• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hamı tərəfindən qəbul edilmiş (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
narahat edilmiş alarmed noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili annex noun general
qəbul otağı ante-room noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
vəsiyyət edilmiş miras bequest noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal booty noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
arvadı tərəfindən aldadılan ər cuckold noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
israf edilmiş mal embezzlement noun general
israf edilmiş pul embezzlement noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
təqdiq edilmiş explored noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
qaxac edilmiş bud gammon noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq lodging noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaqlar lodging noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
sənədin təsdiq edilmiş nüsxəsi office-copy noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
qəbul etməmə rejection noun general
bilə-bilə edilmiş studied noun general
qərəzlə edilmiş studied noun general
qəsdən edilmiş studied noun general
haram edilmiş şey taboo noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
qəbul welcome noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
təsdiq edilmiş sənəd attested document noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
dublyaj edilmiş film dubbed film noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
qəbul otağı reception room noun general
vulkanizasiya edilmiş kauçuk vulcanized rubber noun general
şikəst edilmiş pəncə talipes noun medical
vəsiyyətnamənin məhkəmə tərəfindən təsdiqi probate noun American
mübahisənin hakimlər tərəfindən həll edilməsi arbitration noun law
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
izolə edilmiş boru conduit noun general
vəkil edilmiş qız confidante noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
Britaniya imperiyasının ordeni ilə təltif edilmiş qadının rütbəsi dame noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
təsdiq edilmiş surət exemplification noun general
sürgün edilmiş exile noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
sürgün edilmiş fugitive noun general
səmimi qəbul greeting noun general
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer noun general
hipnoz edilmiş adam hypnotic noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
qəbul etmə initiation noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
qəbul etməmə negative noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder noun general
vəd edilmiş şey promise noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş vəsiyyətnamənin surəti probate noun American
qəbul meydançası tipple noun American
təchiz edilmiş atəş mövqeyi emplacement noun military
qəbul otağı chamber noun general
oyundan kənar edilmiş oyuncuların oturduğu skamya cooler noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
çap edilmiş ədəbiyyat literature noun general
yazılı və ya çap edilmiş material matter noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
dona əlavə edilmiş calaq panel noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
təsdiq edilmiş çıxarış extract noun law
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation noun general
sürtülüb yara edilmiş yer rub noun general
qəbul function noun spoken language
qəbul appointment noun general
mebellə təchiz edilmiş otaq chamber noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili extension noun general
qəbul quarter noun general
qəbul etmək accept verb general
qəbul etmək admit verb general
qəbul etmək assume verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicise verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
qəbul etməmək contest verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
qəbul etməmək deny verb general
qonaq qəbul etmək entertain verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
ali məktəbə qəbul etmək matriculate verb general
universitetə qəbul olunmaq matriculate verb general
qida qəbul etmək meal verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
qəbul etməmək rebut verb general
qəbul etməmək refuse verb general
qərarı qəbul etmək resolve verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
duş qəbul etmək shower verb general
qəbul etməmək rule out verb general
ali məktəbə qəbul olunmaq matriculate verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
üzv qəbul etmək accept a member verb general
təklif qəbul etmək accept an offer verb general
təklifi qəbul etmək accept an offer verb general
əksəriyyətlə qəbul etmək adopt by a majority verb general
qətnamə qəbul etmək adopt resolution verb general
komandanlığı qəbul etmək assume command verb general
rəiyyətlik qəbul etmək be naturalized verb general
təbəəlik qəbul etmək become a citizen verb general
rəiyyətlik qəbul etmək become a citizen verb general
işə qəbul etmək give employment verb general
vanna qəbul etmək have a bath verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
qəbul etmək naturalize verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
qəbul etmək receive verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
vanna qəbul etmək take a bath verb general
duş qəbul etmək take a shower verb general
qida qəbul etmək take food verb general
qəbul eləmək take in verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicize verb church
qəbul etmək adopt verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qəbul etmək convert verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qəbul etmək enact verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
qəbul etmək feast verb general
qəbul etməmək forswear verb general
qəbul etmək induct verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalise verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
büroktratik aparat tərəfindən idarə olunmaq officialize verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
qəbul etmək receive verb general
qəbul etməmək renounce verb general
qəbul etməmək reprobate verb general
qəbul etməmək repudiate verb general
qətnamə qəbul etmək resolve verb general
qəbul etmək shoulder verb general
qəbul etmək homologate verb law
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qəbul etmək digest verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
narkotik maddələr qəbul etmək drug verb general
orduya qəbul etmək enrol verb general
əyri yollarla əldə edilmiş gəlirdən istifadə etmək graft verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
qəbul etmək receive verb sport
qəbul edilməmək wash verb figurative meaning
qəbul etmək allow verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qəbul etməmək challenge verb general
qəbul etmək take verb general
qəbul etməmək exclude verb law
qəbul etməmək balk verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
qəbul etdirmək thrust verb general
qəbul etmək receive verb computer
qəbul etməmək decline verb general
qəbul etmək pass verb general
qida qəbul etmək have verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
qəbul etmək carry verb general
qərarı qəbul etmək carry verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
tərk edilmiş abandoned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş above-mentioned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş abovesaid adjective general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
vəkil edilmiş accredited adjective general
vərdiş edilmiş accustomed adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
sonradan əldə edilmiş acquired adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
hamının qəbul etdiyi admitted adjective general
qəbul olunmuş admitted adjective general
qəbul adoptive adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş aforesaid adjective general
təhqir edilmiş aggrieved adjective general
izah edilmiş annotated adjective general
şərh edilmiş annotated adjective general
təyin edilmiş appointed adjective general
əlavə edilmiş attached adjective general
təsdiq edilmiş attested adjective general
vəkil edilmiş authorized adjective general
hamı tərəfindən etiraf edilən avowed adjective general
işarə edilmiş badged adjective general
məğlub edilmiş beaten adjective general
kor edilmiş blinded adjective general
qadağan edilmiş bootleg adjective general
yasaq edilmiş bootleg adjective general
təxsis edilmiş calculated adjective general
istila edilmiş captured adjective general
işğal edilmiş captured adjective general
qəsb edilmiş captured adjective general
zəbt edilmiş captured adjective general
rədd edilmiş cast off adjective general
təsdiq edilmiş certified adjective general
tikə-tikə edilmiş chinky adjective general
xaçpərəst dinini qəbul etməyən christless adjective general
əhatə edilmiş circled adjective general
klassifikasiya edilmiş classified adjective general
təraş edilmiş clean-shaven adjective general
sürgün edilmiş cloistered adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
kombinə edilmiş combinative adjective general
kombinasiya edilmiş combined adjective general
məhkum edilmiş condemned adjective general
müsadirə edilmiş confiscate adjective general
fəth edilmiş conquered adjective general
istila edilmiş conquered adjective general
götür-qoy edilmiş considered adjective general
dən-dən edilmiş corned adjective general
təsdiq edilmiş corroborated adjective general
xarab edilmiş corrupt adjective general
adət edilmiş customary adjective general
şikəst edilmiş deformed adjective general
məhrum edilmiş deprived adjective general
tərk edilmiş derelict adjective general
tərk edilmiş deserted adjective general
təyin edilmiş designate adjective general
bərqərar edilmiş determinate adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
şikəst edilmiş disabled adjective general
pis təşkil edilmiş disorganised adjective general
təhrif edilmiş distorted adjective general
pərt edilmiş distracted adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
qazıq-qazıq edilmiş dug-out adjective general
azad edilmiş emancipated adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
təmsil edilmiş embodied adjective general
müəyyən edilmiş established adjective general
sübut edilmiş established adjective general
mübaliğə edilmiş exaggerated adjective general
azad edilmiş exempt adjective general
əlavə edilmiş expletive adjective general
ifşa edilmiş exposed adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
əldə edilmiş extracted adjective general
hasil edilmiş extracted adjective general
taraş edilmiş faceted adjective general
təhrif edilmiş falsified adjective general
narahat edilmiş feared adjective general
əvəz edilmiş fluctuating adjective general
qadağan edilmiş forbidden adjective general