• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hang over (105 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
asıma tərzi hang noun general
cür hang noun general
görünüş hang noun general
oturma tərzi hang noun general
tövr hang noun general
müftəxor hang-on noun general
qab dibi yalayan adam hang-on noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
qarayaxan adam hang-on noun general
zəhəndə adam hang-on noun general
zəhlətökən adam hang-on noun general
məna hang noun spoken language
xüsusiyyət hang noun spoken language
ümumi məna hang noun spoken language
dağın döşü hang noun general
eniş hang noun general
meyil hang noun general
yamac hang noun general
asmaq hang verb general
araya almaq hang about verb general
dövrələmək hang about verb general
dövrəyə almaq hang about verb general
toplaşmaq hang about verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
sallanmaq hang down verb general
dirənmək hang on verb general
söykənmək hang on verb general
tutmaq hang on verb general
tutub durmaq hang on verb general
yapışmaq hang on verb general
çıxarmaq hang out verb general
asmaq hang up verb general
sərmək hang verb general
yaxınlıqda dayanmaq hang around verb general
əyri asmaq hang askew verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
uzanmaq hang heavy verb general
asılı qalmaq hang on verb general
telefondan asılmaq hang on the phone verb general
başını sallamaq hang one's head verb general
başını bayıra çıxarmaq hang out verb general
məskən salmaq hang out verb general
kağızlamaq hang wallpaper verb general
asdırmaq make smb. hang up verb general
asdırmaq order to hang up verb general
asılmaq hang verb general
sallanmaq hang verb general
avaralanmaq hang about verb general
boş-boş gəzmək hang about verb general
küçələri ölçmək hang about verb general
sülənmək hang about verb general
veyllənmək hang about verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
inadla davam etdirmək hang on verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
asmaq hang out verb general
süründürməyə salmaq hang up verb general
uzatmaq hang up verb general
başının üstünü almaq hang verb general
hədələmək hang verb general
təhlükə altına almaq hang verb general
qorxusu olmaq hang about verb general
təhlükəsi olmaq hang about verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
cürət etməmək hang behind verb general
qorxaqlıq göstərmək hang behind verb general
gen olmaq hang verb general
yellənmək hang verb general
qorxu yaratmaq hang about verb figurative meaning
təhlükə yaratmaq hang about verb figurative meaning
havada asılmaq hang verb general
süzmək hang verb general
bərkitmək hang verb general
qayırmaq hang verb general
yapışdırmaq hang verb general
durmaq hang verb general
oturmaq hang verb general
edam etmək hang verb general
xumar hang-over adjective general
anlamaq get the hang of phrases general
yaxşıca tanımaq get the hang of phrases general
sapdan asılı olmaq hang by thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang by thread phrases general
asta-asta getmək hang heavy phrases general
dabanından daş asmaq hang heavy phrases general
uzanmaq hang heavy phrases general
şübhə içində boğulmaq hang in doubt phrases general
şübhə içində olmaq hang in doubt phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
sallanmaq hang loose phrases general
yellənmək hang loose phrases general
sapdan asılı olmaq hang on a thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang on a thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang on the eyelids phrases general
Dəliyə yel ver əlinə bel ver Give a fool rope enough, and he'll hang himself phrases proverb
yarımçıq qalmaq hang on the eyelids phrases general
dişə vurmaq get the hang of phrases figurative meaning
sınayıb bələd olmaq get the hang of phrases figurative meaning
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hang over sallanmaq verb general
vero