• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для full session (208 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bütün dərslərə gələn şagird full-timer 2 1
bağlama full-trailer 2 1
bağlanma full-trailer 2 1
qoşma full-trailer 2 1
qoşulan araba full-trailer 2 1
qoşulma full-trailer 2 1
iclas session 2 1
akademik il session 2 1
fövqəl'adə sessiya extraordinary session 2 1
həddi-büluğ full age 2 1
tam yanma əmsalı full combustion value 2 1
maksimal uzaqlaşma full deflection 2 1
bədir full moon 2 1
bədr full moon 2 1
tamhüquqluluq full rights 2 1
mundir full-dress coat 2 1
əyani şöbə full-time department 2 1
qənbərlik place full of cobbles 2 1
laləzarlıq place full of different planted flowers 2 1
laləzarlıq place full of different planted trees 2 1
gülzarlıq place full of flowers 2 1
gülzar place full of flowers 2 1
plenum plenary session 2 1
sessiya session 2 1
müdafiəçi full-back 2 12
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer 2 1
məhkəmə iclası session 2 7
semestr session 2 1
yarımillik session 2 1
seansı session 2 22
büzmə tikmək full 3 1
geniş biçmək full 3 1
geniş kəsmək full 3 1
ölçülüb-biçilmək be decided after full consideration 3 1
doydurulmaq be full 3 1
doyuzdurulmaq be full 3 1
qarnıyekəlik be full 3 1
doymaq be full 3 1
qaynamaq be in full swing 3 1
ölüncə yemək be quite full 3 1
köpüklənmək become full of foam 3 1
dopdolu olmaq chock-full: be chock-full 3 1
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full 3 1
keçə basmaq full thick felt 3 1
dörd nala çapmaq gallop at full speed 3 1
bədirlənmək get full 3 1
qartlaşmaq grow full size 3 1
bağlı iclas keçirmək meet in closed session 3 1
qapalı iclas keçirmək meet in closed session 3 1
bağlı iclas keçirmək meet in private session 3 1
xüsusi məclisə yığışmaq meet in special session 3 1
uçmaq run at full speed 3 1
çəngələmək take smth. full of hand 3 1
bədirləmək full 3 83
bütövlüyə çatmaq full 3 83
ağzınacan dolu chock-full 4 1
ləbələb chock-full 4 1
ağzınacan dolu full 4 1
dolu full 4 1
dopdolu full up 4 1
ağzınacan dolu full up 4 1
doğma full-blood 4 1
cins full-blooded 4 1
doğma full-blooded 4 1
əsil full-blooded 4 1
safqanlı full-blooded 4 1
xalis full-blooded 4 1
tam çiçəklənmiş full-blown 4 1
tam açmış full-blown 4 1
dolğun full-bodied 4 1
koppuş full-bodied 4 1
kök full-bodied 4 1
köklüyə meyilli full-bodied 4 1
dikdöşlü full-breasted 4 1
dolğundöşlü full-breasted 4 1
iridöşlü full-breasted 4 1
yekədöşlü full-breasted 4 1
irigözlü full-eyed 4 1
yekəgözlü full-eyed 4 1
böyümüş full-grown 4 1
inkişaf etmiş full-grown 4 1
yetişmiş full-grown 4 1
bütün boyu full-length 4 1
uzununa full-length 4 1
tam full-fledged 4 1
basırıq chock-full 4 1
dopdolu chock-full 4 1
dopdolu completely full 4 1
basırıq cram-full 4 1
dopdolu cram-full 4 1
tamhüquqlu enjoying full rights 4 1
qarnıqurdlu olmaq full 4 1
qabarcıqlı full of bubbles 4 1
qovuqlu full of bubbles 4 1
cadar-cadar full of cracks 4 1
tam gücü ilə full of energy 4 1
birəli full of flea 4 1
köpüklü full of foam 4 1
dəlik-deşik full of gaps 4 1
dəlik-dəlik full of holes 4 1
deşik full of holes 4 1
əfsanəli full of legends 4 1
dəliqanlı full of life 4 1
dəliqanlı full of mirth 4 1
zillətli full of misery 4 1
fikirli full of thought 4 1
dolu full up 4 1
silə full up 4 1
geyinikli full-dressed 4 1
sünbüllü full-eared 4 1
əkə full-grown 4 1
avazlı full-throated 4 1
sessiyalararası inter-session 4 1
siləbəsila quite full 4 1
bağlı iclas secret session 4 1
əlidolu with the hands full 4 1
doldurulmuş full 4 1
dolmuş full 4 1
cins full-blood 4 1
əsil full-blood 4 1
safqanlı full-blood 4 1
xalis full-blood 4 1
cüssəli full-blooded 4 1
gümrah full-blooded 4 1
qüvvətli full-blooded 4 1
sağlam full-blooded 4 1
tünd full-bodied 4 1
yaxşı görünən full-eyed 4 1
böyük full-grown 4 1
yaşa dolmuş full-grown 4 1
yaşlı full-grown 4 1
yekə full-grown 4 1
azaldılmamış full 4 1
əksildilməmiş full 4 1
gödəldilməmiş full 4 1
qısaldılmamış full 4 1
tam full 4 1
ətraflı full 4 1
müfəssəl əsaslı full 4 1
mükəmməl full 4 1
qəti full 4 1
tam komplektləşdirilmiş full 4 1
tam tərkibli full 4 1
bölünməz full 4 1
bütöv full 4 1
vahid full 4 1
bol olan full 4 1
çox olan full 4 1
zəngin full 4 1
canlı full 4 1
cüssəli full 4 1
dolğun full 4 1
iri full 4 1
koppuş full 4 1
kök full 4 1
yumru full 4 1
yupyumru full 4 1
enli full 4 1
geniş full 4 1
doyunca yemiş full 4 1
çaparaq at full gallop 6 1
basım-basım chock-full 6 1
basım-basım cram-full 6 1
aşkarda in full view 6 1
tox qarına on a full stomach 6 1
var gücü ilə çaparaq at full gallop 29 1
tam sürətdə at full speed 29 1
məhkəmənin qapalı iclası closed session 29 1
parad paltarı full dress 29 1
tam inkişaf full growth 29 1
anşlaq full house 29 1
dolu salon full house 29 1
zəngin yemək full meal 29 1
ad və soyad full name 29 1
tam ad full name 29 1
çox gülməli full of fun 29 1
çox məzəli full of fun 29 1
sevinclə dolu full of glee 29 1
şadlıq içində full of glee 29 1
tam maaş full pay 29 1
tam dövr full phase 29 1
nöqtə full point 29 1
enli yubka full skirt 29 1
nöqtə full stop 29 1
tam iş günü full time 29 1
tammetrajlı film full-lenght film 29 1
ayağı üstə şəkil full-length portrait 29 1
bədənnüma şəkil full-length portrait 29 1
vaxtında doğulan uşaq full-term child 29 1
tam sürətlə getmək go at full drive 29 1
tam sürətlə getmək go at full tilt 29 1
başını qaşımağa vaxtı olmamaq have one's hans full 29 1
işi başından aşmaq have one's hans full 29 1
işi xirtdəyə çıxmaq have one's hans full 29 1
tam heyətlə in full force 29 1
hiyləgər adam man full of guile 29 1
məkrli adam man full of guile 29 1
namərd adam man full of guile 29 1
xain adam man full of guile 29 1
geniş iclas plenary session 29 1
plenar iclas plenary session 29 1
çala-çuxurla dolu olan yol road full of potholes 29 1
əhval-ruhiyyə full of beans 29 3
müdafiəçi full back 29 12
tam oyun vaxtı full time 29 12
həddi-büluğ full age 29 1
tam ekran full screen 29 22
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
in full session açıq məhkəmə iclasında 29 1