• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hərbi cəhətdən qüvvətli (233 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hərbi dəniz nazirliyi admiralty noun general
hərbi güc armipotence noun general
hərbi qüvvə armipotence noun general
hərbi əməliyyatın dayandırılması armistice noun general
hərbi düzülüş array noun general
hərbi sığınacaq barrack noun general
hərbi əməliyyat meydanı battleground noun general
hərbi əmr battle-order noun general
hərbi intizam battle-order noun general
hərbi nizam battle-order noun general
hərbi əməliyyat campaign noun general
hərbi mükəlləfiyyət conscript noun general
hərbi məhkəmə court-martial noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
mənəvi cəhətdən pozulma depravity noun general
hərbi xidmətə çağırılan draftee noun general
keçmiş hərbi qulluqçu exserviceman noun general
hərbi zavodun fəhləsi munitioner noun general
hərbi-dəniz donanması navy noun general
hərbi-dəniz qüvvələri navy noun general
hərbi and oath noun general
hərbi andı pozma oath-breaking noun general
qüvvətli dövlət superpower noun general
hərbi eşelon troop-train noun general
hərbi təyyarə war-plane noun general
hərbi gəmi warship noun general
hərbi həyəcan battle alarm noun general
hərbi hazırlıq battle training noun general
hərbi əməlliyatın dayandırılması ceasation of hostilities noun general
hərbi əməliyyatı dayandırma ceasation of military action noun general
hərbi hazırlıq combat training noun general
hərbi xidmətdən möhlət deferment of military service noun general
hərbi bilet identification card noun general
hərbi gəmi man-of-war noun general
hərbi vəziyyət martial law noun general
hərbi-tibb komissiya medical board noun general
hərbi akademiya Military Academy noun general
hərbi qruplaşma military alignment noun general
hərbi ittifaq military alliance noun general
hərbi baza military base noun general
hərbi intizam military discipline noun general
hərbi texnika military equipment noun general
hərbi çin military rank noun general
hərbi komissariat military registration and enlistment office noun general
hərbi elm military science noun general
hərbi xidmət military service noun general
hərbi qulluq military service noun general
hərbi sursat military supplies noun general
hərbi təlim military training noun general
hərbi ehtiyatlar munition noun general
hərbi zavod munition factory noun general
hərbi liman naval port noun general
hərbi port naval port noun general
hərbi dəniz donanması navy noun general
hərbi and oath of enlistment noun general
hərbi nazir Secretary of State for War noun general
hərbi nazir Secretary of War noun general
hərbi nizamnamə training regulations noun general
hərbi nəqliyyat troop transport noun general
hərbi cani war criminal noun general
hərbi nazirlik War Department noun general
hərbi nazir War Minister noun general
hərbi nazirlik War Office noun general
hərbi təchizat war supplies noun general
hərbi donanma matrosu bluejacket noun spoken language
hərbi hazırlıq vəziyyəti alert noun military
təcrübəli hərbi qulluqçu cadreman noun military
hərbi xidmətə çağırış call up noun military
hərbi xidmətə çağırış call-up noun military
hərbi qulluğa daxil olma enlistment noun military
hərbi texnika artificer noun general
hərbi qulluqçular üçün dustaqxana brig noun general
hərbi məktəbin dinləyicisi cadet noun general
hərbi məktəbin tələbəsi cadet noun general
hərbi geyim clothing noun general
hərbi paltar clothing noun general
ordunun hərbi təsərrüfat işlərinə baxan idarə commissariat noun general
hərbi xidmətə çağırış conscription noun general
hərbi düşərgə depot noun general
keşik çəkən hərbi gəmi frigate noun general
hərbi əməliyyatlar hostility noun general
qüvvətli zərbə plunk noun general
təcrübəli hərbi kadr professional noun general
hərbi qulluqçuların paltarına tikilən bafta nişanı stripe noun general
hərbi diktator warlord noun general
iri hərbi sənaye sahibi warlord noun general
hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı youngster noun general
hərbi aviasiya bölməsi squadron noun aeronautics
hərbi dükan canteen noun military
hərbi korpus corps noun military
hərbi vahid corps noun military
hərbi əməliyyatlar fight noun military
hərbi xidməti uzatma prolongation noun military
hərbi həyəcan alarm noun general
qüvvətli adam bruiser noun general
hərbi dairə command noun general
hərbi polis rəisi provost noun general
hərbi xidmət service noun general
hərbi çağırışdan azad edən komissiya tribunal noun general
hərbi hazırlıq alertness noun military
hərbi toplanış siqnalı assembly noun military
ehtiyatda olanları hərbi xidmətə çağırma recall noun military
hərbi mükəlləfiyyət duty noun general
hərbi qulluğa götürmə enrolment noun military
ehtiyat hərbi qüvvə reserve noun general
hərbi düzüm order noun military
hərbi əməliyyatlar operation noun military
hərbi bölmə outfit noun military
hərbi hissə outfit noun military
hərbi əməliyyatda iştirak etmək campaign verb general
hərbi xidmətdən kənar etmək cashier verb general
hərbi xidmətə çağırmaq conscript verb general
hərbi məhkəməyə vermək court-martial verb general
hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirmək embattle verb general
hərbi qaydada düzmək embattle verb general
hərbi qaydada düzülmək embattle verb general
maddi cəhətdən təmin etmək endow verb general
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
hərbi rütbədən məhrum etmək reduce verb general
hərbi sursatla təmin etmək ammunition verb military
hərbi xidmətə çağırmaq call up verb general
hərbi xidmətə adam cəlb etmək enlist verb general
hərbi xidmətə adam toplamaq enlist verb general
mənəvi cəhətdən üzmək oppress verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
hərbi əməliyyat keçirmək operate verb military
hərbi sursat ammunition adjective general
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent adjective general
qüvvətli armipotent adjective general
hərbi army adjective general
qüvvətli beefy adjective general
qüvvətli brawny adjective general
qeyri-hərbi civilian adjective general
hərbi combat adjective general
hərbi combatant adjective general
hərbi combative adjective general
hərbi qüvvələrdə xidmət etmiş ex-service adjective general
hərbi formalı GI adjective general
çox qüvvətli Herculean adjective general
hərbi martial adjective general
hərbi military adjective general
hərbi-dəniz naval adjective general
yarım-hərbi paramilitary adjective general
qüvvətli potent adjective general
qüvvətli powerfull adjective general
qüvvətli robust adjective general
qüvvətli strong adjective general
qüvvətli titanic adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
qüvvətli vigorous adjective general
hərbi war adjective general
hərbi xidmətə yararlı fit for military service adjective general
hərbi hissədən kənar extra-military adjective military
qüvvətli athletic adjective general
hərbi mənası olan backroom adjective general
qüvvətli bull adjective general
qeyri-hərbi civil adjective general
qüvvətli full-blooded adjective general
qüvvətli heavy adjective general
qüvvətli muscular adjective general
şəhvani cəhətdən cazibədar nubile adjective general
hərbi operational adjective general
hərbi hazırlıq vəziyyətində operational adjective general
hərbi service adjective general
qüvvətli sinewy adjective general
hərbi warlike adjective general
hərbi xidmətə keçməyə borclu bound adjective general
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective adjective general
qüvvətli bold adjective general
əqli cəhətdən fəal operational adjective general
ekoloji cəhətdən təmiz organic adjective general
antropoloji cəhətdən anthropologically adverb general
kimyəvi cəhətdən chemically adverb general
hər cəhətdən everyway adverb general
maliyyə cəhətdən financially adverb general
maliyyə cəhətdən fiscally adverb general
ideologiya cəhətdən ideologically adverb general
məfkurə cəhətdən ideologically adverb general
məntiqi cəhətdən logically adverb general
hərbi şəkildə martially adverb general
riyazi cəhətdən mathematically adverb general
metodiki cəhətdən methodically adverb general
əxlaqi cəhətdən morally adverb general
mənəvi cəhətdən morally adverb general
əməliyyat cəhətdən operationally adverb general
istismar cəhətdən operationally adverb general
fəlsəfi cəhətdən philosophically adverb general
fonetik cəhətdən phonetically adverb general
psixoloji cəhətdən psychologically adverb general
heç bir cəhətdən on neither side adverb general
qüvvətli forcible adverb general
rəsmi cəhətdən formally adverb general
hər cəhətdən throughout adverb general
bu cəhətdən therein adverb spoken language
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand conjunction general
hərbi zabit army officer phrases general
hərbi təcrübəsi olan battle-tested phrases general
hərbi bacarığı olan battle-worthy phrases general
həqiqi hərbi xidmətə yararsız olmaq be disabled for active service phrases general
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmaq called up for active service phrases general
hərbi mükəlləfiyyət compulsory military service phrases general
Hərbi Şura Council of War phrases general
hərbi xidmət keçmək do one's military service phrases general
səyyar hərbi xəstəxana field hospital phrases general
hərbi xidmətə yararlı fit for service phrases general
formal cəhətdən razılaşma formal acquiescence phrases general
mənəvi cəhətdən pozulmaq go wrong phrases general
hərbi əməliyyat aparmaq keep the field phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq keep the field phrases general
oxunaqlı, lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər literary garbage phrases general
hərbi hökumət military government phrases general
hərbi rütbələr military honours phrases general
hərbi and military oath phrases general
hərbi forma military uniform phrases general
hərbi zavod muntion factory phrases general
hərbi əsir prisoner of war phrases general
NATO-nun birləşmiş hərbi komandanlığının Avropadakı baş qərargahı Supreme Headquarters Allied Powers in Europe phrases general
hərbi əməliyyat aparmaq take field phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq take field phrases general
hərbi cinayət war criminal phrases general
hərbi əməliyyatların getdiyi yer war seat phrases general
Hərbi Nazirlik War House phrases spoken language
hərbi hava qüvvələri air force phrases military
hərbi hava müdafiəsi air-defense phrases military
hərbi təlim meydanı firing field phrases military
hərbi təlim meydanı firing ground phrases military
son hərbi ehtiram göstərmək üçün hərbi dəstə funeral escort phrases military
hərbi xidmət troop duty phrases military
ümumi hərbi mükəlləfiyyət universal service phrases military
hərbi-topoqrafik çəkiliş ordnance survey phrases general
hərbi qaydaya salmaq put on a war phrases general
hərbi xidmət rank plural general
vero