• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ləğvin tərəfdarı abolitionist noun general
mütləqiyyət tərəfdarı absolutist noun general
idarə administration noun general
idarə başçısı administrator noun general
muxtariyyət tərəfdarı autonomist noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
bonapartizm tərəfdarı bonapartist noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
kəbinsizlik tərəfdarı celibatarian noun general
mərkəzçilik tərəfdarı centralist noun general
kilsə hakimiyyəti churchdom noun general
klerikalizm tərəfdarı clericalist noun general
ağlı başına gəlmək come to one's senses noun general
idarə etmə conduct noun general
adına yük göndərilən idarə consignee noun general
idarə control noun general
idarə etmə control noun general
ənənəvilik tərəfdarı conventionalist noun general
məğlubiyyətçilik siyasəti tərəfdarı defeatist noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
idarə heyəti üzvü director noun general
idarə edən dominator noun general
dualizm tərəfdarı dualist noun general
empirizm tərəfdarı empiric noun general
yepiskopal idarə sistemi episcopacy noun general
icra hakimiyyəti executive noun general
ekspansiyonizm tərəfdarı expansionist noun general
federalizm tərəfdarı federalist noun general
feminizm tərəfdarı feminist noun general
feodalizm tərəfdarı feudalist noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
formalizm tərəfdarı formalist noun general
idarə edən governor noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
idarə institution noun general
idarə etmə dəstəyi joystick noun general
üsuli-idarə lordship noun general
əl ilə idarə etmə manipulation noun general
pis idarə etmə misrule noun general
monizm tərəfdarı monist noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
nudizm tərəfdarı nudist noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
papa hakimiyyəti papacy noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
funt sterlinq başına tutulan faiz poundage noun general
praqmatizm tərəfdarı pragmatist noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
irqçilik tərəfdarı racialist noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
romantizm tərəfdarı romanticist noun general
idarə edən ruler noun general
idarə ruling noun general
idarə etmə ruling noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
idarə başçısı superintendent noun general
idarə edən adam superintendent noun general
idarə rəhbəri superintendent noun general
əlavə etmək supplement noun general
istifadə etmək utilisation noun general
idarə lövhəsi dashboard noun general
idarə stewardship noun general
idarə xərcləri administrative expenses noun general
idarə heyəti administrative personnel noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
idarə olunan raket guided rocket noun general
qəsd etmək ill will noun general
qanunvericilik hakimiyyəti legislature noun general
idarə hey'əti managerial staff noun general
idarə heyəti managerial staff noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
üsuli-idarə regime noun general
sərf etmək spend noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
rasionalizm tərəfdarı rationalist noun philosophical
ifraz etmək secrete noun physiological
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
şturvalı idarə edən dənizçi helmsman noun nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
çartizm tərəfdarı chartist noun history
idarə etmə adjustment noun general
baptizm tərəfdarı baptist noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
klerikalizm tərəfdarı clerical noun general
ordunun hərbi təsərrüfat işlərinə baxan idarə commissariat noun general
universitetin idarə heyətinin üzvü curator noun general
idarə etmə dispensation noun general
istifadə etmək embrace noun general
idarə establishment noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
idarə etmə flying noun general
üsuli-idarə government noun general
baş idarə headquarters noun general
kilsə hakimiyyəti hierarchy noun general
təsviyəçilik tərəfdarı liquidator noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
kral hakimiyyəti royalty noun general
idarə edən steward noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
idarə etmə steering noun aeronautics
təltif etmək decorate noun general
idarə department noun general
idarə office noun general
parlament tərəfdarı parliamentarian noun general
idarə heyəti üzvü trustee noun general
idarə edən helm noun figurative meaning
əməliyyatı idarə etmə manipulation noun technical
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
icad etmək manufacture noun general
idarə elementi control noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
idarə board noun general
idarə etmə board noun general
idarə heyəti board noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
başlı-başına qoymaq abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general
qəflətən həmlə etmək assault verb general
qəflətən hücum etmək assault verb general
müdafiə etmək assert verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təyin etmək assign verb general
həzm etmək assimilate verb general
kömək etmək assist verb general
yardım etmək assist verb general
təsnif etmək assort verb general
qəbul etmək assume verb general
əmin etmək assure verb general
valeh etmək astound verb general
bənd etmək attach verb general
vero