• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
əsas xətt baseline noun general
xətt gəmisi battleship noun general
gəminin limanda bağlandığı yer berth noun general
ağzına qədər doldurulmuş bakal brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş qədəh brimmer noun general
gəminin bortu broadside noun general
ağzına qədər doldurulmuş stəkan bumper noun general
göldə və s. dayaz yeri göstərən üzücü nişan buoy noun general
insan bədəninin beldən yuxarı hissəsinin heykəli bust noun general
suya atılma dive noun general
suya tullanma dive noun general
gəminin təmir olunduğu tərsanə dock noun general
qəzavü-qədər doom noun general
sərxoş halda maşın sürən sürücü drink-driver noun general
hörmət göstərən esteemer noun general
bir qədər qəribəlik faddy noun general
batmış gəminin qırıntıları flotsam noun general
gəminin qabaq hissəsində kayut fore-cabin noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
göy halda duza qoyma green-salting noun general
xətt handwriting noun general
ana xətt high-road noun general
ana xətt highway noun general
üfüqi xətt horizontal noun general
nizamsız halda tökülmüş şeylər huddle noun general
birləşdirici xətt hyphen noun general
zərrə qədər jot noun general
ana xətt keynote noun general
suya buraxma launching noun general
hər halda leastways noun general
gəminin kursundan kənara çıxması leeway noun general
xətt line noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
normal vəziyyət normal noun general
normal vəziyyət normality noun general
təbii halda tapılan mədən nugget noun general
çəpəki xətt oblique noun general
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing noun general
zərrə qədər ounce noun general
suya cuman plunger noun general
suya tullanan plunger noun general
gəminin yanalması üçün körpü quay noun general
gəminin yanalması üçün sahil bəndi quay noun general
pərakəndə halda satan retailer noun general
suya çəkmə rinse noun general
normal sane noun general
gəminin dal avarı scull noun general
qövsşəkilli xətt semicircle noun general
gəminin batması shipwreck noun general
üfüqdə görünən xətt skyline noun general
özündən razı halda gülümsəmək smirk noun general
suya çəkmə swill noun general
magistral xətt trunk-line noun general
lazımi qədər qiymətləndirməmə underestimate noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
kifayət qədər yeməmə undernourishment noun general
dik xətt vertical noun general
şaquli xətt vertical noun general
gəminin küləkdöyən bortu weather-board noun general
10 sayını göstərən rum rəqəmi X noun general
baş xətt mainstream noun general
kalliqrafik xətt calligraphic hand noun general
əyri xətt curve noun general
suya hoppanma diving noun general
suya tullanma diving noun general
qəza-qədər fate noun general
qəzavü-qədər fate noun general
qədər fate noun general
günortaya qədər forenoon noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
xətt verilən yer inlet noun general
magistral xətt main line noun general
adi zəncir normal chain noun general
normal təzyiq normal pressure noun general
qədər number noun general
paralel xətt parallel line noun general
normal həyat plain living noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbelly noun general
suya vermə quenching noun general
düz xətt straight line noun general
saz halda saxlama upkeep noun general
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
normal vəziyyət normalcy noun American
zorakılıq göstərən adam rapist noun American
perpendikulyar xətt perpendicular noun mathematics
yan xətt hakimi linesman noun sport
yan xətt sideline noun sport
yan xətt touch-line noun sport
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
gəminin qabaq doru foremast noun nautical
xidmət göstərən attendant noun general
yolgöstərən xətt clue noun general
buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı condensation noun general
göstərən demonstrator noun general
suya girmə dive noun general
suya hoppanan idmançı diver noun general
tramplindən suya tullanma diving noun general
suya giriş entry noun general
səmt göstərən guide noun general
göstərən holder noun general
çimərkən suya qatılan ətirli maye lavader noun general
xətt nəzarətçisi lineman noun general
tibbi yardım göstərən döyüşçü medic noun general
normal nümunə normal noun general
normal ölçü normal noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference noun general
suya qoyma steep noun general
gəminin qalıqları wreck noun general
kiçik xətt doodle noun spoken language
xətt direction noun figurative meaning
nə qədər olsa aught noun archaism
qəzavü-qədər providence noun religion
dayaz yeri göstərən üzücü nişan beacon noun general
xətt çəkmə blank noun general
xətt blank noun general
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
qulluq göstərən adam minder noun general
normal vəziyyət par noun general
xətt çəkmə ruling noun general
siyasi xətt tack noun general
ana xətt trunk noun general
xətt writing noun general
xətt keçirilən yer inlet noun electrical engineering
normal məhlul normal noun chemistry
xətt dash noun general
xətt mark noun general
normal səhhət ordinary noun general
əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt chord noun mathematics
normal normal noun mathematics
gəminin tonnajı burden noun general
normal hərarət normal noun medical
normal temperatur normal noun medical
tərs çəpəki xətt backslash noun computer
xətt hyphen noun computer
çəp xətt slash noun computer
gəminin eni beam noun nautical
xidmət göstərən şəxs tender noun general
gəminin burnu bow noun general
xətt branch noun general
xətt set noun general
xətt hand noun general
suya oturtmaq beach verb general
ağzına qədər doldurmaq brim verb general
duzlu suya qoymaq brine verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək disparage verb general
suya atılmaq dive verb general
suya tullanmaq dive verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
suya salmaq douse verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
vahid halda birləşdirmək integrate verb general
xətt çəkmək line verb general
normal şəkildə formalaşa bilməmək malfunction verb general
normal şəkildə təşəkkül tapmamaq malfunction verb general
qədəhi dibinə qədər içmək quaff verb general
pərakəndə halda satmaq retail verb general
suya çəkmək rinse verb general
özündən razı halda gülümsəmək simper verb general
əldən düşənə qədər işlətmək slave verb general
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave verb general
suya qoymaq soak verb general
dağınıq halda qaçmaq stampede verb general
pərakəndə halda qaçmaq stampede verb general
kifayət qədər sübut gətirmək substantiate verb general
suya çəkmək swill verb general
kifayət qədər soyutmamaq undercool verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underestimate verb general
altından xətt çəkmək underline verb general
kifayət qədər yemləməmək undernourish verb general
lazımi qədər yedirtməmək undernourish verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underrate verb general
altından xətt çəkmək underscore verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək undervalue verb general
əyri-üyrü xətt cızmaq zigzag verb general
əyri-üyrü xətt çəkmək zigzag verb general
normallaşmaq become normal verb general
üstündən xətt çəkmək delete verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
son damcıya qədər içmək drink the last drop verb general
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
sona qədər vuruşmaq fight to the finish verb general
suya girmək get into water verb general
normallaşmaq get normal verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
normallaşdırmaq make normal verb general
normal hala gətirmək restore a normal state verb general
norma ya düşmək return normal verb general
gönü suya vermək spoil everything verb general
suya dönmək turn into water verb general
suya dönmək turn thin verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
keflənənə qədər içmək fuddle verb spoken language
ağzına qədər dolmaq brim verb general
xətt çəkmək chart verb general
bir qədər ürəkləndirmək cheer up verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək depreciate verb general
punktirlərlə xətt çəkmək dot verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
altından xətt çəkmək italicize verb general
ağzına qədər doldurmaq jam verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
qaynayana qədər qızdırmaq scald verb general
suya qoymaq steep verb general
dağınıq halda uzanıb getmək straggle verb general
dağınıq halda yerləşmək straggle verb general
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
üstündən xətt çəkmək efface verb figurative meaning
altından xətt çəkmək stress verb figurative meaning
etinasız bir halda keçib getmək brush verb general
doyana qədər yedirtmək cram verb general
xətt çəkmək rule verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
qıvrılmış halda yatmaq huddle verb general
axıra qədər içmək drain verb general
qeyri-normal abnormal adjective general
kifayət qədər adequate adjective general
lazımı qədər adequate adjective general
istənilən qədər ad-lib adjective general
kifayət qədər all-right adjective general
lazımi qədər all-right adjective general
qeyri-normal anomalous adjective general
səy göstərən aspirant adjective general
ciddi-cəhd göstərən aspiring adjective general
qurşağa qədər çılpaq barebacked adjective general
ağzına qədər doldurulmuş brimmed adjective general
təsir göstərən coefficient adjective general
qulluq göstərən compliant adjective general
qeyri-normal contranatural adjective general
əks-təsir göstərən counteractive adjective general
ağzına qədər doldurulmuş crowded adjective general
bir qədər nəm dampish adjective general
bir qədər rütubətli dampish adjective general
cidd-cəhd göstərən diligent adjective general
suya atılan diving adjective general
bir qədər tünd dusky adjective general
kifayət qədər enough adjective general
lazımi qədər enough adjective general
bizə qədər gəlib çatan extant adjective general
bir qədər few adjective general
dostyana münasibət göstərən friendly adjective general
bu vaxta qədər heretofore adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
göstərən indicative adjective general
maraq göstərən interested adjective general
dizə qədər knee-deep adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
xətt linear adjective general
adi normal adjective general
həmişəki normal adjective general
normal normal adjective general
qulluq göstərən obsequious adjective general
bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən omnidirectional adjective general
müqavimət göstərən opposing adjective general
tamamilə silahlanmış halda panoplied adjective general
normal regular adjective general
göstərən representative adjective general
müqavimət göstərən resistant adjective general
ehtiram göstərən respectful adjective general
qulluq göstərən subservient adjective general
kifayət qədər sufficient adjective general
lazımi qədər sufficient adjective general
kifayət qədər yedirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər yemləndirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
xətt çəkilməmiş unlined adjective general
qətiyyətsizlik göstərən vacillating adjective general
göstərən well-disposed adjective general
təvəccöh göstərən well-disposed adjective general
yaxşı fəaliyyət göstərən well-run adjective general
kifayət qədər ample adjective general
qurşağa qədər lüt bare to the waist adjective general
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied adjective general
havalı normal adjective general
bir qədər geyilmiş well-worn adjective general
fəaliyyət göstərən acting adjective general
bir qədər any adjective general
qulluq göstərən buttery adjective general
normal calm adjective general
xidmət göstərən complacent adjective general
qulluq göstərən courtly adjective general
meyil göstərən favourable adjective general
təvəccöh göstərən favourable adjective general
kifayət qədər goodly adjective general
normal olmayan inadequate adjective general
qeyri-normal inadequate adjective general
bir qədər little adjective general
standart normal adjective general
okean qədər iri ocean-going adjective general
ağzına qədər dolu packed adjective general