general
eyni şey the same thing phrases general
bir neçə dəfə twice or thrice phrases general
eyni valideynin övladı whole blood phrases general
Necə istəyirsiniz As you wish phrases general
Sizin neçə yaşınız var? How old are you? phrases general
Necə də mənasızdır! How ridiculous! phrases general
Necə boğanaqdır! How stuffy! phrases general
bir neçə namizədi olan seçkilər contested eletion phrases American
tez bir zamanda at hand phrases general
tez bir zamanda on hand phrases general
mühüm vəzifə tutmaq come to the front phrases general