• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для force (124 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
force zor isim ümumi
force güc isim ümumi
force ərdəm isim ümumi
force qüvvət isim ümumi
force hal isim ümumi
force qüvvə isim ümumi
force qüdrət isim ümumi
force hörmət isim ümumi
force nüfus isim ümumi
force etibar isim ümumi
force həqiqət isim ümumi
force aktivlik isim ümumi
force gerçəklik isim ümumi
force təsir qüvvəsi isim ümumi
force varlıq isim ümumi
force təsir isim ümumi
force kəsər isim ümumi
force qoşunlar isim collective noun
force silahlı qüvvələr isim collective noun
force inandırıcılıq isim ümumi
force əsaslılıq isim ümumi
force məna isim ümumi
force məntiq isim ümumi
force sübutluluq isim ümumi
force qaneedicilik isim ümumi
force əsas isim ümumi
force dəlil isim ümumi
force zor eləmək fel ümumi
force zorlamaq fel ümumi
force məcbur etmək fel ümumi
force zor göstərmək fel ümumi
force vadar etmək fel ümumi
force güc etmək fel ümumi
force zor gücü ilə ələ keçirmək fel ümumi
force zor işlətmək fel ümumi
force sürətləndirmək fel ümumi
impulsive force impulsiv güc isim ümumi
deflecting force əyici qüvvə isim ümumi
explosive force partlayıcı qüvvə isim ümumi
force-meat qiymə isim ümumi
deportation by force zorla departasiya edilmə isim ümumi
cohesive force ilişmə qüvvəsi isim ümumi
wonder-working force kəramət isim ümumi
air force aviasiya isim ümumi
air force hava donanması isim ümumi
directing force istiqamətverici qüvvə isim ümumi
magnetic force cazibə isim ümumi
landing force desant isim ümumi
centripetal force mərkəzəqaçma qüvvəsi isim physics
force smb. to count saydırmaq fel ümumi
force smb. to spread out sərdirmək fel ümumi
force smb. to sow səpdirmək fel ümumi
force smb. to harrow malalatdırmaq fel ümumi
force smb. to buy aldırmaq fel ümumi
force smb. to leave aralatmaq fel ümumi
use physical force zor işlətmək fel ümumi
force smb. to love sevdirmək fel ümumi
force smb. to clay palçıqlatdırmaq fel ümumi
force smb. to cement sementlətdirmək fel ümumi
lose its force qüvvəsini itirmək fel ümumi
remain in force qüvvədə qalmaq fel ümumi
force-land məcburi yerə enmək fel aeronautics
force smb. to churn çalxatmaq fel ümumi
take by force zorla almaq fel ümumi
force smb. to adopt göturtmək fel ümumi
force smb. to seal surğuclatmaq fel ümumi
force smb. to squat çömbəltmək fel ümumi
force smb. to graze otartdırmaq fel ümumi
force smb. to enumerate sadalatmaq fel ümumi
force oneself to eat zorla yemək fel ümumi
force smb. to put in order sahmanlatmaq fel ümumi
force smb. to throw about səpələtmək fel ümumi
force smb. to put in order sahmanlatdırmaq fel ümumi
force oneself to eat güclə yemək fel ümumi
force-land məcburi yerə oturmaq fel aeronautics
take by force güclə almaq fel ümumi
force smb. to burn odlatdırmaq fel ümumi
force smb. to repair sazlatdırmaq fel ümumi
force smb. to dung peyinlətdirmək fel ümumi
force oneself to eat könülsüz yemək fel ümumi
force smb. to shake silkələtmək fel ümumi
pile force smb. pile up qalaqlatmaq fel ümumi
force smb. to undress soyundurtmaq fel ümumi
force smb. to count saydırtmaq fel ümumi
force back boğmaq fel ümumi
use force zor işlətmək fel ümumi
force upon möhkəm bağlamaq fel ümumi
force under soxulmaq fel nautical
force out burunlamaq fel ümumi
force under güclə batırılmaq fel nautical
come into force qüvvəyə minmək fel ümumi
force fly uçurtmaq fel ümumi
force darn gözətdirmək fel ümumi
force back saxlamaq fel ümumi
force to suckle əmişdirmək fel ümumi
remain in force qalmaq fel ümumi
force smb. to clay palçıqlatmaq fel ümumi
force smb. to count sanatmaq fel ümumi
force smb. to repair sazlatmaq fel ümumi
force upon üstündən sarımaq fel ümumi
force smb. to choose seçdirmək fel ümumi
force smb. to bridle cilovlatmaq fel ümumi
force back gizlətmək fel ümumi
use force zorakılıq etmək fel ümumi
force bleat bəyirtmək fel ümumi
force smb. to belittle ləlitmək fel ümumi
by force zorlama zərf ümumi
by force zor ilə zərf ümumi
by force zorla zərf ümumi
by force cəbrən zərf ümumi
by force güc ilə zərf ümumi
by force zülm ilə zərf ümumi
by force güclə zərf ümumi
attractive force cazibə qüvvəsi phrases ümumi
force pump nasos phrases technical
force events hadisələri sürətləndirmək phrases ümumi
in full force tam heyətlə phrases ümumi
preponderance of force qüvvənin üstünlüyü phrases military
air force hərbi hava qüvvələri phrases military
force the pace addımını yeyinlətmək phrases ümumi
remain in force qüvvədə olmaq phrases ümumi
remain in force qüvvədə qalmaq phrases ümumi
explosive force partlayıcı qüvvə phrases ümumi
force pump basma phrases technical