• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hamının başa düşəcəyi bir tərzdə (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
başa gəlmiş bygone noun general
başa çatdırılma completion noun general
asan başa düşülmə comprehensibility noun general
başa düşmə comprehension noun general
başa düşmə conception noun general
başa çatdırma consummation noun general
başa çatma culmination noun general
başa salma elucidation noun general
başa çatdırma ending noun general
başa salma explanation noun general
başa salınma explication noun general
başa salma explication noun general
başa salma exposition noun general
başa çatdırılma finishing noun general
başa çatdırma finishing noun general
başa çatdırma follow-through noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
başa düşməmə incomprehension noun general
başa salma interpretation noun general
başa ağıl qoyan mentor noun general
başa düşməmə misapprehension noun general
pis başa düşmə misapprehension noun general
səhv başa düşmə misunderstanding noun general
başa düşmə understanding noun general
yanını basa-basa yerimə waddle noun general
başa çatdırma wind-up noun general
müalicəni başa çatdırma after-treatment noun medical
başa düşmə consciousness noun general
başa salma enunciation noun general
başa çatma expiration noun general
başa çatdırma fullfilment noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
tez başa düşmə pregnancy noun general
başa düşmə realisation noun general
başa düşmə recognition noun general
inkar tərzdə negative noun general
başa düşmə feeling noun general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
başa vurmaq carry out verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
başa düşmək comprehend verb general
başa düşmək concieve verb general
başa çatdırmaq conclude verb general
başa ağır zərbə endirmək conk verb general
başa çatdırmaq consummate verb general
başa gəlmək cost verb general
başa çatdırmaq culminate verb general
başa çatmaq culminate verb general
başa salmaq elucidate verb general
başa çatdırmaq end verb general
ikimənalı tərzdə danışmaq equivocate verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
başa salmaq exemplify verb general
təfərrüatı ilə başa salmaq expand verb general
başa salmaq explicate verb general
başa çatdırmaq finalise verb general
başa çatdırmaq finish verb general
başlanmış işi başa çatdırmaq finish up verb general
eyhamla başa salmaq hint verb general
başa salmaq illucidate verb general
səhv başa düşmək misapprehend verb general
səhv başa düşmək misconceive verb general
düzgün başa düşməmək misunderstand verb general
səhv başa düşmək misunderstand verb general
başa düşmək nose out verb general
başa düşmək perceive verb general
təkəbbürlü tərzdə gəzişmək swagger verb general
başa düşmək understand verb general
başa qaxmaq reproach verb general
baş-başa vermək act together verb general
başa qaxınc olmaq be needless verb general
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite verb general
başa qaxınc olmaq be useless verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
başa gəlmək come to verb general
başa çıxmaq come to an end verb general
ucuz başa gəlmək cost cheaply verb general
baha başa gəlmək cost dear verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
başa salmaq explain verb general
başa çıxmaq finish verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
boya-başa çatmaq grow up verb general
başa gəlmək happen verb general
başa salmaq interpret verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
sualedici tərzdə baxmaq look inquiringly verb general
başa salmaq make clear verb general
kisəni basa-basa doldurmaq pack a sack tight verb general
eyhamı başa düşmək take a hint verb general
himi başa düşmək take the hint verb general
hamının ehtiramını qazanmaq win the respect of all verb general
başa düşmək twig verb spoken language
mənasını başa düşmək appreciate verb general
qiymətini başa düşmək appreciate verb general
başa düşmək apprehend verb general
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
başa düşmək catch on verb general
kobud tərzdə yamamaq cobble verb general
başa çatmaq conclude verb general
müəmmalı tərzdə izah etmək couch verb general
örtülü tərzdə izah etmək couch verb general
başa düşmək digest verb general
başa salmaq enunciate verb general
tez başa çatdırmaq expedite verb general
başa düşmək fathom verb general
başa düşmək figure out verb general
başa çatdırmaq fullfil verb general
dərhal başa düşmək grasp verb general
başa düşmək guess verb general
başdan-başa örtmək inlay verb general
müddəti başa çatmaq lapse verb general
hamının nəzərinə çatdırmaq notify verb general
başa çatdırmaq perfect verb general
başa düşmək plumb verb general
başa düşmək realise verb general
başa düşmək recognise verb general
başa düşmək sense verb general
başa salmaq thwack verb general
saymazyana bir tərzdə keçib getmək brush verb general
anlaşılmaz bir tərzdə danışmaq clutter verb general
başa düşmək discern verb general
başa çatmaq end verb general
başa çatmaq expire verb general
təhsilini başa çatdırmaq finish verb general
başa düşmək imagine verb general
başa düşmək interpret verb general
nizamsız bir tərzdə irəliləmək jumble verb general
başa düşmək penetrate verb general
başa salmaq pose verb general
iddialı tərzdə yerimək prance verb general
başa düşmək awake verb figurative meaning
başa düşmək catch verb general
başa çatdırmaq close verb general
yeknəsəq tərzdə danışmaq drone verb general
yeknəsəq tərzdə oxumaq drone verb general
başa salmaq hammer verb general
başa çatmaq issue verb general
başa düşmək pierce verb general
başa düşmək see verb general
başa düşmək think verb general
başa çatdırmaq top verb general
başa salmaq develop verb general
başa düşmək feel verb general
başa düşmək have verb general
başa çatdırmaq terminate verb computer
başa çatmaq close verb general
başa gəlmək close verb general
başa düşmək get verb general
başa çatmaq top verb general
başa salmaq grind verb general
başa düşmək wake verb general
başa çatmaq wear verb general
çətin başa düşülən abstruse adjective general
başa çatdırılmış accomplished adjective general
hamının qəbul etdiyi admitted adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
başa düşən aware adjective general
şəhərdə boya-başa çatmış city-bred adjective general
başa düşülən comprehensible adjective general
başa düşülə bilən conceptive adjective general
başa düşən conscious adjective general
başa çatdırılmış ended adjective general
başa çatmış ended adjective general
başa salına bilən explainable adjective general
başa salına bilən explicable adjective general
başa çatmış finished adjective general
baş-başa head-on adjective general
əsl qiymətini başa düşməyən inappreciative adjective general
başa düşülməyən inapprehensible adjective general
başa düşülməyən incomprehensible adjective general
başa düşülməyən inconceivable adjective general
başa düşülməyən inexplicit adjective general
hamının qəbul etdiyi manifest adjective general
başa düşülən matter-of-course adjective general
səhv başa düşülə bilən mistakable adjective general
tez başa düşən nimble-minded adjective general
tez başa düşən nimble-winded adjective general
tez başa düşən percipient adjective general
tez başa düşən sagacious adjective general
gec başa düşən slow-witted adjective general
başa çatdırılmış thorough adjective general
başa düşülməyən umcomprehended adjective general
başa düşülməyən unaccountable adjective general
başa düşülə bilən understandable adjective general
başa düşən understanding adjective general
başa düşülməz unintelligible adjective general
tez başa düşən cute adjective spoken language
çətin başa düşülən abstract adjective general
başa salına bilən accountable adjective general
başa düşən apprehensive adjective general
aydın başa düşən awake adjective general
uşağın başa düşə biləcəyi babyish adjective general
başa düşülə bilən coherent adjective general
başa düşülən coherent adjective general
baha başa gələn dearly adjective general
baha qiymətə başa gələn dearly adjective general
asanlıqla başa düşülən digestible adjective general
tez başa düşülən digestible adjective general
çətin başa düşülən impalpable adjective general
çətin başa düşülən indigestible adjective general
ağır başa düşülən ponderous adjective general
başa düşülən popular adjective general
başdan-başa wholesale adjective general
başdan-başa epidemic adjective medical
tez başa düşən nimble adjective general
başa düşən sensible adjective general
aydın başa düşülən clear adjective general
kəskin tərzdə acutely adverb general
təcavüzkar bir tərzdə aggressively adverb general
alleqorik bir tərzdə allegorically adverb general
valehedici tərzdə amazingly adverb general
anlaşılmaz bir tərzdə ambiguously adverb general
şöhrətpərəst bir tərzdə ambitiously adverb general
antaqonist bir tərzdə antagonistically adverb general
narahat bir tərzdə anxiously adverb general
razı bir tərzdə approvingly adverb general
müvafiq tərzdə aptly adverb general
aristokrat bir tərzdə aristocratically adverb general
ədəbsiz tərzdə bearishly adverb general
inandırıcı tərzdə believably adverb general
inanılacaq tərzdə believably adverb general
abırsız bir tərzdə brazenly adverb general
həyasız bir tərzdə brazenly adverb general
qısa tərzdə briefly adverb general
yığcam tərzdə briefly adverb general
geniş tərzdə broad adverb general
geniş tərzdə broadly adverb general
işgüzar bir tərzdə busily adverb general
rəhmsiz bir tərzdə callously adverb general
faciəli bir tərzdə catastrophically adverb general
tənqidi tərzdə censoriously adverb general
ismətli bir tərzdə chastely adverb general
təngnəfəs tərzdə chokingly adverb general
xroniki bir tərzdə chronically adverb general
ədəbsiz bir tərzdə churlishly adverb general
işvəli bir tərzdə coltishly adverb general
rahat bir tərzdə comfortably adverb general
başa düşülməyəcək bir tərzdə complicatedly adverb general
dolaşıq bir tərzdə complicatedly adverb general
gizli bir tərzdə confidentially adverb general
başa düşə-düşə consciously adverb general
yaradıcı tərzdə constructively adverb general
kontekstual tərzdə contextually adverb general
inandırıcı bir tərzdə convincingly adverb general
düşüncəli bir tərzdə cutely adverb general
qorxulu tərzdə dangerously adverb general
təhlükəli bir tərzdə dangerously adverb general
mütərəddid bir tərzdə doubtfully adverb general
mürgülü bir tərzdə drowsily adverb general
şübhə doğuracaq bir tərzdə dubiously adverb general
küt bir tərzdə dully adverb general
təsirli tərzdə expressively adverb general
doğruya oxşamayan tərzdə fabulously adverb general
həqiqətə uyğun olmayan tərzdə fabulously adverb general
heyranedici tərzdə fascinatingly adverb general
səmərəli tərzdə fruitfully adverb general
mübaliğəli tərzdə fulsomely adverb general
qeyri-səmimi tərzdə fulsomely adverb general
mücərrəd bir tərzdə ideally adverb general
nöqsansız bir tərzdə immaculately adverb general
səliqəli bir tərzdə immaculately adverb general
hövsələsiz bir tərzdə impatiently adverb general
səbirsiz bir tərzdə impatiently adverb general
lovğa tərzdə imperiously adverb general
ötkəm tərzdə imperiously adverb general
təkəbbürlü tərzdə imperiously adverb general
barışmaz bir tərzdə implacably adverb general
qeyri-müəyyən bir tərzdə indefinitely adverb general
əsaslı tərzdə intently adverb general
əsəbi tərzdə irritably adverb general
qanuni tərzdə legitimately adverb general
məğrur bir tərzdə loftily adverb general
dolğun tərzdə maturely adverb general
yetkin tərzdə maturely adverb general
möcüzəli tərzdə miraculously adverb general
monumental tərzdə monumentally adverb general
nalayiq bir tərzdə nastily adverb general
ürəkbulandırıcı bir tərzdə nauseously adverb general
əsəbi tərzdə nervously adverb general
normal tərzdə normally adverb general
xüsusi bir tərzdə notedly adverb general
yaramaz bir tərzdə notoriously adverb general
keyləşmiş tərzdə numbly adverb general
anlaşılmaz tərzdə obscurely adverb general
alçaq bir tərzdə odiously adverb general
iyrənc bir tərzdə odiously adverb general
əlverişli tərzdə opportunely adverb general
digər tərzdə otherwise adverb general
gözə çarpaçaq tərzdə perceptibly adverb general
şad bir tərzdə perkily adverb general
şən bir tərzdə perkily adverb general
bədbin bir tərzdə pessimistically adverb general
laqeyd bir tərzdə phlegmatically adverb general
süst bir tərzdə phlegmatically adverb general
inadkar bir tərzdə pigheadly adverb general
kəc bir tərzdə pigheadly adverb general
sakit bir tərzdə placidly adverb general
açıq bir tərzdə plain adverb general