• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для həddən artıq böyük əhəmiyyət vermək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
böyük adult noun general
böyük tutum amplitude noun general
böyük ana ancestress noun general
böyük həvəs ardour noun general
çox artıq miqdar bags noun general
həddən artıq miqdar bags noun general
artıq yük ballast noun general
böyük dəstə bevy noun general
böyük dalğa billow noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
böyük dövlət möhürü broadseal noun general
böyük mağara cavern noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
böyük şəhər city noun general
böyük yanğın conflagration noun general
böyük şəhər conurbation noun general
böyük evin həyatı courtyard noun general
zinət vermək decorate noun general
əhəmiyyət verməmə disregard noun general
mirasın böyük oğluna çatmasından ibarət vərəsəlik sistemi entail noun general
artıq excess noun general
həddən artıq ürəyi açıqlıq expansiveness noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
böyük qonaqlıq feast noun general
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən feaster noun general
xaç suyuna salmaq üçün böyük qab font noun general
böyük ana foremother noun general
tüstü vermək üçün aparat fumigator noun general
əhəmiyyət function noun general
böyük müvəffəqiyyət furore noun general
artıq glut noun general
böyük grown-up noun general
böyük qapalı toxunma səbət hamper noun general
böyük çəllək hogshead noun general
böyük çən hogshead noun general
böyük tikə hunk noun general
həddən artıqlıq immensity noun general
əhəmiyyət importance noun general
əhəmiyyət verməmə indifference noun general
dünya tarixində baş vermiş böyük hadisələr landmarks noun general
əhəmiyyət verməmə levity noun general
böyük alaçıq marquee noun general
böyük çadır marquee noun general
böyük kilsə minster noun general
artıq over noun general
artıq overage noun general
həddən artıq overcharge noun general
çox böyük doza overdose noun general
artıq su axıdılan qurğu overfall noun general
həddən artıq tez artım overgrowth noun general
həddən artıq tez böyümə overgrowth noun general
həddən artıq tez inkişaf overgrowth noun general
həddən artıq qızdırılma overheat noun general
həddən artıq qızma overheat noun general
həddən artıq gücə malik silahın istifadəsi overkill noun general
həddən artıq yükləmə overload noun general
həddən artıq yüklənmə overload noun general
artıq kompensasiya overpayment noun general
artıq ödəmə overpayment noun general
həddindən artıq istehsal overproduction noun general
artıq xərcləmə overrun noun general
artıq işləmə overrun noun general
həddən artıq gərginlik overstrain noun general
həddən artıq stress overstrain noun general
həddən artıq istifadə overuse noun general
artıq çəki overweight noun general
böyük həvəs passion noun general
böyük maraq passion noun general
böyük yun şal plaid noun general
artıq remains noun general
artıq residue noun general
böyük senior noun general
böyük bir şəxsin müşayiətçiləri suite noun general
artıq surfeit noun general
artıq surplus noun general
böyük qurtum swig noun general
böyük udum swig noun general
böyük çən tank noun general
böyük parç tankard noun general
çox böyük bir şey thumper noun general
böyük çəkic tilt-hammer noun general
böyük kitab tome noun general
böyük çəllək tun noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
lazımınca əhəmiyyət verməmə understatement noun general
böyük həvəs vehemence noun general
böyük maraq vehemence noun general
böyük sənətkarlıq virtuousity noun general
böyük ustalıq virtuousity noun general
böyük yun şal wrap noun general
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən adam gourmet noun general
həddindən artıq yüklənmə surcharge noun general
artıq yük vurma surcharge noun general
nəsihət vermək admonish noun general
böyük hərf capital letter noun general
həlledici əhəmiyyət decisive importance noun general
artıq təzyiq excess pressure noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
kirəyə vermək hire out noun general
böyük dalğa huge wave noun general
böyük kaloriya kilogram-calorie noun general
böyük kaloriya large calorie noun general
artıq leavings noun general
artıq-urtuq leavings noun general
artıq-urtuq leftovers noun general
böyük ton long ton noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
böyük intellekt sahibi man of mighty intellect noun general
böyük əqrəb minute-hand noun general
böyük-kiçik one and all noun general
artıq doza overdose noun general
xüsusi əhəmiyyət particular importance noun general
qələmə vermək present noun general
artıq redundance noun general
artıq remainder noun general
artıq remnant noun general
artıq rest noun general
Böyük Səhra Sahara Desert noun general
əhəmiyyət significance noun general
Böyük ayı bürcü Ursa Major noun general
böyük parça chunk noun spoken language
böyük adam nob noun spoken language
bayraqcıqlarla xəbər vermək wig-wag noun spoken language
bayraqcıqlarla işarə vermək wig-wag noun spoken language
Böyük Ayı bürcü Wagon noun astronomical
böyük qırğı goshawk noun zoological
böyük krevetka prawn noun zoological
böyük krevet prawn noun zoological
bitmə siqnalı vermək sound off quarters noun nautical
böyük çəkic trip-hammer noun technical
böyük orucluq Lent noun church
xov vermək teasel noun textile
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
böyük miqdar armful noun general
böyük hərf capital noun general
böyük yumşaq divan chesterfield noun general
böyük yekəpər at cock-horse noun general
həddən artıq içkiyə qurşanma crapulence noun general
həddindən artıq kökəlmə fattiness noun general
böyük həcmli qalın kitab folio noun general
son dərəcə böyük həvəs frenzy noun general
son dərəcə böyük maraq frenzy noun general
artıq fritter noun general
son dərəcə böyük miqdar infinity noun general
böyük ləzzət luxury noun general
böyük məmnunluq luxury noun general
əhəmiyyət moment noun general
çox böyük mountain noun general
böyük deşik orifice noun general
artıq alınmış pul overcharge noun general
artıq istehsal overrun noun general
həddən artıq gərginlik overwork noun general
həddən artıq yüklənmə overwork noun general
həddən artıq doyma surfeit noun general
böyük mövqe tutmaq throne noun general
ümumdünyəvi əhəmiyyət kəsb etmə universality noun general
böyük dükan warehouse noun general
böyük mağaza warehouse noun general
böyük qisim heft noun spoken language
böyük adam high-hat noun figurative meaning
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
böyük zat high-hat noun figurative meaning
həddən çox dəliqanlılıq overheat noun figurative meaning
həddən çox ehtiras overheat noun figurative meaning
həddən artıq gərginlik overload noun electrical engineering
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
böyük yelkənli gəmi bark noun general
böyük söz catchword noun general
nişan vermək decorate noun general
orden vermək decorate noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
böyük məbləğ mint noun general
artıq xərclənmənin məbləği overrun noun general
böyük miqdar quantity noun general
böyük həvəs rage noun general
böyük maraq rage noun general
artıq scrap noun general
əhəmiyyət use noun general
əhəmiyyət heft noun American
artıq overflow noun figurative meaning
həddən çox artım overflow noun figurative meaning
həddən çox bolluq overflow noun figurative meaning
əhəmiyyət credit noun general
böyük mütəxəssis authority noun general
böyük mağaza bonanza noun general
böyük dırmıq brake noun general
artıq change noun general
böyük hərflərlə capitalization noun American
baş vermək occur noun computer
əhəmiyyət vermə weight noun general
sözü böyük çəkiyə malik adam oracle noun figurative meaning
böyük çəllək butt noun general
böyük head noun general
bəraət vermək absolve verb general
səlahiyyət vermək accredit verb general
vəkalət vermək accredit verb general
bəraət vermək acquit verb general
bəraət vermək acquit of verb general
bəraət vermək acquitt verb general
and vermək adjure verb general
öyüd-nəsihət vermək admonish verb general
gələcəkdən xəbər vermək adumbrate verb general
təkan vermək advantage verb general
üstünlük vermək advantage verb general
elan vermək advertise verb general
məsləhət vermək advise verb general
havaya vermək aerate verb general
can vermək agonise verb general
həyəcan siqnalı vermək alarm verb general
məlumat vermək allege verb general
pay vermək allocate verb general
icazə vermək allow verb general
izin vermək allow verb general
əlifba sırası ilə vermək alphabetize verb general
amerikan vətəndaşlığı vermək americanize verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
qeydlər vermək annotate verb general
bəyanat vermək announce verb general
məlumat vermək announce verb general
xəbər vermək announce verb general
cavab vermək answer verb general
şagirdliyə vermək apprentice verb general
məlumat vermək apprise verb general
xəbər vermək apprise verb general
xəcalət vermək ashame verb general
razılıq vermək assent verb general
şəhadət vermək attest verb general
zinət vermək attire verb general
gələcəkdən xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
icazə vermək authorise verb general
izin vermək authorise verb general
mükafat vermək award verb general
əldən vermək balk verb general
artıq yük vurmaq ballast verb general
səs vermək ballot verb general
banket vermək banquet verb general
ziyafət vermək banquet verb general
şüa vermək beam verb general
xeyir-dua vermək beatify verb general
bəzək vermək beautify verb general
zinət vermək beautify verb general
təskinlik vermək becalm verb general
işarə vermək beck verb general
bəzək vermək bedeck verb general
zinət vermək bedeck verb general
baş vermək befall verb general
üz vermək befall verb general
əl vermək befit verb general
fayda vermək benefit verb general
xeyir vermək benefit verb general
tüstü vermək besmoke verb general
ənam vermək bestow verb general
hədiyyə vermək bestow verb general
vermək bestow verb general
baş vermək betide verb general
hadisə baş vermək betide verb general
üz vermək betide verb general
xəbər vermək betoken verb general
qiymət vermək bid verb general
acı dad vermək bitter verb general
çənəyə vermək blab verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
hamıya xəbər vermək blazon verb general
xəbər vermək blazon verb general
xeyir-dua vermək bless verb general
ziyan vermək blight verb general
hisə vermək bloat verb general
elan vermək blurb verb general
reklam elanı vermək blurb verb general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
söz vermək bode verb general
xəbər vermək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
buğa vermək boiled down verb general
ürək vermək bolden verb general
rüşvət vermək bribe verb general
büruzə vermək bring out verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
xəbər vermək broadcast verb general
tunc rəngi vermək bronze verb general
şeypurla signal vermək bugle verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
fidyə vermək buy off verb general
abrını vermək call down verb general
cəza vermək cane verb general
xəbər vermək caution verb general
vermək cede verb general
xarakteristika vermək characterise verb general
imtiyaz vermək charter verb general
cəza vermək chasten verb general
bədən cəzası vermək chastise verb general
cəza vermək chastise verb general
ürək vermək cheer up verb general
cəsarət vermək cheer up verb general
cücərti vermək chit verb general
əldən vermək chuck away verb general
fürsəti fövtə vermək chuck away verb general
şəhər görkəmi vermək citify verb general
xəbər vermək clue verb general