• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для find quarrel in a straw (134 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
tapıntı find noun general
çəkişmə quarrel noun general
dalaşma quarrel noun general
ədavət quarrel noun general
ixtilaf quarrel noun general
nifaq quarrel noun general
qovğa quarrel noun general
çöp straw noun general
kövşən straw noun general
kövşən çöpü straw noun general
küləş straw noun general
küləş çöpü straw noun general
davasızlıq absence of quarrel noun general
bəlim chopped straw noun general
zənbil straw bag noun general
solyar distillat straw distillate noun general
dava üçün bəhanə quarrel noun general
ədavət üçün bəhanə quarrel noun general
səbəb quarrel noun general
şüşə doğramaq üçün almaz quarrel noun technical
şüşəkəsən almaz quarrel noun technical
araşdırmaq fact-find verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
öyrənmək fact-find verb general
təhqiq etmək fact-find verb general
yoxlamaq fact-find verb general
axtarıb tapmaq find verb general
tapmaq find verb general
bilmək find out verb general
aşkar etmək find out verb general
açmaq find out verb general
çəkişmək quarrel verb general
dalaşmaq quarrel verb general
deyişmək quarrel verb general
söyüşmək quarrel verb general
sözləşmək quarrel verb general
savaşmaq quarrel verb general
köyşənlənmək be fed on straw verb general
nifaq salmaq cause a quarrel verb general
dalaşdırmaq cause smb. quarrel verb general
vuruşdurmaq cause to quarrel verb general
köyşənləmək feed animals on straw verb general
küləşləmək feed animals on straw verb general
bulmaq find verb general
bəhanə tapmaq find a pretext for verb general
istinadgah tapmaq find a shelter verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
əncam tapmaq find a way out verb general
istinadgah tapmaq find an asylum verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
tapışmaq find each other verb general
burunlamaq find fault verb general
qulp qoymaq find fault verb general
söz etmək find fault verb general
üstünə atmaq find fault verb general
irad tutmaq find fault verb general
rəqib i olmamaq find no match verb general
taylaşmaq find one's match verb general
güzarı düşmək find oneself verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
eləmək find out verb general
öyrənmək find out verb general
daldalanacaq tapmaq find refuge verb general
nicat tapmaq find rescue verb general
sığdırmaq find room verb general
sığışmaq find room verb general
sığmaq find room verb general
yerləşmək find room verb general
sığınmaq find shelter verb general
ləpirə düşmək find the track verb general
əlac tapmaq find the way out verb general
macal tapmaq find time verb general
izə düşmək find traces verb general
söz tapmaq find words verb general
sözə gəlmək have a quarrel verb general
ağızlaşmaq quarrel verb general
əyişmək quarrel verb general
çırpışmaq quarrel verb general
dava salmaq quarrel verb general
dilləşmək quarrel verb general
əsassiz mübahisə etmək quarrel groundlessly verb general
dartışmaq quarrel with one another verb general
aramaq try find verb general
burcutmaq try find a way out verb general
sonalamaq try to find defect verb general
sonalamaq try to find fault verb general
sürtünmək try to find fault verb general
öcəşmək try to pick a quarrel verb general
aşkar etmək find verb general
kəşf etmək find verb general
mübahisə aparmaq quarrel verb general
mübahisə etmək quarrel verb general
görmək find verb general
bəhanə axtarmaq quarrel verb general
sələ made of straw adjective general
kövşən straw adjective general
kövşən rəngli straw-colored adjective general
kövşən rəngli straw-coloured adjective general
sələpapaq with a straw hat adverb general
dalaşanları qızışdırmaq add fresh fuel to a quarrel phrases general
dalaşmanı qızışdırmaq add fresh fuel to a quarrel phrases general
dalaşmaq be at quarrel phrases general
yersiz irad tutmaq fasten a quarrel upon phrases general
iş tapmaq find a situation phrases general
qulluq tapmaq find a situation phrases general
ifadəsini tapmaq find expression phrases general
bəhanə axtarmaq find fault with phrases general
bəyənməmək find fault with phrases general
qınamaq find fault with phrases general
töhmətləndirmək find fault with phrases general
yersiz irad tutmaq find fault with phrases general
dili açılmaq find one's tongue phrases general
gizlənmək find shelter phrases general
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty phrases general
bicliyin üstünü açmaq find the gimmick phrases general
kələyin üstünü açmaq find the gimmick phrases general
saman çöpündən yapışmaq grasp at a straw phrases general
barışmaq make up quarrel phrases general
qovğaya son qoymaq make up quarrel phrases general
Bir qəpiyə dəyməz Not worth a straw phrases general
barışmaq patch up a quarrel phrases general
qovğaya son qoymaq patch up a quarrel phrases general
bir kəslə bəhanə üçün bəhanə axtarmaq pick a quarrel with smb. phrases general
öz çörəyini kəsmək quarrel with one's bread and butter phrases general
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
mübahisədə bir kəsin tərəfini tutmaq take up another's quarrel phrases general
quyruğunu yelləmək find oneself in a tight corner phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
find quarrel in a straw hər şeyə irad tutmaq phrases general
find quarrel in a straw hər şeyə mız qoymaq phrases general