• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для fall behind (228 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
düşmə fall noun general
yıxılma fall noun general
şehdüşmə dew-fall noun general
şehləmə dew-fall noun general
məhv fall noun general
payız fall noun general
temperaturun düşməsi fall in temperature noun general
axır fall noun general
son fall noun general
süqut fall noun figurative meaning
şəlalə fall noun general
yıxılmaq fall verb general
tərk etmək fall away verb general
qoruyub getmək fall away verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
sıralanmaq fall in verb general
cərgəyə düzlənmək fall in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq fall in with verb general
rastlaşmaq fall in with verb general
hücum etmək fall on verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
küsüşmək fall out verb general
savaşmaq fall out verb general
mübahisə etmək fall out verb general
arxası üstə yıxılmaq fall over verb general
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fall through verb general
uğursuzluğa düçar olmaq fall through verb general
bir işə girişmək fall to verb general
düçar olmaq fall under verb general
məruz qalmaq fall under verb general
sallanmaq be about fall verb general
azarlatmaq cause smb. to fall ill verb general
naxoşlatdırmaq cause smb. to fall ill verb general
dadandırmaq cause smb. to fall into a habit verb general
daraşdırmaq cause to fall verb general
gerilətmək cause to fall verb general
küsdürmək cause to fall out verb general
basmalamaq fall verb general
basmarlamaq fall verb general
çökəlmək fall verb general
daraşmaq fall verb general
güdaza getmək fall a prey verb general
güdaza getmək fall a victim verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
uyumaq fall asleep verb general
yuxuya getmək fall asleep verb general
aparmaq fall asleep verb general
gedə-gedə yatmaq fall asleep on one's feet verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
alçalmaq fall down verb general
bayılmaq fall down in a faint verb general
bihuş olmaq fall down in a faint verb general
pilləkandan yıxılmaq fall downstairs verb general
şəhid olmaq fall for a righteous cause verb general
qarmaq fall for the bait verb general
nəzərdən düşmək fall from favor verb general
göydən düşmək fall from the moon verb general
küt getmək fall from the oven wall onto the embers verb general
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels verb general
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels verb general
əhvalı qarışmaq fall ill verb general
azara düşmək fall ill verb general
azarlamaq fall ill verb general
dərd çəkmək fall ill verb general
yorğan-döşəyə düşmək fall ill verb general
azarlanmaq fall ill verb general
isindirmək fall ill with malaria verb general
keçəlləşmək fall ill with mange verb general
angina olmaq fall ill with quinsy verb general
keçəlləşmək fall ill with tetter verb general
vərəmləmək fall ill with tuberculosis verb general
dammaq fall in drops verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
ucuzlanmaq fall in price verb general
hissini itirmək fall insensible verb general
gözdən düşmək fall into a disgrace verb general
tora düşmək fall into a net verb general
tələyə düşmək fall into a trap verb general
tənəzzül etmək fall into decay verb general
gözdən düşmək fall into disesteem verb general
eyib içində olmaq fall into disgrace verb general
pis ad çıxarmaq fall into dispute verb general
adı çıxmaq fall into dispute verb general
istifadədən çıxmaq fall into disuse verb general
karıxmaq fall into error verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
dağılmaq fall into pieces verb general
kəməndə düşmək fall into pitfall verb general
kasıb düşmək fall into poverty verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
şirnikmək fall into the habit verb general
dadanmaq fall into the habit of doing some action verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
diz çökmək fall on one's knee verb general
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate verb general
əyişmək fall out verb general
çırpışmaq fall out verb general
dilləşmək fall out verb general
dişi düşmək fall out verb general
küsmək fall out verb general
lilləmək fall out verb general
üz çevirmək fall out verb general
üz döndərmək fall out verb general
tökülmək fall out verb general
küsüşmək fall out with each other verb general
ağnamaq fall over and over verb general
kirimək fall silent verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
sükuta getmək fall thinking verb general
ayağa döşənmək fall to one's feet verb general
uçmaq fall to pieces verb general
dağılmaq fall to the ground verb general
darmadağın olmaq fall to the ground verb general
tilsimə düşmək fall under the spell verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
gumbuldamaq fall with a bang verb general
tappıltı ilə düşmək fall with a thud verb general
şappıldamaq fall with noise verb general
şarpıldamaq fall with noise verb general
uçurmaq make fall verb general
karıxdırmaq make one fall into error verb general
götü üstə yıxılmaq fall on one's bottom verb vulgar
çatmaq fall verb general
düşmək fall verb general
gəlmək fall verb general
yaxınlaşmaq fall verb general
yox olmaq fall away verb general
gözdən itmək fall away verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
razılaşmaq fall in with verb general
girişmək fall on verb general
başlamaq fall on verb general
düşmək fall out verb general
yerindən düşmək fall out verb general
düşmək fall under verb general
uyğun gəlmək fall under verb general
əldən salmaq fall verb general
güc gəlmək fall verb general
üzmək fall verb general
azalmaq fall verb general
kəsilmək fall verb general
sakitləşdirmək fall verb general
zəifləmək fall verb general
həlak olmaq fall verb general
məhv olmaq fall verb general
ölmək fall verb general
qırılmaq fall verb general
tələf olmaq fall verb general
çökmək fall verb general
dağılmaq fall verb general
enmək fall verb general
sökülmək fall verb general
tökülmək fall verb general
uçulmaq fall verb general
yatmaq fall verb general
ağzından çıxmaq fall verb general
karıxdırıcı causing to fall into error adjective general
qurban olmaq fall a pray phrases general
bir şeyə qurban getmək fall a prey to smth phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
qurban olmaq fall a victim phrases general
yatmaq fall asleep phrases general
yuxulamaq fall asleep phrases general
yuxuya getmək fall asleep phrases general
əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq fall back into the old groove phrases general
köhnə yola dönmək fall back into the old groove phrases general
dili tutulmaq fall dumb phrases general
lal olmaq fall dumb phrases general
günaha batmaq fall from grace phrases general
vurulmaq fall in love phrases general
sevmək fall in love phrases general
gözü düşmək fall in love phrases general
əhalinin azalması fall in population phrases general
dərin yuxuya getmək fall into a deep slumber phrases general
adət etmək fall into a habit phrases general
alışmaq fall into a habit phrases general
öyrəşmək fall into a habit phrases general
vərdiş etmək fall into a habit phrases general
tələyə düşmək fall into a trap phrases general
gözdən düşmək fall into disgrace phrases general
nəzərdən düşmək fall into disgrace phrases general
birinin caynağına keçmək fall into smb's clutches phrases general
huşunu itirmək fall into unconsciousness phrases general
tərgitmək fall out of a habit phrases general
yadından çıxartmaq fall out of a habit phrases general
yadırğamaq fall out of a habit phrases general
istifadədən düşmək fall out use phrases general
çatmamaq fall short of phrases general
çatdırmamaq fall short of phrases general
əskik olmaq fall short of phrases general
ümidləri doğrultmamaq fall short of expectations phrases general
naxoşlamaq fall sick phrases general
xəstələnmək fall sick phrases general
səsini kəsmək fall silent phrases general
susmaq fall silent phrases general
əlbəyaxa olmaq fall to blows phrases general
əlbəyaxa vuruşa keçmək fall to blows phrases general
şübhə altına düşmək fall under suspicion phrases general
azad olmaq fall void phrases general
boş qalmaq fall void phrases general
Düzlən! Fall in! phrases general
caynağına keçmək fall into one's clutches phrases general
öhdəsinə düşmək fall to smb.'s lot phrases general
yağışdan çıxıb yağmura düşmək fall out of the pan into the fire phrases proverb
Allahdan buyruq, ağzıma quyruq He is wanting for the plums to fall into his mouth phrases proverb
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
fall behind geridə qalmaq verb general
fall behind dalda qalmaq verb general
fall behind dala galmaq verb general
fall behind geri düşmək verb general
fall behind geriləmək verb general
fall behind geri qalmaq verb general
fall behind geridə qalmaq phrases general
vero