• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hansı yerə (245 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
burnunu hər yerə soxan busybody noun general
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw noun general
bir yerə cəmləşdirmə concentration noun general
bir yerə toplama concentration noun general
bir yerə yığma concentration noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
bir yerə girmək üçün baca hatch noun general
bir yerə girmək üçün dəlik hatch noun general
toplanılmış və gizlədilmiş hər hansı bir şey hoard noun general
nalşəkilli hər hansı bir əşya horseshoe noun general
qövsşəkilli hər hansı bir əşya horseshoe noun general
yarımdairəvi hər hansı bir əşya horseshoe noun general
işıq saçan hər hansı bir səma cismi luminary noun general
bir yerə yığışma mob noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
boş yerə mübahisə squabble noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
üç yerə ayırma trichotomy noun general
küləyin yerə saldığı meyvə windfall noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
müalicə məqsədilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı pledget noun general
bir yerə yığılma accumulation noun general
bir yerə sığmaz fikirlər incompatible ideas noun general
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
yerə enərkən atlanma bounce noun general
konqresin hər hansı fraksiyasının gizli iclası caucus noun general
bir yerə toplanma centralisation noun general
bir yerə yığılma centralisation noun general
bir yerə toplanma centrality noun general
hər hansı bir sözün mənbəyi etymology noun general
hər hansı cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü freeman noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir yerə çata bilməmə miscarriage noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
özündən əvvəlki hər hansı bir şey predecessor noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
paraşütlə yerə enmə pancake noun spoken language
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
təzə yerə köçürülmüşlər frontierman noun history
yerə tökülmüş quru budaqlar brushwood noun general
bədbəxtlik gətirən hər hansı bir şey hoodoo noun general
nahaq yerə sərf etmə waste noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yerə enmə landing noun general
yerə oturma landing noun general
yerə qoşma grounding noun electrical engineering
evin ətrafındakı hər hansı çəpərlənmiş sahə outlet noun general
bir yerə toplamaq aggregate verb general
yəhərdən yerə salmaq buck off verb general
bir yerə yığmaq bulk verb general
bir yerə cəmləşdirmək concentrate verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
bir yerə yığışmaq forgather verb general
bir yerə yığışmaq get together verb general
dırnaqlarını yerə vurmaq hoof verb general
gəmidən yükləri yerə boşaltmaq jettison verb general
havayı yerə xərcləmək mis-spend verb general
hər hansı bir əsər əsasında opera bəstələmək operatize verb general
bir yerə toplamaq pool verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
bir yerə tikmək seam together verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
boş yerə küsüşmək squabble verb general
yerə tökmək topple verb general
yerə tökülmək topple verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
boş yerə sərf etmək waste verb general
yerə sərilmək welter verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
arxası yerə dəymək be defeated verb general
kürəyi yerə vurulmaq be defeated verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
silahı yerə qoymaq lay down arms verb general
gözünü yerə dikmək look down verb general
yerə batmaq perish verb general
hər hansı bir ixtisas qazanmaq qualify verb general
salmaq (qapalı bir yerə) shut up verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
yerə dəymək flop verb spoken language
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
bir yerə toplayıb bağlamaq bind verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
tənha bir yerə çəkilmək cloister verb general
bir yerə toplanmaq club verb general
bir yerə yığılmaq club verb general
iki mətni bir yerə birləşdirmək conflate verb general
iki mətni bir yerə qatmaq conflate verb general
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
bir yerə toplaşmaq overcrow verb general
bir yerə yığışmaq overcrow verb general
hər hansı bir sahədə mütəxəssis olmağa hazırlanmaq qualify verb general
bir yerə toplamaq rivet verb general
boş yerə itmək waste verb general
hər hansı bir faktı təsdiq etmək avow verb law
mənasız yerə öldürmək butcher verb general
bir yerə köçürmək chum verb general
bir yerə yığmaq drift verb general
bir yerə yığmaq huddle verb general
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
yerə dəyib geri qayıtmaq bound verb general
boş yerə xərcləmək dissipate verb general
bir yerə yığılmaq huddle verb general
başqa yerə getmək leave verb general
qovalayıb bir yerə yığmaq whip verb general
bir yerə toplaşmaq pile verb spoken language
kürəklərini yerə vurmaq pin verb sport
bir yerə yetişmək catch verb general
bir yerə yığılmaq pack verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
yerə enmək hit verb aeronautics
yerə oturmaq hit verb aeronautics
hər hansı bir any adjective general
bir yerə sığa bilən compatible adjective general
bir yerə toplanmış conglomerate adjective general
bir yerə toplamaq cumulate adjective general
bir yerə yığmaq cumulate adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
yerə istiqamətləndirilmiş groundward adjective general
yerə yönəldilmiş groundward adjective general
bir yerə toplanmış intent adjective general
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
hansı whatever adjective general
hansı olursa olsun whatever adjective general
hansı which adjective general
bir yerə sığmaz incompatible adjective general
bir yerə sığmayan contradictory adjective general
bir yerə sığışmayan repugnant adjective general
silahını yerə qoymaq unarm adjective general
hər yerə yol tapan wide-awake adjective spoken language
hər hansı any adjective general
boş yerə abortively adverb general
hər yerə about adverb general
bir yerə anywhere adverb general
boş yerə fruitlessly adverb general
əbəs yerə fruitlessly adverb general
hədər yerə fruitlessly adverb general
nahaq yerə fruitlessly adverb general
boş yerə in vain adverb general
əbəs yerə in vain adverb general
nahaq yerə in vain adverb general
boş yerə needlessly adverb general
faydasız yerə needlessly adverb general
lüzumsüz yerə needlessly adverb general
səbəbsiz yerə needlessly adverb general
boş yerə vainly adverb general
əbəs yerə vainly adverb general
nahaq yerə vainly adverb general
hər hansı whatever adverb general
hər hansı bir müddətdə at any time adverb general
əbəs yerə for no reason adverb general
bihudə yerə in vain adverb general
bihudə yerə uselessly adverb general
bihudə yerə vainly adverb general
heç yerə anywhere adverb general
başqa yerə elsewhere adverb general
heç yerə nowhere adverb general
hər yerə all-over adverb spoken language
hansı olursa olsun either pronoun general
hər hansı bir one pronoun general
hər hansı whatsoever pronoun general
hansı what pronoun general
hansı what sort of pronoun general
hansı which pronoun general
elə yerə where conjunction general
hansı which conjunction general
hansı? which interrogative pronoun general
hansı olursa olsun whoever indefinite adverb general
hər hansı any indefinite adverb general
hansı as relative pronoun general
hansı ki as relative pronoun general
hansı ki that relative pronoun general
hansı ki which relative pronoun general
hansı whose relative pronoun general
hansı yerdən whence interrogative adverb general
hansı yerdən? whereabouts interrogative adverb general
hansı yerə? whereabouts interrogative adverb general
hansı vasitə ilə? whereby interrogative adverb general
hansı yolla? whereby interrogative adverb general
hansı yolla? whence interrogative adverb general
hansı mənbədən? where interrogative adverb general
hansı məqsədlə? wherefore interrogative adverb general
silahı yerə qoymaq bury the hatchet phrases general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
hər hansı bir təşkilatın yaradıcılarından biri charter member phrases general
hər hansı bir vəziyyətə gəlmək get off to a state phrases general
nahaq yerə sərf etmək go waste phrases general
hər hansı bir işdə əli olmaq have a finger in the pie phrases general
hər hansı bir işdə barmağı olmaq have a finger in the pie phrases general
iki yerə in two phrases general
havayı yerə baş sındırmaq lash the waves phrases general
havayı yerə çalışmaq lash the waves phrases general
havayı yerə işləmək lash the waves phrases general
yerə yıxmaq lay out phrases general
yerə salmaq let off phrases general
özünü o yerə qoymamaq not to turn a hair phrases general
bir yerə yığılıb məsləhətləşmək put heads together phrases general
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow phrases general
nahaq yerə sərf etmək run waste phrases general
yerə qoymaq set down phrases general
yerə sərilmək throw oneself down phrases general
yerə enmək touch down phrases general
nahaq yerə çalışmaq wash an ass's ears phrases general
nahaq yerə çalışmaq wash an ass's head phrases general
boş yerə waste one's breath phrases general
əbəs yerə danışmaq waste one's breath phrases general
Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə When two Sundays come together phrases general
hansı ... hansıdır? which is which phrases general
bir yerə yığmaq whip in phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
hansı əsasla? why so? phrases general
yerə girmək sink into the earth for shame phrases general
Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı Still waters run deep phrases proverb
cihazlara əsasən yerə enmə blind landing phrases aeronautics
kor-koranə yerə enmə blind landing phrases aeronautics
yerə enmə və qalxma meydançası landing ground phrases aeronautics
yerə enmə işarəsi landing mark phrases aeronautics
silahları yerə qoymaq ground arms phrases military
yerə vurmaq lie down phrases general
boş yerə sərf etmək throw away phrases general
bir yerə yığmaq throw together phrases general
süni olan hər hansı bir şey artificials plural general