• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для for love or money (244 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
adam başına alınan vergi head-money noun general
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money noun general
məhəbbət love noun general
sevgi love noun general
pul money noun general
pul kisəsi money-bag noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
pul daxılı money-box noun general
pul dəllalı money-broker noun general
puldəyişən money-changer noun general
sərraf money-changer noun general
müamiləçi money-lender noun general
sələmçi money-lender noun general
acgözlük money-making noun general
pul toplama money-making noun general
pul yığma money-making noun general
tamahkarlıq money-making noun general
varlanma cəhdi money-making noun general
yar love noun general
sevda love noun general
aşiq-məşuqluq being in love with each other noun general
qanbahası blood money noun general
başlıq bride-money noun general
kəbin pulu bride-money noun general
əmanət call money noun general
beh earnest money noun general
məhəbbət ilahəsi goddess of love noun general
pulgirlik greediness of money noun general
pul düşkünü greedy for money noun general
pulluluq having a lot of money noun general
rüşvət hush-money noun general
eşqsizlik lack of love noun general
yar lady-love noun general
eşq love noun general
sevim love noun general
ülfət love noun general
aşnabazlıq love affair noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
aşiqanə məktub love letter noun general
eşqnamə love letter noun general
məhəbbətnamə love letter noun general
namə love letter noun general
sevgi məktubu love letter noun general
eşqiyyə love lyrics noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
azadlıqsevərlik love of freedom noun general
azadpərvərlik love of freedom noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
arvadbazlıq love-making noun general
məcnunluq madness of love noun general
aşiq kişi man in love noun general
dıvanə man in love noun general
vurğun man in love noun general
nəzir money noun general
para money noun general
maliyyə money noun general
pul mükafatı money award noun general
çörəkpulu money earned daily noun general
xərclik money for current expenses noun general
əlborcu money lent or borrowed noun general
xaltura money made on the side noun general
amanat money or a thing given to smb. to keep temporarily noun general
barat money order noun general
kassa money-box noun general
yanmayan daxıl money-box noun general
pulgir money-lover noun general
bon paper-money noun general
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly noun general
ilahi məhəbbət platonic love noun general
cibxərcliyi pocket money noun general
cib xərcliyi pocket money noun general
xudbinlik self-love noun general
pulsuzluq shortage of money noun general
qəpik-quruş small money noun general
birtərəfli məhəbbət unrequited love noun general
əzizim love noun general
gözümün işığı love noun general
pul sistemi money noun general
var-dövlət money-bag noun general
seçki vergisi head-money noun American
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
salam love noun general
sevmək love verb general
sevişmək make love verb general
biməsrəf xərc be foolish about one's money verb general
məşuq olmaq be in love verb general
vurğun olmaq be in love verb general
divanəlik etmək be in love verb general
puldan korluq çəkmək be in need of money verb general
pula möhtac olmaq be in need of money verb general
pulsuz oturmaq be without money verb general
xərcə salmaq cause smb. to spend money verb general
tərlətmək cause smb. to spend money verb general
pulunu xırdalamaq change one's money verb general
sevib-seçmək choose and love at will verb general
sikkə zərb etmək coin money verb general
məhəbbət bağlamaq come to love verb general
məhəbbət izhar etmək declare one's love verb general
pulu ilahiləşdirmək deify money verb general
pullanmaq earn a lot of money verb general
para qazanmaq earn money verb general
tüklənmək earn much money verb general
pul dəyişmək exchange money verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
sevdirmək force smb. to love verb general
xərc çəkmək give money verb general
qəpiksiz olmaq have no money at all verb general
haram yemək live by means of dishonestly gained money verb general
bəyənmək love verb general
mehr salmaq love verb general
sevib-əzizləmək love verb general
sevib-sevilmək love and be loved verb general
ilk baxışdan sevmək love at first sight verb general
aşiq-məşuqluq etmək love each other verb general
dəlicəsinə sevmək love madly verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
vətəni sevmək love one's motherland verb general
ehtirasla sevmək love passionately verb general
məhəbbətlə sevmək love passionately verb general
xaltura etmək make money on the side verb general
çoxlu pul qazanmaq make much money verb general
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love verb general
məhəbbətlə evlənmək marry for love verb general
xərc çəkmək pay money verb general
həftəlik maaş vermək pay money for week verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
dolandırmaq provide smb. with money verb general
pulunu dağıtmaq scatter one's money verb general
may qoymaq spend money verb general
xərc çəkmək spend money verb general
tərləmək spend money verb general
havayı xərcləmək spend one's money foolishly verb general
puldan kalan olmaq wallow in money verb general
pulun axırına çıxmaq waste money in vain verb general
biməsrəf xərc waste of money verb general
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money verb general
pulunu israf etmək waste one's money verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
əmişmək make love verb vulgar
eşq love adjective general
məhəbbət love adjective general
sevgi love adjective general
acgöz money grubber adjective general
həris money grubber adjective general
tamahkar money grubber adjective general
acgöz money-making adjective general
pula həris money-making adjective general
tamahkar money-making adjective general
istənilməli deserving love adjective general
pulgir greedy of money adjective general
vurğun in love adjective general
dıvanə in love with adjective general
aşiqanə love adjective general
aşiq-məşuq love adjective general
məcnun mad of love adjective general
sevdalı madly in love adjective general
şeyda madly in love adjective general
pulgir money-loving adjective general
əliaşağı short of money adjective general
istəməli worthy of love adjective general
istənilməli worthy of love adjective general
pul gətirən money-making adjective general
qazanclı money-making adjective general
xeyirli money-making adjective general
pul çox ehtiyacı olmaq be hard set for money phrases general
pivə pulu beer money phrases general
qatilə verilən pul blood money phrases general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
uşaq məhəbbəti calf love phrases general
uşaq sevgisi calf love phrases general
girov qoyulan pul caution money phrases general
zəngin mirasa sahib olmaq come into money phrases general
məqsədli istək cupboard love phrases general
məqsədli məhəbbət cupboard love phrases general
vurulmaq fall in love phrases general
sevmək fall in love phrases general
gözü düşmək fall in love phrases general
Allah eşqinə for the love of God phrases general
Allah naminə for the love of God phrases general
Allah xatirinə for the love of God phrases general
giriş haqqı gate money phrases general
məhəbbət ilahəsi goddess of Love phrases general
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love phrases general
eşq divanəsi olmuş head over ears in love phrases general
eşq macərası love affair phrases general
ilk baxışdan sevgi love at first sight phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
pul qazanmaq make money phrases general
pul dəlisi money grubber phrases general
pul hərisi money grubber phrases general
pul ölüsü money grubber phrases general
tamahkar adam money grubber phrases general
acgöz adam money maker phrases general
pul hərisi money maker phrases general
pul yığan money maker phrases general
tamahkar adam money maker phrases general
kağız pul paper money phrases general
platonik sevgi platonic love phrases general
cib xərcliyi pocket money phrases general
eşq ilahəsi Queen of love phrases general
məhəbbət ilahəsi Queen of love phrases general
sevgi ilahəsi Queen of love phrases general
Venera Queen of love phrases general
nağd pul ready money phrases general
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days phrases general
pul xərcləmək spend money phrases general
pul cırmaq spend money like water phrases general
pulu göyə sovurmaq spend money like water phrases general
pulu zibil kimi xərcləmək spend money like water phrases general
mərcdə pul uduzmaq spill money phrases general
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money phrases general
cah-calal içərisində üzmək wallow in money phrases general
pul içərisində itib batmaq wallow in money phrases general
pulu göyə sovurmaq waste money phrases general
səni sevirəm i love you phrases general
sizi sevirəm i love you phrases general
mən səni sevirəm i love you phrases general
qan pulu blood money phrases general
qanbahası blood money phrases general
pulu cibində gəzdirmək carry one's money in one's pocket phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog phrases general
Ey vəfədarım! My love! phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog phrases proverb
faydalı iş money maker phrases American
qazanclı iş money maker phrases American
xeyirli iş money maker phrases American
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
for love or money nəyin bahasına olursa olsun phrases general