• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для həyata keçirilə bilən plan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
həyata keçirilmə accomplishment noun general
plan aim noun general
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexter noun general
arxa plan background noun general
plan blueprint noun general
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway noun general
əks plan counterplan noun general
plan design noun general
parçalana bilən dissolubility noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
plan draft noun general
həyata keçirmə execution noun general
ağzının dadını bilən feaster noun general
ön plan foreground noun general
həyata keçmə fruition noun general
həyata keçirmə fullfilment noun general
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism noun general
daşına bilən çəpər hurdle noun general
həyata keçirmə materialisation noun general
həyata keçmə materialisation noun general
həyata keçirmə materialization noun general
həyata keçmə materialization noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
həyata keçirmə performance noun general
plan plan noun general
plan tərtib etmə planning noun general
plan tərtib tutma planning noun general
gizli plan plot noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
plan programme noun general
plan project noun general
həyata keçirmə realisation noun general
həyata keçmə realisation noun general
həyata qayıtma resuscitation noun general
həyata qaytarma resuscitation noun general
plan scheme noun general
gələcəyi bilən seer noun general
həyata keçmə implementation noun general
həyata keçirilmə implementation noun general
həyata keçirilə bilmə feasibility noun general
ağzının dadını bilən adam gourmet noun general
buraxıla bilən qatılıq extreme permissible concentration noun general
inanmalı plan likely plan noun general
istehsal planı production plan noun general
sürüşmə müstəvisi slip plan noun general
dənizdə gəmi keçə bilən yer fairway noun nautical
yaxşı bilən connoisseur noun french
bir şəxsin hüquqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran şərt census noun general
iri plan close-up noun general
plan cogitation noun general
həyata keçirmə completion noun general
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
həyata keçirmə enforcement noun general
yaxşı bilən expert noun general
yaxşı bilən fancier noun general
ön plan front noun general
həyata baxış philosophy noun general
çertyoj plan noun general
diaqram plan noun general
sxem plan noun general
plan projection noun general
plan proposition noun general
plan protraction noun general
çapçılıq işini bilən typographist noun general
mətbəə işini bilən typographist noun general
leksikanı kamil bilən verbalist noun general
gəmi işləyə bilən yol water-way noun general
gəmi keçə bilən yer water-way noun general
həyata keçirmə acquittal noun general
plan chart noun general
plan idea noun general
plan outline noun general
fikir plan noun general
istək plan noun general
məqsəd plan noun general
məram plan noun general
niyyət plan noun general
plan skeleton noun general
plan conception noun general
həyata keçirmə effect noun general
həyata keçirmə exercise noun general
qiymət verə bilən judge noun general
yaxşı bilən judge noun general
mülki həyata qayıtma readjustment noun general
həyata qayıtma rise noun general
həyata baxış world noun general
bazara çıxarıla bilən bir partiya mal pitch noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
plan ticket noun general
həyata keçirmək accomplish verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
həyata keçirmək carry through verb general
həyata keçirmək compass verb general
plan hazırlamaq draft verb general
həyata keçirmək effect verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
həyata keçirmək embody verb general
həyata keçirmək execute verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
həyata keçirmək implement verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
həyata keçirmək materialise verb general
həyata keçmək materialise verb general
həyata keçirmək occur verb general
həyata keçirmək perform verb general
plan cızmaq plan verb general
plan tutmaq plan verb general
planlaşdırmaq plan verb general
həyata keçirmək realise verb general
həyata qaytarmaq resuscitate verb general
plan hazırlamaq scheme verb general
həll edilə bilən soluble verb general
həll oluna bilən soluble verb general
izah edilə bilən soluble verb general
həyata keçirmək vivify verb general
həyata keçirmək wage verb general
həyata keçirmək actualise verb general
həyata keçirilmək be implemented verb general
həyata keçirilmək be put into practice verb general
həyata keçirilmək be realized verb general
plan qurmaq build a plan verb general
plan cızmaq draw a plan verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
planı doldurmaq fulfill the plan verb general
həyata keçirmək materialize verb general
layihələşdirmək plan verb general
ölçüb-biçmək plan carefully verb general
həyata tətbiq etmək put into practice verb general
həyata keçirtmək put into practice verb general
plan tərtib etmək work out a plan verb general
həyata keçirmək carry out verb general
həyata keçirməmək fail verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
tədricən həyata tətbiq etmək phase verb general
fikrində olmaq plan verb general
niyyətində olmaq plan verb general
plan cızmaq plot verb general
plan tutmaq plot verb general
həyata keçirmək root verb general
əriyə bilən soluble verb general
plan tərtib etmək chart verb general
həyata keçirmək complete verb general
plan tutmaq design verb general
həyata keçirmək do verb general
həyata keçirmək enforce verb general
həyata keçirmək exercise verb general
həyata keçirmək translate verb figurative meaning
səhmlərlə əməliyyat həyata keçirmək operate verb finance
həyata keçirmək make verb general
özünə çəkə bilən absorbable adjective general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
əldə edilə bilən accessible adjective general
tapıla bilən accessible adjective general
əldə edilə bilən achievable adjective general
asanlaşdırıla bilən adaptable adjective general
uyğunlaşdırıla bilən adaptable adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
icazə verilə bilən allowable adjective general
yol verilə bilən allowable adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
dəyişiklik yarada bilən alterative adjective general
hər iki əliylə eyni cür işləyə bilən ambidexterous adjective general
düzəldilə bilən amendable adjective general
islah oluna bilən amendable adjective general
yaxşılaşdırıla bilən amendable adjective general
analiz edilə bilən analysable adjective general
təhlil oluna bilən analysable adjective general
apelyasiya oluna bilən appealable adjective general
xahişə görə keçilə bilən appealable adjective general
işlədilə bilən applicable adjective general
tətbiq edilə bilən applicable adjective general
qiymət verilə bilən appreciable adjective general
qiymətlənirilə bilən appreciable adjective general
əldə edilə bilən approachable adjective general
mümkün ola bilən approachable adjective general
qiymətləndirilə bilən assessable adjective general
vergi qoyula bilən assessable adjective general
aid edilə bilən assignable adjective general
izah edilə bilən assignable adjective general
əldə edilə bilən attainable adjective general
bilən aware adjective general
dözülə bilən bearable adjective general
inanıla bilən believable adjective general
mümkün ola bilən believable adjective general
tez pozula bilən brittle adjective general
suyun üzündə dura bilən buoyant adjective general
üzə bilən buoyant adjective general
çox işi bilən busy adjective general
ölçülə bilən calculable adjective general
sayıla bilən calculable adjective general
araba ilə daşına bilən cartable adjective general
əminliklə etiraf edilə bilən certifiable adjective general
təsdiq edilə bilən certifiable adjective general
qarşısı alına bilən checkable adjective general
təsnif edilə bilən classable adjective general
təsnif oluna bilən classable adjective general
dırmaşıla bilən climbable adjective general
müqayisə oluna bilən commensurable adjective general
keçə bilən communicable adjective general
bir yerdə ola bilən compatible adjective general
bir yerə sığa bilən compatible adjective general
birləşə bilən compatible adjective general
uyğunlaşa bilən compatible adjective general
anlaşıla bilən comprehensible adjective general
sıxıla bilən compressible adjective general
hesablana bilən computable adjective general
başa düşülə bilən conceptive adjective general
qatılaşa bilən condensable adjective general
qatılaşa bilən condensible adjective general
bir araya sığa bilən consistent adjective general
birləşə bilən consistent adjective general
uyğunlaşa bilən consistent adjective general
mümkün olan bilən contingent adjective general
idarə oluna bilən controllable adjective general
tənzim oluna bilən controllable adjective general
çevrilə bilən convertible adjective general
dəyişdirilə bilən convertible adjective general
düzəldilə bilən corrigible adjective general
islah oluna bilən corrigible adjective general
xarab ola bilən corruptible adjective general
sayıla bilən count adjective general
sayıla bilən countable adjective general
etibar edilə bilən credible adjective general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
müalicə oluna bilən curable adjective general
sağala bilən curable adjective general
müdafiə oluna bilən defensible adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
tərif verilə bilən definable adjective general
təyin edilə bilən definable adjective general
təyin oluna bilən definable adjective general
aşkar oluna bilən detectable adjective general
aşkarlana bilən detectable adjective general
hiss edilə bilən detectable adjective general
görünə bilən discernible adjective general
gözə çarpan bilən discernible adjective general
parçalana bilən dissoluble adjective general
tərkib hissələrinə ayrıla bilən dissoluble adjective general
fərqləndirilə bilən distinguishable adjective general
seçilə bilən distinguishable adjective general
asanlıqla əyilə bilən ductile adjective general
yeyilə bilən edible adjective general
seçilə bilən eligible adjective general
həyata keçirilmiş embodied adjective general
nəqd pula çevrilə bilən encashable adjective general
satıla bilən encashable adjective general
dözülə bilən endurable adjective general
həyata keçirilə bilən enforceable adjective general
təmizlənə bilən erasable adjective general
qiymət qoyula bilən evaluable adjective general
mümkün ola bilən eventual adjective general
baş verə bilən eventual adjective general
bağışlana bilən excusable adjective general
həyata keçirilə bilən executable adjective general
icra edilə bilən executable adjective general
yerinə yetirilə bilən executable adjective general
genişlənə bilən expansible adjective general
genişlənə bilən expansive adjective general
mümkün ola bilən expectable adjective general
bilən expert adjective general
başa salına bilən explainable adjective general
izah edilə bilən explainable adjective general
anlaşıla bilən explicable adjective general
başa salına bilən explicable adjective general
izah edilə bilən explicable adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
uzadıla bilən extensible adjective general
çıxarıla bilən extractable adjective general
götürülə bilən extractable adjective general
əldə edilə bilən extractive adjective general
mümkün ola bilən feasible adjective general
qıcqıra bilən fermentable adjective general
üzə bilən floatable adjective general
yeyilə bilən foody adjective general
keçilə bilən fordable adjective general
bağışlana bilən forgivable adjective general
əridilə bilən fusile adjective general
əriyə bilən fusile adjective general
öz xeyrini bilən hard-headed adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
rədd edilə bilən ignorable adjective general
fikrə gələ bilən imaginable adjective general
göz qabağına gətirilə bilən imaginable adjective general
təsəvvür oluna bilən imaginable adjective general
idxal edilə bilən importable adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
bir-birini əvəz edə bilən interchangeable adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan irrelizable adjective general
haqq qazandırıla bilən justifiable adjective general
yol verilə bilən justifiable adjective general
döyülə bilən malleable adjective general
ölçüyə gələ bilən measurable adjective general
ölçülə bilən mensurable adjective general