• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для görkəminə görə mühakimə yürütmək (159 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yüzdərəcəli şkalaya görə centigrade noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
əsatirlərə görə pəri elf noun general
mühakimə reasoning noun general
mühakimə court examination noun general
şikəstliyə görə təqaüd disability pension noun general
mühakimə discourse noun general
mühakimə judgment noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
qocalığa görə pensiya old-age pension noun general
qocalığa görə təqaüd old-age pension noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
qulluğa görə qulluq quid pro quo noun Latin
mühakimə premise noun logic
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
staja görə birincilik precedence noun general
rütbəyə görə birincilik precedence noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
yaşa görə böyüklük precedence noun general
yaşa görə üstünlük precedence noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
səhv mühakimə warp noun figurative meaning
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier noun figurative meaning
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
yenidən mühakimə etmə review noun law
mühakimə etmək adjudicate verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
şəhər görkəminə salmaq citify verb general
mülahizə yürütmək debate verb general
əmlakı varisliyə görə vermək demise verb general
mülki varisliyə görə vermək demise verb general
boyuna görə olmaq fit verb general
ölçüsünə görə olmaq fit verb general
mühakimə etmək judge verb general
səhv mühakimə yürütmək misjudge verb general
növlərinə görə müəyyənləşdirmək modify verb general
fikir yürütmək opine verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
mühakimə yürütmək ratiocinate verb general
mühakimə etmək reason verb general
nəzəri mühakimə yürütmək theorise verb general
yürütmək advance verb general
fikir yürütmək advance an idea verb general
təhqirə görə intiqam almaq avenge insult verb general
yaşına görə arif olmaq be wise for one's age verb general
əks-iddia yürütmək counterclaim verb general
fərziyyə yürütmək hypothesize verb general
varisliyə görə almaq inherit verb general
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
mühakimə yürütmək reason verb general
fikir yürütmək reason verb general
qələbəyə görə sevinmək rejoice over a victory verb general
mühakimə yürütmək censure verb general
mülahizə yürütmək censure verb general
növlərə görə təsnif etmək classify verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
mühakimə yürütmək estimate verb general
xırda şeylərə görə küsüşmək pettifog verb general
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach verb law
mühakimə yürütmək judge verb general
xahişə görə keçilə bilən appealable adjective general
abstrakt mühakimə edilən metaphysical adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
mühakimə edici judgmental adjective general
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
ləyaqətinə görə deservedly adverb general
xidmətinə görə deservedly adverb general
ona görə də hereafter adverb general
tarixə görə historically adverb general
məntiqə görə logically adverb general
əslinə görə originally adverb general
ehtimala görə presumably adverb general
buna görə therefore adverb general
buna görə hereunder adverb general
deyilənə görə reportedly adverb general
tərcihə görə preferably adverb general
görə according adverb general
dəbə görə according to fashion adverb general
boyuna görə according to height adverb general
qanuna görə according to law adverb general
məsləhətə görə according to the advice adverb general
plana görə according to the plan adverb general
dəbə görə after the fashion adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
kiminsə xahişinə görə at smb.'s request adverb general
oxşarlığa görə by analogy adverb general
hökmə görə by order adverb general
böyüklüyə görə by right of seniority adverb general
böyüklüyə görə by seniority adverb general
ailə mülahizələrinə görə for family reasons adverb general
qərara görə in accordance with the decision adverb general
fakta görə thanks to the fact adverb general
aldığım məlumata görə to my knowledge adverb general
mənim mülahizəmə görə to my mind adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
zövqə görə to the taste adverb general
bu görə də hence adverb general
buna görə thence adverb general
ona görə ki because conjunction general
ona görə ki for conjunction general
ona görə so conjunction general
ona görə də so conjunction general
xüsusən ona görə ki Just because conjunction general
yalnız ona görə ki Just because conjunction general
- a görə since conjunction general
- ə görə since conjunction general
... görə so conjunction general
görə according to preposition general
görə due to preposition general
olmadığına görə failing preposition general
görə in accordance with preposition general
görə owing to preposition general
görə thanks to preposition general
... görə through preposition general
nəyə görə? why interrogative pronoun general
nəyə görə? why relative pronoun general
nəyə görə? wherefore interrogative adverb general
əmrə görə at the behest of phrases general
tələbə görə at the behest of phrases general
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well phrases general
mənim hesablamama görə by my reckoning phrases general
boyuna görə olmaq fit like a glove phrases general
əyninə görə olmaq fit like a glove phrases general
əməlinə görə cəzasını çəkmək fry in one's own grease phrases general
Bu işə görə adamı asarlar hangin matter phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq have precendence of smb. phrases general
tələsik mühakimə heady judgement phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yaşına görə ağlı başında old head on shoulders phrases general
yaşına görə kamil old head on shoulders phrases general
şübhəyə görə on suspicion phrases general
görə owing to phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
Qalibləri mühakimə etmirlər Success is never blamed phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq take precendence of smb. phrases general
... görə thanks to phrases general
mənə məlum olduğuna görə to the best of my knowledge phrases general
anlaşıldığına görə as it turned out phrases general
şaiəyə görə People say phrases general
rəvayət ə görə People say phrases general
rəvayət ə görə They say phrases general
şaiəyə görə They say phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
mənə görə by my reckoning phrases general
qərəzsiz mühakimə white light phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
kompasa görə istiqamət bearing plural general
vero