• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для həddən artıq aşağı qiymət qoymaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
aşağı düşmə anticlimax noun general
qiymət appraisal noun general
qədir-qiymət appraisal noun general
qiymət qoyma appraisal noun general
qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
çox artıq miqdar bags noun general
həddən artıq miqdar bags noun general
artıq yük ballast noun general
qiymət təklif etmə bid noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
ABŞ-da İngiltərədə aşağı polis rütbəsi constable noun general
qiymət cost noun general
aşağı rütbəli keşiş deacon noun general
hədd qoymaq delimitation noun general
dəyərini aşağı salma depreciation noun general
aşağı tərəf downside noun general
aşağı düşmə droop noun general
aşağı salma droop noun general
aşağı enmə drop noun general
qiymət estimate noun general
qiymət estimation noun general
qiymət vermə estimation noun general
qiymət evaluation noun general
qiymət qoyma evaluation noun general
artıq excess noun general
həddən artıq ürəyi açıqlıq expansiveness noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən feaster noun general
artıq glut noun general
aşağı mərtəbə ground floor noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
aşağı əyarlı half-penny noun general
yarı qiymət half-price noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
həddən artıqlıq immensity noun general
aşağı səviyyəli adam inferior noun general
aşağı həyat səviyyəsi lowlife noun general
aşağı səviyyəli məhkəmədə hakim magistrate noun general
qiymət mark noun general
aşağı düşmə mortification noun general
artıq over noun general
artıq overage noun general
həddən artıq overcharge noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
artıq su axıdılan qurğu overfall noun general
həddən artıq tez artım overgrowth noun general
həddən artıq tez böyümə overgrowth noun general
həddən artıq tez inkişaf overgrowth noun general
həddən artıq qızdırılma overheat noun general
həddən artıq qızma overheat noun general
həddən artıq gücə malik silahın istifadəsi overkill noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
həddən artıq yükləmə overload noun general
həddən artıq yüklənmə overload noun general
artıq kompensasiya overpayment noun general
artıq ödəmə overpayment noun general
qaldırılmış qiymət overprice noun general
həddindən artıq istehsal overproduction noun general
artıq xərcləmə overrun noun general
artıq işləmə overrun noun general
həddən artıq gərginlik overstrain noun general
həddən artıq stress overstrain noun general
həddən artıq istifadə overuse noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
artıq çəki overweight noun general
duza qoymaq üçün tərəvəz pickler noun general
marinada qoymaq üçün tərəvəz pickler noun general
qiymət preciousness noun general
qiymət price noun general
qiymətlərin aşağı salınması price-cutting noun general
qiymət rating noun general
qiymət qoyma rating noun general
qiymət vermə rating noun general
aşağı salma reduction noun general
artıq remains noun general
artıq residue noun general
artıq surfeit noun general
artıq surplus noun general
əla qiymət almaq üçün imtahan tripos noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
qiymət verməmə underestimate noun general
aşağı hissə underpart noun general
qiymət valuation noun general
qiymət qoyma valuation noun general
qiymət value noun general
qiymət qoyan valuer noun general
qiymət verən valuer noun general
qiymət worth noun general
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən adam gourmet noun general
həddindən artıq yüklənmə surcharge noun general
artıq yük vurma surcharge noun general
qiymət vermə bidding noun general
qiymət təklif etmə bidding noun general
aşağı su bottom water noun general
qiymət fərqi difference in price noun general
aşağı gedən quyu down hole noun general
artıq təzyiq excess pressure noun general
aşağı palata House of Commons noun general
artıq leavings noun general
artıq-urtuq leavings noun general
artıq-urtuq leftovers noun general
Aşağı palata Lower Chamber noun general
aşağı ətraflar lower extremities noun general
aşağı çənə lower jaw noun general
aşağı dodaq lower lip noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
artıq doza overdose noun general
qiymət indeksi price index noun general
səhnəyə qoymaq produce noun general
artıq redundance noun general
artıq remainder noun general
artıq remnant noun general
artıq rest noun general
pərakəndə qiymət retail price noun general
aşağı ton undertone noun general
qədir-qiymət value noun general
nominal qiymətlərin aşağı salınması write-down noun medical
kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi devaluation noun economy
aşağı kilsə təşkilatı benefice noun church
təklifedilən qiymət bid noun general
aşağı təşkilat chapter noun general
həddən artıq içkiyə qurşanma crapulence noun general
qiymət denomination noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
həddindən artıq kökəlmə fattiness noun general
artıq fritter noun general
qiymət opinion noun general
artıq alınmış pul overcharge noun general
artıq istehsal overrun noun general
həddən artıq gərginlik overwork noun general
həddən artıq yüklənmə overwork noun general
nominal qiymət par noun general
qiymət purchase noun general
aşağı düşmə relief noun general
elçidən bir rütbə aşağı diplomatik nümayəndə resident noun general
həddən artıq doyma surfeit noun general
qiymət qoyulma tariff noun general
aşağı keyfiyyətli qəhvə dəni triage noun general
aşağı növlü qəhvə dəni triage noun general
qədir-qiymət worth noun general
pis qiymət alma failure noun spoken language
aşağı dərəcəyə keçirmə relegation noun sport
qiymət expense noun figurative meaning
ən aşağı səviyyə nadir noun figurative meaning
həddən çox dəliqanlılıq overheat noun figurative meaning
həddən çox ehtiras overheat noun figurative meaning
həddən artıq gərginlik overload noun electrical engineering
aşağı bottom noun general
aşağı hissə bottom noun general
malların qiymət siyahısı catalogue noun general
aşağı salınma cutting noun general
aşağı düşmə descent noun general
aşağı keyfiyyətli şey dog noun general
mənfi qiymət exception noun general
qiymət təklif etmə offer noun general
artıq xərclənmənin məbləği overrun noun general
qiymət quotation noun general
şey qoymaq üçün tor rack noun general
artıq scrap noun general
aşağı ətraf toe noun general
aşağı tərəf toe noun general
topa yuxarıdan aşağı endirilən zərbə overhead noun sport
artıq overflow noun figurative meaning
həddən çox artım overflow noun figurative meaning
həddən çox bolluq overflow noun figurative meaning
aşağı zabit rütbəsi ensign noun nautical
qiymət assessment noun general
qiymət qoyan judge noun general
qiymət verə bilən judge noun general
qiymət rate noun general
artıq change noun general
qiymət figure noun spoken language
qiymət grade noun American
qiymət vermə evaluation noun computer
aşağı sərlövhə footer noun computer
qiymət cədvəli report noun general
aşağı düşmə cut noun general
aşağı salınma cut noun general
kafi qiymət pass noun general
qiymət charge noun general
başlı-başına qoymaq abandon verb general
vurğu qoymaq accent verb general
yoluna qoymaq adjust verb general
mat qoymaq amaze verb general
əvvəlki tarixi qoymaq antedate verb general
qiymət qoymaq appraise verb general
vergi qoymaq assess verb general
mat qoymaq astound verb general
kisəyə qoymaq bag verb general
torbaya qoymaq bag verb general
artıq yük vurmaq ballast verb general
səsə qoymaq ballot verb general
yasaq qoymaq ban verb general
sarğı qoymaq bandage verb general
banka pul qoymaq bank verb general
qiymət danışmaq bargain verb general
aşağı salmaq bate verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
masqaraya qoymaq bemock verb general
mat qoymaq bemuse verb general
skamya qoymaq bench verb general
lövbərə qoymaq berth verb general
qiymət təklif etmək bid verb general
qiymət vermək bid verb general
qiymət qoymaq bid verb general
duza qoymaq brine verb general
duzlu suya qoymaq brine verb general
xəlvəti mikrofon qoymaq bug verb general
himini qoymaq build upon verb general
əsasını qoymaq build upon verb general
lağa qoymaq caricature verb general
masqaraya qoymaq caricature verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
qutuya qoymaq case verb general
yeşiyə qoymaq case verb general
araya qoymaq chaff verb general
lağa qoymaq chaff verb general
qiymət haqqında mübahisə etmək chaffer verb general
qiymətdə aşağı düşmək cheapen verb general
qutuya qoymaq chest verb general
sandığa qoymaq chest verb general
tabuta qoymaq coffin verb general
hədd qoymaq confine verb general
çox vəziyyətdə qoymaq confound verb general
müzakirəyə qoymaq consider verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
tac qoymaq crown verb general
tarix qoymaq date verb general
sürəti aşağı salmaq decelerate verb general
xaraba qoymaq decimate verb general
aşağı düşmək decline verb general
aşağı enmək decline verb general
aşağı salmaq decline verb general
aşağı salmaq decrease verb general
sonraya qoymaq defer verb general
rütbəsini aşağı salmaq demote verb general
vəzifəsini aşağı salmaq demote verb general
ad qoymaq denominate verb general
banka qoymaq deposit verb general
əmanət kassasına qoymaq deposit verb general
dəyərini aşağı salmaq depreciate verb general
qiymətini aşağı salmaq depreciate verb general
lağa qoymaq deride verb general
masqaraya qoymaq deride verb general
xaraba qoymaq desolate verb general
dəyərini aşağı salmaq deteriorate verb general
qiymətini aşağı salmaq deteriorate verb general
xaraba qoymaq devastate verb general
diaqnoz qoymaq diagnoses verb general
fərq qoymaq differentiate verb general
təfavüt qoymaq differentiate verb general
fərq qoymaq discriminate verb general
təfavüt qoymaq discriminate verb general
qaba qoymaq dish verb general
qiymət verməmək disparage verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
fərq qoymaq distinguish verb general
təfavüt qoymaq distinguish verb general
qiymət verməmək disvalue verb general
günbəz qoymaq dome verb general
qübbə qoymaq dome verb general
nöqtə qoymaq dot verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
embarqo qoymaq embargo verb general
futlyara qoymaq encase verb general
qutuya qoymaq encase verb general
üzərinə qoymaq encharge verb general
tabuta qoymaq encoffin verb general
tac qoymaq encrown verb general
təhlükə altında qoymaq endanger verb general
silosa qoymaq ensilage verb general
üzərinə qoymaq entrust verb general
qiymət qoymaq evaluate verb general
həddən artıq şişirtmək exalt verb general
çox artıq olmaq exceed verb general
aksiz vergisi qoymaq excise verb general
qoymaq exhibit verb general
qoymaq expose verb general
qədərindən artıq doldurmaq fill verb general
sarğı qoymaq fillet verb general
qabıq qoymaq flake off verb general
həddindən artıq tərifləmək flatter verb general
zorla boynuna qoymaq foist verb general
əsasını qoymaq found verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
lağa qoymaq frump verb general
masqaraya qoymaq frump verb general
tıxac qoymaq gag verb general
girov qoymaq gage verb general
vergi qoymaq geld verb general
qoymaq get into verb general
lağa qoymaq gibe verb general
qiymət üstündə çənələşmək haggle verb general