• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для həssas kağız üzərində çertyojun surətini çıxarmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
kağız pul banknote noun general
basma kağız blotter noun general
qurudan kağız blotter noun general
suçəkən kağız blotter noun general
kitabın arasına qoyulan kağız bookmark noun general
kitab üzərində iş bookwork noun general
mis üzərində oyma açan chalcographer noun general
mis üzərində oyma açan chalcographist noun general
mis üzərində oyma açma chalcography noun general
saçları burmaq üçün işlədilən kağız lülə curlpaper noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
işlənmiş qazı çıxarmaq üçün boru exhaust noun general
sıxılmış möhkəm və elastik kağız kütləsi fibre noun general
nazik kağız flimsy noun general
milçək üçün yapışqanlı kağız flypaper noun general
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff noun general
buz üzərində rəqs ice-dance noun general
qara kağız mourning-paper noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
bir əşyanın üzərində uzanmaq overlay noun general
kağız paper noun general
lülə halında bükülmüş kağız və s. scroll noun general
reaktiv kağız test-paper noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
yağburaxmayan kağız wax-paper noun general
yağkeçirməyən kağız wax-paper noun general
ağac üzərində qravüra woodcut noun general
ağac üzərində naxışaçma woodcut noun general
ağac üzərində naxışaçma sənəti wood-cutting noun general
ağac üzərində oyma xylograph noun general
ağac üzərində naxışaçma sənəti xylography noun general
sürətini azaltma slowdown noun general
kağız-kuğuz bits of paper noun general
ağ kağız blank paper noun general
yazılmamış kağız clean paper noun general
rəngli kağız colored paper noun general
kağız document noun general
şüşə kağız glass paper noun general
şirəli kağız glossy paper noun general
kağız letter noun general
məktub üçün kağız letter paper noun general
xətli kağız lined paper noun general
kağız ülğü paper pattern noun general
kağız fabrikası paper-mill noun general
foto kağız photographic paper noun general
işığahəssas kağız photographic paper noun general
kağız koması pile of papers noun general
reaktiv reagent; reaktiv kağız noun general
kağız-kuğuz scraps of paper noun general
kağız-kuğuz scribbles noun general
taxta üzərində yırğalanma seesaw noun general
işığahəssas kağız sensitized paper noun general
damalı kağız squared paper noun general
kağız üçün səbət wastepaper basket noun general
daşınmaz əmlak üzərində hüquqdan məhrum etmə ouster noun law
buz üzərində hokkey ice-hockey noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi devaluation noun economy
qızdırılmış metal üzərində əmələ gələn oksid dross noun technical
həssas element sensor noun technical
çertyojun həssas kağız üzərində surəti blueprint noun general
kağız chit noun general
surətini çıxartma duplication noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
buz üzərində balet ice-dance noun general
kosmetik kağız tissue-paper noun general
ağac üzərində naxışaçan woodcutter noun general
kağız pul greenback noun spoken language
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
pul yerinə verilən kağız chit noun general
kağız üçün qısqac fastener noun general
surətini çıxarma imitation noun general
kağız note noun general
kağız pul paper noun general
surətini çıxartma reproduction noun general
kağız dəsmal tissue-paper noun general
kağız pul assignation noun general
yad cismi çıxarmaq üçün alət extractor noun medical
malların üzərinə yapışdırılan kağız check noun general
kağız pul bill noun general
ağac üzərində qravüra cut noun general
ağac üzərində oyma naxış cut noun general
daş üzərində yazı table noun general
metal üzərində yazı table noun general
üzərində yazı olan lövhə table noun general
sürətini artırmaq accelerate verb general
hökm çıxarmaq adjudge verb general
qərar çıxarmaq adjudge verb general
çıxarmaq amove verb general
məhkəmə qərarı çıxarmaq arbitrate verb general
adına çıxarmaq ascribe verb general
yoldan çıxarmaq bedevil verb general
yoldan çıxarmaq bedevill verb general
həssas kağız üzərində çertyojun surətini çıxarmaq blueprint verb general
gətirib çıxarmaq boiled down to verb general
əti sümükdən çıxarmaq bone verb general
özündən hoqqa çıxarmaq buffoon verb general
kəsib çıxarmaq carve verb general
yoxa çıxarmaq consume verb general
hökm çıxarmaq convict verb general
surətini çıxarmaq copy verb general
çıxarmaq cross off verb general
nəticə çıxarmaq deduce verb general
qatarı yoldan çıxarmaq derail verb general
məcrasından çıxarmaq derange verb general
çıxarmaq draw off verb general
surətini çıxartmaq duplicate verb general
sürətini azaltmaq ease down verb general
otaya çıxarmaq elicit verb general
xoşagəlməyən yerləri çıxarmaq expurgate verb general
hesablayıb çıxarmaq figure out verb general
yolundan çıxarmaq foil verb general
çıxarmaq foreclose verb general
tərifini göylərə çıxarmaq glorify verb general
vurub çıxarmaq hammer out verb general
çıxarmaq hang out verb general
kürt yatıb bala çıxarmaq hatch verb general
qırt yatıb bala çıxarmaq hatch verb general
çəkib çıxarmaq haul verb general
dartıb çıxarmaq haul verb general
oyub çıxarmaq hollow verb general
qazıb çıxarmaq hollow verb general
oyub çıxarmaq hollow out verb general
qazıb çıxarmaq hollow out verb general
tapıb aşkara çıxarmaq hunt out verb general
surətini yaratmaq image verb general
var-yoxdan çıxarmaq impoverish verb general
kəsib çıxarmaq indent verb general
başdan çıxarmaq infatuate verb general
yaddan çıxarmaq leave verb general
baxıb yoldan çıxarmaq leer verb general
təbii ehtiyac çıxarmaq mine verb general
səhv nəticə çıxarmaq misthink verb general
məsələni müzakirəyə çıxarmaq moot verb general
nəticə çıxarmaq moralise verb general
nəticə çıxarmaq moralize verb general
başı pozuqluğa gətirib çıxarmaq muss verb general
heçə çıxarmaq negative verb general
yoxa çıxarmaq negative verb general
aşkara çıxarmaq open up verb general
bayıra çıxarmaq out verb general
üzərində uzanmaq overlie verb general
şitini çıxarmaq overplay verb general
surətini yaratmaq picture verb general
çıxarmaq quarry verb general
daş çıxarmaq quarry verb general
sürətini artırmaq quicken verb general
özündən çıxarmaq rag verb general
nəticə çıxarmaq reason verb general
qazıb çıxarmaq scoop verb general
yoldan çıxarmaq seduce verb general
sürətini azaltmaq slacken verb general
sürətini almaq slow verb general
sıradan çıxarmaq wreck verb general
sıradan çıxarmaq inactivate verb general
yalana çıxarmaq repudiate verb general
hökm çıxarmaq adjudicate verb general
nəticə çıxarmaq extrapolate verb general
çıxarmaq rule out verb general
çölə çıxarmaq pull out verb general
pis ad-san çıxarmaq be in bad repute verb general
başdan çıxarmaq bewilder verb general
yoxa çıxarmaq bring to nought verb general
çıxarmaq carry out verb general
hoqqa çıxarmaq conjure verb general
çıxarmaq dismiss verb general
hoqqa çıxarmaq do conjuring tricks verb general
çıxarmaq draw verb general
çıxarmaq draw off verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
çıxarmaq extract verb general
dişi çıxarmaq extract a tooth verb general
pis ad çıxarmaq fall into dispute verb general
mirvarı çıxarmaq fish for pearls verb general
çıxarmaq give judgment verb general
başını bayıra çıxarmaq hang out verb general
cücə çıxarmaq incubate verb general
nəticə çıxarmaq infer verb general
çıxarmaq issue verb general
qərar çıxarmaq issue an edict verb general
hoqqa çıxarmaq juggle verb general
çıxarmaq land verb general
desant çıxarmaq land troops verb general
çıxarmaq lead out verb general
ad çıxarmaq leave a name of oneself verb general
çıxarmaq mine verb general
yolundan çıxarmaq mislead verb general
kağız çəkmək paper the wall verb general
hökm çıxarmaq pass a sentence verb general
qərar çıxarmaq pronounce judgment verb general
çıxarmaq publish verb general
çıxarmaq pull out verb general
köklü-budaqlı çıxarmaq pull up with the roots verb general
yoxa çıxarmaq reduce to nothing verb general
çıxarmaq remove verb general
kötükləri çıxarmaq remove the stubs verb general
surətini çıxarmaq reprint verb general
zahirə çıxarmaq reveal verb general
qovub çıxarmaq send off verb general
çıxarmaq sentence verb general
hökm çıxarmaq sentence verb general
zibilini çıxarmaq spoil verb general
çıxarmaq take off verb general
şlyapanı çıxarmaq take off one's hat verb general
kökündən çıxarmaq tear out by the roots verb general
kimisə hövsələdən çıxarmaq try smb.'s patience verb general
kökündən çıxarmaq uproot verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
dissertasiya üzərində işləmək work on a dissertation verb general
surətini çıxarmaq xerox verb general
kəsib çıxarmaq cut out verb electrical engineering
başdan çıxarmaq beck verb general
yoldan çıxarmaq beck verb general
başdan çıxarmaq blandish verb general
yoldan çıxarmaq blandish verb general
dünyaya çıxarmaq bring out verb general
bayıra çıxarmaq bustle verb general
ittiham hökmü çıxarmaq criminate verb general
kağız pul buraxmağı azaltmaq deflate verb general
surətini yaratmaq delineate verb general
başdan çıxarmaq derange verb general
nəticə çıxarmaq educe verb general
yoxa çıxarmaq extinguish verb general
dalğalar üzərində yavaş-yavaş yırğalanmaq fluctuate verb general
bayıra çıxarmaq huddle verb general
qovub çıxarmaq hunt verb general
surətini çıxartmaq imitate verb general
yaddan çıxarmaq neglect verb general
yaddan çıxarmaq obliterate verb general
evindən çıxarmaq oust verb general
surətini çıxartmaq replicate verb general
var-yoxdan çıxarmaq ruinate verb general
taxta üzərində enib-qalxmaq seesaw verb general
taxta üzərində yellənmək seesaw verb general
sıxıb suyunu çıxarmaq squeeze verb general
çəyirdəyini çıxarmaq stone verb general
üzə çıxarmaq reveal verb general
bişirib çıxarmaq measure verb figurative meaning
ordunu çıxarmaq disengage verb military
yaxşı baş çıxarmaq appreciate verb general
orta rəqəmi çıxarmaq average verb general
orta hesabı çıxarmaq average verb general
işdən çıxarmaq axe verb general
qıcolmağa gətirib çıxarmaq cramp verb general
başdan çıxarmaq dangle verb general
yoldan çıxarmaq dangle verb general
çıxarmaq drive verb general
itələyib çıxarmaq expel verb general
süni yolla cücə çıxarmaq hatch verb general
dartıb çıxarmaq pull verb general
surətini çıxartmaq və təsdiq etmək exemplify verb law
balıq torunu dartıb çıxarmaq haul verb general
orbitə çıxarmaq orbit verb general
kəskin qıcırtılı səs çıxarmaq rasp verb general
sürətini idarə etmək speed verb general
sürətini tənzimləmək speed verb general
müzakirəyə çıxarmaq table verb general
gətirib çıxarmaq lead verb sport
çıxarmaq cast verb general
sıxıb çıxarmaq crush verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
sorub çıxarmaq tap verb medical
ehtiyat nüsxəsini çıxarmaq backup verb computer
qrupdan çıxarmaq ungroup verb computer
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
puça çıxarmaq blow verb general
çıxarmaq stick verb general
çıxarmaq render verb general
çıxarmaq cut verb general
suyun üzərində awash adjective general
həssas considerate adjective general
həssas feeling adjective general
dalğalar üzərində yavaşca yellənən fluctuant adjective general
dalğalar üzərində yavaşca yırğalanan fluctuant adjective general
həssas impressionable adjective general
qeyri-həssas insensible adjective general
həssas olmayan insensitive adjective general
qeyri-həssas insensitive adjective general
həssas mawkish adjective general
ancaq kağız üzərində olan nominal adjective general
həssas olmayan non-sensitive adjective general
qeyri-həssas non-sensitive adjective general
kağız paper adjective general
həssas sensitive adjective general
həssas sensory adjective general
həssas sentimental adjective general
həssas olmayan unsentimental adjective general
həssas vulnerable adjective general
əmlakın bərabər bölünməsi üzərində əsaslanan egalitarian adjective general
qeyri-həssas inconsiderate adjective general
həssas perceptible adjective general
həssas soppy adjective spoken language
həssas acute adjective general
həssas appreciative adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
həssas fastidious adjective general
həssas melting adjective general
həssas recipient adjective general
həssas tender adjective general
ancaq kağız üzərində olan titular adjective general
vero