• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для genişlənə bilən materiallar (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexter 2 1
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway 2 1
parçalana bilən dissolubility 2 1
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle 2 1
ağzının dadını bilən feaster 2 1
daşına bilən çəpər hurdle 2 1
hər şeyi bilən Allah omniscience 2 1
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner 2 1
yaxşı bilən adam proficient 2 1
gələcəyi bilən seer 2 1
ağzının dadını bilən adam gourmet 2 1
buraxıla bilən qatılıq extreme permissible concentration 2 1
dənizdə gəmi keçə bilən yer fairway 2 31
yaxşı bilən connoisseur 2 49
yaxşı bilən expert 2 1
yaxşı bilən fancier 2 1
çapçılıq işini bilən typographist 2 1
mətbəə işini bilən typographist 2 1
leksikanı kamil bilən verbalist 2 1
gəmi işləyə bilən yol water-way 2 1
gəmi keçə bilən yer water-way 2 1
qiymət verə bilən judge 2 1
yaxşı bilən judge 2 1
bazara çıxarıla bilən bir partiya mal pitch 2 1
yaxşı bilən dab 2 3
həll edilə bilən soluble 3 1
həll oluna bilən soluble 3 1
izah edilə bilən soluble 3 1
əriyə bilən soluble 3 1
özünə çəkə bilən absorbable 4 1
qəbul edilə bilən acceptable 4 1
əldə edilə bilən accessible 4 1
tapıla bilən accessible 4 1
əldə edilə bilən achievable 4 1
asanlaşdırıla bilən adaptable 4 1
uyğunlaşdırıla bilən adaptable 4 1
qəbul oluna bilən admissible 4 1
hər şeyi bilən all-knowing 4 1
icazə verilə bilən allowable 4 1
yol verilə bilən allowable 4 1
hər şeyi bilən all-powerful 4 1
hər şeyi edə bilən all-powerful 4 1
dəyişiklik yarada bilən alterative 4 1
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexterous 4 1
düzəldilə bilən amendable 4 1
islah oluna bilən amendable 4 1
yaxşılaşdırıla bilən amendable 4 1
analiz edilə bilən analysable 4 1
təhlil oluna bilən analysable 4 1
apelyasiya oluna bilən appealable 4 1
xahişə görə keçilə bilən appealable 4 1
işlədilə bilən applicable 4 1
tətbiq edilə bilən applicable 4 1
qiymət verilə bilən appreciable 4 1
qiymətlənirilə bilən appreciable 4 1
əldə edilə bilən approachable 4 1
mümkün ola bilən approachable 4 1
qiymətləndirilə bilən assessable 4 1
vergi qoyula bilən assessable 4 1
aid edilə bilən assignable 4 1
izah edilə bilən assignable 4 1
əldə edilə bilən attainable 4 1
bilən aware 4 1
dözülə bilən bearable 4 1
inanıla bilən believable 4 1
mümkün ola bilən believable 4 1
tez pozula bilən brittle 4 1
suyun üzündə dura bilən buoyant 4 1
üzə bilən buoyant 4 1
çox işi bilən busy 4 1
ölçülə bilən calculable 4 1
sayıla bilən calculable 4 1
araba ilə daşına bilən cartable 4 1
əminliklə etiraf edilə bilən certifiable 4 1
təsdiq edilə bilən certifiable 4 1
qarşısı alına bilən checkable 4 1
təsnif edilə bilən classable 4 1
təsnif oluna bilən classable 4 1
dırmaşıla bilən climbable 4 1
müqayisə oluna bilən commensurable 4 1
keçə bilən communicable 4 1
bir yerdə ola bilən compatible 4 1
bir yerə sığa bilən compatible 4 1
birləşə bilən compatible 4 1
uyğunlaşa bilən compatible 4 1
anlaşıla bilən comprehensible 4 1
sıxıla bilən compressible 4 1
hesablana bilən computable 4 1
başa düşülə bilən conceptive 4 1
qatılaşa bilən condensable 4 1
qatılaşa bilən condensible 4 1
bir araya sığa bilən consistent 4 1
birləşə bilən consistent 4 1
uyğunlaşa bilən consistent 4 1
mümkün olan bilən contingent 4 1
idarə oluna bilən controllable 4 1
tənzim oluna bilən controllable 4 1
çevrilə bilən convertible 4 1
dəyişdirilə bilən convertible 4 1
düzəldilə bilən corrigible 4 1
islah oluna bilən corrigible 4 1
xarab ola bilən corruptible 4 1
sayıla bilən count 4 1
sayıla bilən countable 4 1
etibar edilə bilən credible 4 1
hər yerdə gedə bilən cross-country 4 1
müalicə oluna bilən curable 4 1
sağala bilən curable 4 1
müdafiə oluna bilən defensible 4 1
müəyyən edilə bilən definable 4 1
tərif verilə bilən definable 4 1
təyin edilə bilən definable 4 1
təyin oluna bilən definable 4 1
aşkar oluna bilən detectable 4 1
aşkarlana bilən detectable 4 1
hiss edilə bilən detectable 4 1
görünə bilən discernible 4 1
gözə çarpan bilən discernible 4 1
parçalana bilən dissoluble 4 1
tərkib hissələrinə ayrıla bilən dissoluble 4 1
fərqləndirilə bilən distinguishable 4 1
seçilə bilən distinguishable 4 1
asanlıqla əyilə bilən ductile 4 1
yeyilə bilən edible 4 1
seçilə bilən eligible 4 1
nəqd pula çevrilə bilən encashable 4 1
satıla bilən encashable 4 1
dözülə bilən endurable 4 1
həyata keçirilə bilən enforceable 4 1
təmizlənə bilən erasable 4 1
qiymət qoyula bilən evaluable 4 1
mümkün ola bilən eventual 4 1
baş verə bilən eventual 4 1
bağışlana bilən excusable 4 1
həyata keçirilə bilən executable 4 1
icra edilə bilən executable 4 1
yerinə yetirilə bilən executable 4 1
genişlənə bilən expansible 4 1
genişlənə bilən expansive 4 1
mümkün ola bilən expectable 4 1
bilən expert 4 1
başa salına bilən explainable 4 1
izah edilə bilən explainable 4 1
anlaşıla bilən explicable 4 1
başa salına bilən explicable 4 1
izah edilə bilən explicable 4 1
ifadə oluna bilən expressible 4 1
uzadıla bilən extensible 4 1
çıxarıla bilən extractable 4 1
götürülə bilən extractable 4 1
əldə edilə bilən extractive 4 1
mümkün ola bilən feasible 4 1
qıcqıra bilən fermentable 4 1
üzə bilən floatable 4 1
yeyilə bilən foody 4 1
keçilə bilən fordable 4 1
bağışlana bilən forgivable 4 1
əridilə bilən fusile 4 1
əriyə bilən fusile 4 1
öz xeyrini bilən hard-headed 4 1
hər şeyi bilən hep 4 1
rədd edilə bilən ignorable 4 1
fikrə gələ bilən imaginable 4 1
göz qabağına gətirilə bilən imaginable 4 1
təsəvvür oluna bilən imaginable 4 1
idxal edilə bilən importable 4 1
təsir göstərə bilən influential 4 1
bir-birini əvəz edə bilən interchangeable 4 1
haqq qazandırıla bilən justifiable 4 1
yol verilə bilən justifiable 4 1
döyülə bilən malleable 4 1
ölçüyə gələ bilən measurable 4 1
ölçülə bilən mensurable 4 1
səhv başa düşülə bilən mistakable 4 1
səhv edilə bilən mistakable 4 1
səhv salına bilən mistakable 4 1
qarışa bilən mixable 4 1
dəyişdirilə bilən modifiable 4 1
dəyişikliyə məruz qala bilən modifiable 4 1
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable 4 1
tez vaxta dəyişə bilən mutable 4 1
gəmi üzə bilən navigable 4 1
başqası tərəfindən alına bilən negotiable 4 1
başqası tərəfindən satıla bilən negotiable 4 1
başqasına satıla bilən negotiable 4 1
hesablana bilən numerable 4 1
sayıla bilən numerable 4 1
əldə edilə bilən obtainable 4 1
nail oluna bilən obtainable 4 1
hər şeyi bilən omniscient 4 1
həyata keçirilə bilən operable 4 1
bağışlana bilən pardonable 4 1
keçirilə bilən passable 4 1
girov qoyula bilən pawnable 4 1
ödənilə bilən payable 4 1
görünə bilən penetrable 4 1
dərk edilə bilən perceptible 4 1
qavranıla bilən perceptible 4 1
icazə verilə bilən permissible 4 1
yol verilən bilən permissible 4 1
mümkün ola bilən plausible 4 1
asanlıqla əyilə bilən pliable 4 1
asanlıqla əyilə bilən pliant 4 1
yanında gəzdirilə bilən portable 4 1
mümkün ola bilən possible 4 1
həyata keçirilə bilən practicable 4 1
çap oluna bilən printable 4 1
mümkün ola bilən probable 4 1
sübut oluna bilən proveable 4 1
əldə edilə bilən reachable 4 1
həyata keçirilə bilən realisable 4 1
yerinə yetirilə bilən realisable 4 1
qəbul edilə bilən receivable 4 1
əvəzi ödənilə bilən recoverable 4 1
əvəzi verilə bilən recoverable 4 1
nizama salına bilən regulable 4 1
qaydaya salına bilən regulable 4 1
bel bağlana bilən reliable 4 1
düzəldilə bilən remediable 4 1
bağışlana bilən remissible 4 1
çıxarıla bilən removable 4 1
təmir edilə bilən repairable 4 1
düzəldilə bilən reparable 4 1
düzələ bilən reparable 4 1
islah edilə bilən reparable 4 1
dəyişdirilə bilən replacable 4 1
əvəz edilə bilən replacable 4 1
nəfsini saxlaya bilən restrained 4 1
özünü saxlaya bilən restrained 4 1
yığıla bilən retractable 4 1
qaytarıla bilən returnable 4 1
bilən sapient 4 1
nəfsini saxlaya bilən self-contained 4 1
özünü saxlaya bilən self-contained 4 1
asanlıqla əyilə bilən supple 4 1
öhdəsindən gəlinə bilən surmountable 4 1
qədir bilən thankful 4 1
yaxşılıq bilən thankful 4 1
dözülə bilən tolerable 4 1
dözülə bilən tolerant 4 1
yol verilə bilən tolerant 4 1
dağıla bilən top-heavy 4 1
düşə bilən top-heavy 4 1
döyülə bilən tractile 4 1
uzana bilən tractile 4 1
dəyişdirilə bilən transferable 4 1
ötürülə bilən transferable 4 1
nəql edilə bilən transmissable 4 1
başa düşülə bilən understandable 4 1
işlənə bilən usable 4 1
bağışlana bilən venial 4 1
təsdiq oluna bilən verifiable 4 1
gözlə görünə bilən visible 4 1
mümkün ola bilən warrantable 4 1
yuyula bilən washable 4 1
asanlıqla əyilə bilən whipy 4 1
sübut oluna bilən sustainable 4 1
təxmin edilə bilən predictable 4 1
yeyilə bilən consumable 4 1
əvəzlənə bilən renewable 4 1
bərpa edilə bilən renewable 4 1
nüfuz edilə bilən permeable 4 1
öncədən görülə bilən foreseeable 4 1
təxmin edilə bilən foreseeable 4 1
əyilə bilən divertible 4 1
ayırıla bilən divertible 4 1
davam etdirilə bilən sustainable 4 1
təsdiqlənə bilən sustainable 4 1
tətbiq edilə bilən adaptable 4 1
səbəb ola bilən far-reaching 4 1
bilən learned 4 1
daşına bilən movable 4 1
dözülə bilən passable 4 1
köçürülə bilən removable 4 1
bilən scholarly 4 1
əridilə bilən soluble 4 1
hər cür yozula bilən tensile 4 1
məhkəməyə cəlb oluna bilən impeachable 4 7
hər cür məna verə bilən expansible 4 13
dartıla bilən tensile 4 36
başa salına bilən accountable 4 1
izah edilə bilən accountable 4 1
bilən acquainted 4 1
cavab verilə bilən answerable 4 1
etiraz edilə bilən answerable 4 1
ehtimal edilə bilən assumptive 4 1
güman edilə bilən assumptive 4 1
qanunla sübut edilə bilən authentic 4 1
mümkün ola bilən bearable 4 1
yol verilə bilən bearable 4 1
öz xeyirini bilən calculating 4 1
bilən capable 4 1
yanda gəzdirilə bilən carriageable 4 1
yoxlanıla bilən checkable 4 1
anlaşıla bilən coherent 4 1
başa düşülə bilən coherent 4 1
bir araya sığa bilən consonant 4 1
uyğunlaşa bilən consonant 4 1
özünü saxlaya bilən continent 4 1
nəzarət oluna bilən controllable 4 1