• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hang one's head (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
başıboş addle-head noun general
başsız addle-head noun general
beyinsiz addle-head noun general
gic addle-head noun general
qanmaz addle-head noun general
baş kələm cabbage-head noun general
asıma tərzi hang noun general
cür hang noun general
görünüş hang noun general
oturma tərzi hang noun general
tövr hang noun general
müftəxor hang-on noun general
qab dibi yalayan adam hang-on noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
baş head noun general
kəllə head noun general
universal məlhəm head-all noun general
baş geyimi head-dress noun general
psixiatr head-feeler noun general
baş geyimi head-gear noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
guşə daşı head-stone noun general
təməl daşı head-stone noun general
başıboş lubber-head noun general
kütbeyin lubber-head noun general
yekəbaş lubber-head noun general
başı pırtlaşıq adam mop-head noun general
dolaşıq adam mop-head noun general
pinti adam mop-head noun general
səliqəsiz adam mop-head noun general
huşsuz muddle-head noun general
kütbeyin muddle-head noun general
sancığın başı pin-head noun general
açıq parlaq saç tow-head noun general
gic wooden-head noun general
sarsaq wooden-head noun general
səfeh wooden-head noun general
taxtabaş wooden-head noun general
ox ucluğu arrow head noun general
artezian basqısı artesian pressure head noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
daz bald-head noun general
qazıma aləti kəsici ucu boring head noun general
kələm başı cabbage-head noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
yatağan drowsy-head noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
baş-beyin head noun general
qafa head noun general
qəssabbaşı head butcher noun general
ekspeditor head clerk noun general
dəftərxana müdiri head clerk noun general
zökəm head cold noun general
aşpazbaşı head cook noun general
baş laborant head laboratory assistant noun general
bənnabaşı head mason noun general
mollabaşı head of mullahs noun general
şeyx head of religious order noun general
həkimbaşı head physician noun general
qanmaz muddle-head noun general
xaşxaş qozası poppy-head noun general
təzyiq pressure head noun general
kürən red-head noun general
örpək scarf worn over the head noun general
pırpız shock-head noun general
kalağayı silk covering for head noun general
yatağan sleepy-head noun general
təpə top of the head noun general
başağacı wooden stake on the head of the grave noun general
gic mutton-head noun spoken language
korazehin mutton-head noun spoken language
kütbeyin mutton-head noun spoken language
qoyun mutton-head noun spoken language
sarsaq mutton-head noun spoken language
səfeh mutton-head noun spoken language
ağıldankəm addle-head noun general
dəli addle-head noun general
qarayaxan adam hang-on noun general
zəhəndə adam hang-on noun general
zəhlətökən adam hang-on noun general
bir az head noun general
bir baş boyda head noun general
saç head-dress noun general
saç düzümü head-dress noun general
saç qoyma forması head-dress noun general
dəbilqə head-gear noun general
dəmir papaq head-gear noun general
parlaq saçlı adam tow-head noun general
axmaq cabbage-head noun spoken language
gic cabbage-head noun spoken language
korazehin cabbage-head noun spoken language
küt cabbage-head noun spoken language
kütbeyin cabbage-head noun spoken language
qanmaz cabbage-head noun spoken language
məna hang noun spoken language
xüsusiyyət hang noun spoken language
ümumi məna hang noun spoken language
qarabaşlı head-all noun botanical
seçki vergisi head-money noun American
çox balaca şey pin-head noun figurative meaning
dağın döşü hang noun general
eniş hang noun general
meyil hang noun general
yamac hang noun general
hesablama vahidi head noun general
say head noun general
kəllə qayışları head-gear noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
dəstə head noun general
sürü head noun general
qatar head noun general
ağıl head noun general
bacarıq head noun general
dərrakə head noun general
düşüncə head noun general
fərasət head noun general
qabiliyyət head noun general
zəka head noun general
başlıq head noun computer
adam head noun general
insan head noun general
şəxs head noun general
yuxarı head noun general
yuxarı hissə head noun general
çətir head noun general
yetişmiş çibanın başı head noun general
yetişmiş yaranın başı head noun medical
əsas mənbə head noun general
çayın başı head noun general
çayın yuxarı axarı head noun general
üz tərəf head noun general
köpük head noun general
üz head noun general
başçı head noun general
böyük head noun general
rəhbər head noun general
rəis head noun general
aparıcı head noun general
rəhbər vəzifə head noun general
asmaq hang verb general
araya almaq hang about verb general
dövrələmək hang about verb general
dövrəyə almaq hang about verb general
toplaşmaq hang about verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
sallanmaq hang down verb general
dirənmək hang on verb general
söykənmək hang on verb general
tutmaq hang on verb general
tutub durmaq hang on verb general
yapışmaq hang on verb general
çıxarmaq hang out verb general
asmaq hang up verb general
başçılıq etmək head verb general
başında durmaq head verb general
öndə dayanmaq head verb general
öndə getmək head verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
qabağını kəsmək head off verb general
yolunu bağlamaq head off verb general
gərginləşdirmək bring to a head verb general
başını bağlamaq cover one's head with a kerchief verb general
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels verb general
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels verb general
böyüklənmək get a swelled head verb general
qoltuğu şişmək get a swelled head verb general
sərmək hang verb general
yaxınlıqda dayanmaq hang around verb general
əyri asmaq hang askew verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
uzanmaq hang heavy verb general
asılı qalmaq hang on verb general
telefondan asılmaq hang on the phone verb general
başını bayıra çıxarmaq hang out verb general
məskən salmaq hang out verb general
sallanmaq hang over verb general
kağızlamaq hang wallpaper verb general
xumar olmaq have a thick head verb general
əldə etmək head for verb general
cürət eləmək head for verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
asdırmaq make smb. hang up verb general
asdırmaq order to hang up verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
balışa baş qoymaq rest the head on a pillow verb general
başını bulamaq shake one's head verb general
başını silkələmək shake one's head verb general
başını tərpətmək shake one's head verb general
başını yırğalamaq shake one's head verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
silkələmək toss head verb general
çaldırmaq give head verb vulgar
asılmaq hang verb general
sallanmaq hang verb general
avaralanmaq hang about verb general
boş-boş gəzmək hang about verb general
küçələri ölçmək hang about verb general
sülənmək hang about verb general
veyllənmək hang about verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
inadla davam etdirmək hang on verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
asmaq hang out verb general
süründürməyə salmaq hang up verb general
uzatmaq hang up verb general
istiqamətləndirmək head verb general
yönəltmək head verb general
başının üstünü almaq hang verb general
hədələmək hang verb general
təhlükə altına almaq hang verb general
qorxusu olmaq hang about verb general
təhlükəsi olmaq hang about verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
cürət etməmək hang behind verb general
qorxaqlıq göstərmək hang behind verb general
istiqamət almaq head verb general
istiqamətlənmək head verb general
yola düşmək head verb general
yön almaq head verb general
yönəlmək head verb general
gen olmaq hang verb general
yellənmək hang verb general
mənbəyini almaq head verb general
mənbəyini götürmək head verb general
qorxu yaratmaq hang about verb figurative meaning
təhlükə yaratmaq hang about verb figurative meaning
havada asılmaq hang verb general
süzmək hang verb general
çirk eləmək head verb general
irinləmək head verb general
yetişmək head verb general
bərkitmək hang verb general
qayırmaq hang verb general
yapışdırmaq hang verb general
durmaq hang verb general
oturmaq hang verb general
edam etmək hang verb general
baş-başa head-on adjective general
ön head-on adjective general
qabaq head-on adjective general
üzbəüz head-on adjective general
kütbaş bone-head adjective general
yastıbaş flat-head adjective general
xumar hang-over adjective general
başıyekə muddle-head adjective general
başda at the head adverb general
başdan-ayağa from head to foot adverb general
təpədən dırnağa qədər from head to foot adverb general
başdan-ayağa kimi from head to foot adverb general
ayaq-baş head over heels adverb general
kəlləmayallaq head over heels adverb general
adambaşı per head adverb general
daşdan pul çıxartmaq bang one's head against a brick wall phrases general
mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq bang one's head against a brick wall phrases general
axmaq beef head phrases general
gic beef head phrases general
korazehin beef head phrases general
küt beef head phrases general
kütbeyin beef head phrases general
malbaş beef head phrases general
qanmaz beef head phrases general
axmaq beetle head phrases general
korazehin beetle head phrases general
kütbeyin beetle head phrases general
qanmaz beetle head phrases general
ağıldan yüngül bit soft in the head phrases general
başdan xarab bit soft in the head phrases general
anlamaq get the hang of phrases general
yaxşıca tanımaq get the hang of phrases general
sapdan asılı olmaq hang by thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang by thread phrases general
asta-asta getmək hang heavy phrases general
dabanından daş asmaq hang heavy phrases general
uzanmaq hang heavy phrases general
şübhə içində boğulmaq hang in doubt phrases general
şübhə içində olmaq hang in doubt phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
sallanmaq hang loose phrases general
yellənmək hang loose phrases general
sapdan asılı olmaq hang on a thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang on a thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang on the eyelids phrases general
soyuqlamaq have a cold in the head phrases general
tumov olmaq have a cold in the head phrases general
zökəm olmaq have a cold in the head phrases general
xəyalpərvər have windmills in one's head phrases general
tumov head cold phrases general
zökəm head cold phrases general
ailə başçısı head of the family phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hang one's head başını sallamaq verb general