• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexter noun general
torpaq sahəsi area noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
gil torpaq clay noun general
eyni coordinate noun general
eyni vəzifə sahibi counterpart noun general
sonu eyni səslə qurtaran iki sətirli şeir couplet noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
eyni equal noun general
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence noun general
gözü olmayan eyeless noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
torpaq sahəsi holding noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
torpaq örtük lay noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmə naturalisation noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq quadruplets noun general
eyni zamanda olma simultaneity noun general
torpaq soil noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
torpaq territory noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
gil-torpaq alumina noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
torpaq layı earth layer noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
sərt torpaq firm soil noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
doğma torpaq native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
eyni formalı paltar uniform noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
bir dövlətin qanunlarını pozmuş şəxsin həmin dövlətə verilməsi extradite noun law
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
sərhədi müəyyənləşdirmə circumscription noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
eyni zamanda olma contemporaneousness noun general
eyni hesab deuce noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
eyni kindred noun general
torpaq sahibi landlord noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
birtərəf dövlətin vətəndaşı neutral noun general
bitərəf dövlətin gəmisi neutral noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
istehkamın sərhədi perimeter noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
eyni briqadanın üzvü team-mate noun general
eyni dəstənin üzvü team-mate noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
torpaq yığını accretion noun geological
iki yerdə eyni zamanda işləyən adam moonlighter noun jargon
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
torpaq bənd causeway noun general
dənizlə səyahətə çıxan cruiser noun general
torpaq sahəsi ground noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
torpaq sahəsi plot noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
hər tərəfdən örtmək envelop verb general
sərhədi pozmaq overstep verb general
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion verb general
eyni açılmaq become merry verb general
sərhədi addamaq cross the frontier verb general
eyni addım atmaq march in step verb general
sərhədi aşmaq overstep the limits verb general
sərhədi addamaq overstep the limits verb general
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
eyni qrupa qoymaq bracket verb general
eyni vaxtda baş vermək clash verb general
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
hər tərəfdən yağmaq snow verb general
sərhədi keçmək overshoot verb figurative meaning
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
eyni səviyyədə olmaq range verb general
hərəkətə eyni hərəkətlə cavab vermək pass verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
eyni alike adjective general
eyni cür alike adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexterous adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda mövcud olan coeval adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
eyni sərhədi olan contiguous adjective general
eyni qəbildən coordinate adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
iki tərəfdən düymələnən double-breasted adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
lazım olmayan duff adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
torpaq earthen adjective general
çətin olmayan easy adjective general
eyni equal adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
təbiətcə və quruluşca eyni olan homogeneous adjective general
eyni identical adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general