• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для fractional composition of petroleum (94 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
tərtib composition noun general
tərtib etmə composition noun general
neft petroleum noun general
neft məhsullarının aromatikləşdirilməsi aromatization of petroleum products noun general
asfaltqətranlı neft asphalto-resinous petroleum noun general
neft məhsullarının öz-özünə ... oksidləşməsi autooxidation of petroleum products noun general
neft məhsullarının oksidləşməsi catalytic oxidation of petroleum noun general
kimyəvi quruluş chemical composition noun general
kimyəvi tərkib chemical composition noun general
bəstələmə composition noun general
neftin defleqmasiya ilə qovulması deflocculative distillation of petroleum noun general
susuzlaşdırılmış neft dehydrated petroleum noun general
duzsuzlaşdırılmış neft desalted petroleum noun general
neftin distilləsi distillation of petroleum noun general
dramaturgiya dramatic composition noun general
azparafinli neft few-paraffin petroleum noun general
azkükürdlü neft few-sulfur petroleum noun general
neftin fraksiyalı qovulması fraction distillation of petroleum noun general
fraksiya tərkibi fractional composition noun general
fraksiyalı qovulma fractional distillation noun general
kəsr ədədi fractional number noun general
kəsri say fractional number noun general
neftin fraksiyalaşdırılması fractionation of petroleum noun general
ağır neft heavy petroleum noun general
ağır neft qalığı heavy petroleum residual noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
yüngül benzin light petroleum noun general
yüngül neft light petroleum noun general
naftalan nefti naphthalene petroleum noun general
petrol petroleum noun general
neft turşusı petroleum acid noun general
neftmənşəli turşular petroleum acids noun general
neft benzolu petroleum benzol noun general
neft bitum petroleum bitumen noun general
neft bitumı petroleum bitumen noun general
neft-kimya zavodu petroleum chemical plant noun general
neft-kimya petroleum chemistry noun general
neft koksu petroleum coke noun general
neft konqresi petroleum congress noun general
neft distillatı petroleum distillate noun general
neft distillyatı petroleum distillate noun general
neft xammalının pirolizi petroleum feedstock pyrolysis noun general
neft yanacağı petroleum fuel noun general
neft yanacaqı petroleum fuel noun general
xam neft petroleum grude noun general
neft qətranı petroleum gum noun general
neft sənayesi petroleum industry noun general
neft yağı petroleum oil noun general
neft peki petroleum pitch noun general
neft qətranı petroleum pitch noun general
neft məhsulu petroleum product noun general
neft nasosu petroleum pump noun general
neft e'malı zavodu petroleum refinery noun general
neft e'malı petroleum refining noun general
neft sulfonatı petroleum sulfonate noun general
neft sulfonatı petroleum sulphonate noun general
neft mumu petroleum wax noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
xam neft raw crude petroleum noun general
neftin sadə qovulması simple distillation of petroleum noun general
neftin stabilləşməsi stabilization of petroleum noun general
neftin su buxarı ilə qovulması steam distillation of petroleum noun general
neftin birbaşa qovulması straight distillation of petroleum noun general
neft məhsulu straight petroleum product noun general
kükürdlü neft sulfur petroleum noun general
neftin vakuumda qovulması vacuum distillation of petroleum noun general
tərkib composition noun general
inşa composition noun general
mürəkkəb söz düzəltmə composition noun general
ədəbi əsər composition noun general
musiqi əsəri composition noun general
təsviri sənət əsəri composition noun general
kompozisiya composition noun general
quruluş composition noun general
düzüm composition noun general
nabor composition noun general
inşa yazmaq write a composition verb general
kiçik fractional adjective general
parçalanmış fractional adjective general
xırda fractional adjective general
xırdalanmış fractional adjective general
fraksiya fractional adjective general
kəsirli fractional adjective general
natamam fractional adjective general
yarımçıq fractional adjective general
balaca fractional adjective general
cüzi fractional adjective general
kəsr fractional adjective mathematics
fraksiyaçı fractional adjective political
təbii neft crude petroleum phrases general
xam neft crude petroleum phrases general
Neft İxrac Edən Organization of Petroleum Exporting Countries phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
fractional composition of petroleum neftin fraksiya tərkibi noun general