• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для gəminin qarşı tərəfini bəzəmə (152 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
gəminin limanda bağlandığı yer berth noun general
gəminin bortu broadside noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
bəzəmə decoration noun general
gəminin təmir olunduğu tərsanə dock noun general
bəzəmə drape noun general
bəzəmə embellishment noun general
ornamentlərlə bəzəmə figuration noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
batmış gəminin qırıntıları flotsam noun general
gəminin qabaq hissəsində kayut fore-cabin noun general
yapma naxışlarla bəzəmə fretwork noun general
kəsmə naxışlarla bəzəmə fretwork noun general
gəminin kursundan kənara çıxması leeway noun general
qarşı əsən külək noser noun general
bəzəmə ornamentation noun general
gəminin yanalması üçün körpü quay noun general
gəminin yanalması üçün sahil bəndi quay noun general
gəminin dal avarı scull noun general
gəminin batması shipwreck noun general
gəminin küləkdöyən bortu weather-board noun general
axına qarşı upstream noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
bəzəmə embellishment noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
bəzəmə furnish noun spoken language
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
gəminin qabaq doru foremast noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
əlvan bəzəmə coloration noun general
bəzəmə enrichment noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
xörəyi bəzəmə garnish noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
tərəfini saxlama partisanship noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
gəminin qalıqları wreck noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
bəzəmə illumination noun general
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
bəzəmə ornament noun general
gəminin tonnajı burden noun general
bəzəmə colouring noun general
gəminin eni beam noun nautical
gəminin burnu bow noun general
tərəfini saxlamaq back verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
tərəfini saxlamaq support verb general
qarşı durmaq withstand verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
qarşı durmaq oppose verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
tərəfini saxlamaq rally verb general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
tərəfini saxlayan proponent adjective general
gəminin açıq dənizə olan bortu off adjective nautical
gəminin arxa tərəfində aft adverb general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
axına qarşı çıxmaq swim against the stream phrases general
əksəriyyətə qarşı qoşulmaq swim against the stream phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
mübahisədə bir kəsin tərəfini tutmaq take up another's quarrel phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity phrases mathematics
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general