• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для flat of a hand (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
düz səth flat noun general
düzlük flat noun general
yastılıq flat noun general
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand noun general
əl hand noun general
korlar üçün əlifba hand-language noun general
məhəccər hand-rail noun general
sürahi hand-rail noun general
tutacaq hand-rail noun general
nağd amount on hand noun general
kalliqrafik xətt calligraphic hand noun general
kommunal mənzil communal flat noun general
fitvaçı fire hand noun general
düz flat noun general
fətir flat bread noun general
kökə flat cake noun general
qoğal flat cake noun general
azmeylli lay flat dipping bed noun general
kətə flat pie with greens noun general
düzlük flat place noun general
yasamal flat place on the height noun general
maneəsiz cıdır flat race noun general
kambala flat-fish noun general
bandaj hand noun general
əl ilə əyirmə hand-spinning noun general
əllə ipəyirmə hand-spinning noun general
əlbəyaxa hand-to-hand fighting noun general
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
yuxa kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
yayma kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth noun general
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth noun general
böyük əqrəb minute-hand noun general
veksel note of hand noun general
bir otaqlı mənzil one-room flat noun general
yalama round and flat stone noun general
bukinist second-hand bookseller noun general
işlənmiş maşın second-hand car noun general
alverçi second-hand dealer noun general
alış-verişçi second-hand dealer noun general
dəllalbazar second-hand market noun general
dəllalbazarı second-hand market noun general
hoqqabazlıq sleight of hand noun general
əl ustalığı sleight of hand noun general
ikimənzilli ev two-flat house noun general
ikigözlü mənzil two-room flat noun general
ikiotaqlı mənzil two-room flat noun general
alçaq sahil flat noun general
dayaz yer flat noun general
düz yer flat noun general
düzəngah flat noun general
düzənlik flat noun general
ayaq hand noun general
pəncə hand noun general
barja flat noun general
yastıdibli qayıq flat noun general
mövqe hand noun general
tərəf hand noun general
vəziyyət hand noun general
yer hand noun general
dabansız tufli flat noun general
cəsarətli əl hand noun general
güclü əl hand noun general
möhkəm əl hand noun general
nəzarət hand noun general
səlahiyyət hand noun general
mənzil flat noun general
binagüzarlıq hand noun general
sahiblik hand noun general
sərəncam hand noun general
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat noun general
söz vermə hand noun general
razılıq hand noun general
vəd hand noun general
nikaha razılıq hand noun general
fəhlə hand noun general
işçi hand noun general
dənizçi hand noun general
ekipaj hand noun general
gəmi heyəti hand noun general
hər bir işi bacaran adam hand noun general
əlindən hər bir iş gələn adam hand noun general
mahir adam hand noun general
xətt hand noun general
mənbə hand noun general
əqrəb hand noun general
göstərici hand noun general
işarə hand noun general
semaforun cinah seksiyası hand noun general
bağlama hand noun general
dəstə hand noun general
bud hand noun general
cilov hand noun general
yüyən hand noun general
ötürmək hand verb general
təqdim etmək hand verb general
vermək hand verb general
nəslə vermək hand down verb general
nəvə-nəticəyə vermək hand down verb general
vermək hand in verb general
təqdim etmək hand in verb general
göndərmək hand on verb general
ötürmək hand on verb general
vermək hand on verb general
paylamaq hand out verb general
ötürmək hand over verb general
çatdırmaq hand over verb general
əl-qolu bağlı olmaq be bound hand and foot verb general
əl bulamaq bear a hand verb general
yastılanmaq become flat verb general
yastılaşmaq become flat verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
ipini qırmaq get out of hand verb general
kömək əlini uzatmaq give a hand verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
əl vurmaq hand verb general
əldən-ələ ötürmək hand verb general
vermək hand out verb general
pul xərcləmək hand out verb general
estafeti vermək hand the baton verb general
əl vermək hold out one's hand verb general
kömək əli uzatmaq lend a hand verb general
mənzil kirayə vermək let a flat verb general
başına buraxmaq let get out of hand verb general
qudurtmaq let get out of hand verb general
uzanmaq lie flat verb general
yaxında yaşamaq live near at hand verb general
yeni mənzilə daşınmaq move in a new flat verb general
əlini dəbərtmək move one's hand verb general
əl vermək offer one's hand verb general
əlinə qandal vurmaq put handcuffs on smb.'s hand verb general
əl qaldırmaq raise one's hand verb general
qıcanmaq raise one's hand against verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
sıxmaq shake smb.'s hand verb general
əl atmaq stretch out one's hand verb general
noxtalamaq take in hand verb general
əl-ayağını yığışdırmaq take smb. in hand verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
əl-ələ gəzmək walk hand in hand verb general
əlini yelləmək wave one's hand verb general
pis xətti olmaq write a bad hand verb general
kömək etmək hand verb general
birinci əldən first-hand adjective general
siftə first-hand adjective general
düz flat adjective general
hamar flat adjective general
yastı flat adjective general
yastidibli flat-bottomed adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
hazır hand-me-down adjective general
əllə ayrılmış hand-picked adjective general
əllə seçilmiş hand-picked adjective general
əlbəyaxa hand-to-hand adjective general
bilici old hand adjective general
dünya görmüş old hand adjective general
dünya yola salmış old hand adjective general
təcrübəli old hand adjective general
əlaltı at hand adjective general
düzənlik flat adjective general
rəvan flat adjective general
düz flat place adjective general
döşüyastı flat-chested adjective general
yastısifət flat-face adjective general
yastısifətli flat-face adjective general
yastısifət flat-faced adjective general
yastısifətli flat-faced adjective general
yastıbaş flat-head adjective general
yastıbaş flat-headed adjective general
alçaq dabanlı flat-heeled adjective general
burnuyastı flat-nosed adjective general
yastıburun flat-nosed adjective general
yastıburunlu flat-nosed adjective general
sol left-hand adjective general
girintili-çıxıntılı not flat adjective general
əldəki on hand adjective general
mövcud on hand adjective general
nağd on hand adjective general
birmənzilli one-flat adjective general
yamyastı quite flat adjective general
dümdüz quite flat adjective general
əl altından olan ready at hand adjective general
işlənmiş second-hand adjective general
ikimənzilli two-flat adjective general
böyrü üstə flat adjective general
dalı üstə flat adjective general
yanı üstə flat adjective general
yastısına flat adjective general
ucuz hand-me-down adjective general
əllə çeşidlənmiş hand-picked adjective general
qabarıq olmayan flat adjective general
geyilmiş hand-me-down adjective general
nimdaş hand-me-down adjective general
əllə dərilmiş hand-picked adjective general
əllə yığılmış hand-picked adjective general
dayaz flat adjective general
yastidibli flat adjective general
alçaq dabanlı flat adjective general
dabansız flat adjective general
birtonlu flat adjective general
cansıxıcı flat adjective general
cansız flat adjective general
darıxdırıcı flat adjective general
həvəssiz flat adjective general
ləng flat adjective general
maraqsız flat adjective general
süst flat adjective general
ölüvay flat adjective general
usandırıcı flat adjective general
ürəksıxan flat adjective general
yeknəsəq flat adjective general
yorucu flat adjective general
bayağı flat adjective general
şit flat adjective general
burnunun ucunda at hand adverb general
əl ilə by hand adverb general
yastısına flat adverb general
əldən ələ from hand to hand adverb general
əl-ələ hand in hand adverb general
yaxında near at hand adverb general
yaxınlıqdan near at hand adverb general
əldə olan on hand adverb general
o biri tərəfdən on the other hand adverb general
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand conjunction general
bir yandan ... digər yandan on the one hand ... on the other hand conjunction general
digər tərəfdən on the other hand conjunction general
Az olsun, üz olsun A bird in the hand is worth two in the bush phrases general
Soğan olsun, nağd olsun A bird in the hand is worth two in the bush phrases general
tamamilə düz as flat as pancake phrases general
tamamilə yastı as flat as pancake phrases general
hər halda at any hand phrases general
nə təhər olsa at any hand phrases general
əlinin lap altında at hand phrases general
lap yaxında at hand phrases general
Soğan olsun, nağd olsun Bird in the hand is worth two in the bush phrases general
kaman tutan əl bow hand phrases general
sol əl bow hand phrases general
kuryerlə by hand phrases general
qasidlə by hand phrases general
kənd təsərrüfatı fəhləsi farm hand phrases general
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge phrases general
şit zarafat flat joke phrases general
təcrübəsiz fresh hand phrases general
təzə şagird fresh hand phrases general
qələbə əldə etmək gain the upper hand phrases general
qələbə qazanmaq gain the upper hand phrases general
üstünlük əldə etmək get better hand phrases general
üstünlük qazanmaq get better hand phrases general
qalib gəlmək get the upper hand phrases general
üstün gəlmək get the upper hand phrases general
üstün olmaq get the upper hand phrases general
əl vermək give a hand phrases general
kömək əlini uzatmaq give a hand phrases general
əl tutmaq give hand phrases general
əl uzatmaq give hand phrases general
kömək etmək give hand phrases general
yardım etmək give hand phrases general
evlənmək give one's hand phrases general
ərə getmək give one's hand phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsə rüşvət vermək grease the hand phrases general
gənc işçi green hand phrases general
naşı işçi green hand phrases general
təcrübəsiz işçi green hand phrases general
insafla hand and foot phrases general
vicdanla hand and foot phrases general
əl əlyəci hand brake phrases general
əl tormozu hand brake phrases general
cihaz hand glass phrases general
lupa hand glass phrases general
optik hand glass phrases general
zərrəbin hand glass phrases general
əl bombası hand grenade phrases general
odsöndürən hand grenade phrases general
həyatla haqq-hesabını çürütmək hand in one's checks phrases general
ölmək hand in one's checks phrases general
canbir qəlb olma hand in with phrases general
sıx əməkdaşlıq etmə hand in with phrases general
yaxın əlaqədə olma hand in with phrases general
hikməti-ilahiyyə hand of God phrases general
ilahi qüvvə hand of God phrases general
qəzavü-qədər hand of God phrases general
şarmanka çalmaq hand organ phrases general
cəld və asanca hand over fist phrases general
əlüstü hand over fist phrases general
cəld və asanca hand over hand phrases general
əlüstü hand over hand phrases general
əlbəyaxa döyüş hand-to-hand combat phrases general
əlbəyaxa dava hand-to-hand fight phrases general
əlbəyaxa vuruş hand-to-hand fight phrases general
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fight phrases general
əlbəyaxa döyüş hand-to-hand fighting phrases general
çox yaxın hard at hand phrases general
yanında hard at hand phrases general
yaxın hard at hand phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
flat of a hand əlin içi phrases general
flat of a hand ovuc phrases general
flat of a hand ovucun içi phrases general