• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для get hold of a secret (206 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
basqın hold-up noun general
çapovulçuluq hold-up noun general
quldurluq hold-up noun general
qarətçilik hold-up noun general
silahlı basqın hold-up noun general
soyğunçuluq hold-up noun general
gizli iş secret noun general
məxfi iş secret noun general
sirr secret noun general
xəlvəti iş secret noun general
sirsizlik having no secret noun general
çökək hold noun general
silahlı soyğunçuluq hold-up noun general
xəfiyyə secret agent noun general
qərəz secret aim noun general
qərəz secret intention noun general
adaxlıbazlıq secret meeting of the betrothed pair noun general
xəlvətgah secret place noun general
xəlvətlik secret place noun general
xəlvətxana secret place noun general
xəfiyyə secret police noun general
kefxana secret resort noun general
kəşfiyyat secret service noun general
kəşfiyyatçı secret service man noun general
anbar hold noun nautical
saxlama hold noun general
tutma hold noun general
tutub saxlama hold noun general
basırıq hold-up noun general
hərəkətin dayanması hold-up noun general
tıxac hold-up noun general
gizli səsvermə secret ballot noun general
hökm hold noun general
ixtiyar hold noun general
nüfuz hold noun general
səlahiyyət hold noun general
təsir hold noun general
fırıldaqla alma hold-up noun American
fırıldaqla qoparma hold-up noun American
günün günorta vaxtı soyğunçuluq hold-up noun American
hədələmə hold-up noun American
şantaj hold-up noun American
zorakılıq hold-up noun American
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
bir şey saxlanılan yer hold noun general
həbsxana hücrəsi hold noun general
daldanacaq hold noun general
sığınacaq hold noun general
tutmaq hold verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
boşboğazlıq etmək hold forth verb general
naqqalıq etmək hold forth verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
yapışmaq hold on verb general
tutub durmaq hold on verb general
saxlamaq hold out verb general
əldən verməmək hold out verb general
təslim olmamaq hold out verb general
davam gətirmək hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
ayırmaq hold over verb general
kənara qoymaq hold over verb general
dayaq olmaq hold up verb general
tərəfdar olmaq hold up verb general
bəyənmək hold up verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
ürəyini açmaq display a secret verb general
konfrans keçirtmək hold a conference verb general
müzakirə keçirtmək hold a discussion verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
əsirlikdə saxlamaq hold captive verb general
seçkilər keçirtmək hold elections verb general
ikiəlli tutmaq hold firmly verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
uca tutmaq hold high verb general
cilovun əlində saxlamaq hold in leash verb general
kəmsikləmək hold in leash verb general
hazır saxlamaq hold in readiness verb general
tabelikdə saxlamaq hold in submission verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
tutub durmaq hold on verb general
kirəyə götürmək hold on lease verb general
nəfəsini saxlamaq hold one's breath verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
dayanmaq hold out verb general
əl vermək hold out one's hand verb general
məsul olmaq hold responsibility verb general
görsətmək hold up verb general
sirr saxlamaq keep a secret verb general
gizli saxlamaq keep in secret verb general
söz qaçırmaq let out a secret verb general
sirr vermək let smb. into a secret verb general
sirr açmaq reveal a secret verb general
ürəyini açmaq reveal one's secret verb general
ayıbını üzünə demək reveal smb.'s secret verb general
yalmanlamaq seize hold of the mane verb general
sahib olmaq take hold verb general
ləngitməkğ hold verb general
qoymamaq hold verb general
saxlamaq hold verb general
tutub saxlamaq hold verb general
yubatmaq hold verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
gözləyin hold on verb general
uzatmaq hold out verb general
gecikdirmək hold over verb general
təxirə salmaq hold over verb general
yubatmaq hold over verb general
nəzərə çarpdırmaq hold up verb general
göstərmək hold up verb general
nümayiş etdirmək hold up verb general
var olmaq hold verb general
yerləşdimək hold verb general
yerləşmək hold verb general
yubatmaq hold up verb general
dayandırmaq hold up verb general
qabağını saxlamaq hold up verb general
soymaq hold up verb general
güman etmək hold verb general
hesab etmək hold verb general
sanmaq hold verb general
zənn etmək hold verb general
dustaq etmək hold verb general
həbs etmək hold verb general
həbsxanada saxlamaq hold verb general
davam gətirmək hold verb general
tab gətirmək hold verb general
davam etmək hold verb general
olmaq hold verb general
qüvvədə qalmaq hold verb general
qüvvədə olmaq hold verb general
hakimiyyətdə olmaq hold verb general
vəzifə tutmaq hold verb general
cəlb etmək hold verb general
hakim kəsilmək hold verb general
aparmaq hold verb general
düzəltmək hold verb general
keçirmək hold verb general
təşkil etmək hold verb general
bayram etmək hold verb general
bayram keçirmək hold verb general
qeyd etmək hold verb general
buraxmamaq hold verb general
su keçirməmək hold verb general
gizli secret adjective general
məxfi secret adjective general
tam məxfi top-secret adjective general
pünhan secret adjective general
sirsiz having no secret adjective general
bağlı secret adjective general
gizlin secret adjective general
konspirativ secret adjective general
xəlvət secret adjective general
bağlı iclas secret session adjective general
gizli in secret adverb general
gizlincə in secret adverb general
oğrunca in secret adverb general
xəlvəti in secret adverb general
tam gizli top secret adverb general
tam məxfi top secret adverb general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret phrases general
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret phrases general
yaxşı vəzifə tutmaq hold a good post phrases general
iclas keçirmək hold a meeting phrases general
mətbuat konferansı təşkil etmək hold a press conference phrases general
məlumatı gizlətmək hold back information phrases general
ifratçı baxışlara tərəfdar olmaq hold extreme views phrases general
geri çəkilməmək hold ground phrases general
mövqeyini əldən verməmək hold ground phrases general
öz dediyindən dönməmək hold ground phrases general
əl vermək hold hand phrases general
nifrət bəsləmək hold in abomination phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
danışıqlar aparmaq hold negotiations phrases general
vəzifə tutmaq hold office phrases general
möhkəm dayanmaq hold on like grim death phrases general
son nəfəsə qədər qorumaq hold on like grim death phrases general
müqamət göstərmək hold out phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
üstünlüyə malik olmaq hold the cards phrases general
əsaslı olmaq hold water phrases general
tənqidə dözmək hold water phrases general
sirr saxlamaq keep a secret phrases general
sirr saxlamaq keep secret phrases general
abıra qısılmaq hold one phrases general
ağzına su almaq hold one's tongue phrases general
dilini sakit saxlamaq hold one's tongue phrases general
dilini saxlamaq hold one's tongue phrases general
atəşi dayandırmaq hold fire phrases military
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
get hold of a secret sirri ələ keçirmək phrases general
get hold of a secret sirri öyrənmək phrases general