• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hava air noun general
hava yolu airline noun general
hava layneri airliner noun general
hava limanı airport noun general
hava vinti airscrew noun general
hava gəmisi airship noun general
hava xəstəliyi airsickness noun general
hava axını airstream noun general
hava xətti airway noun general
hava yolu airway noun general
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
hava desantı əleyhinə antiairborne noun general
hava, qaz və sairəni sormaq üçün cihaz aspirator noun general
hava aura noun general
hava şarı balloon noun general
hava axını blast noun general
hava hücumu blitz noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
soyuq hava chill noun general
ab-hava climate noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
nahara dəvət olunan qonaq diner noun general
hava gəmisi dirigible noun general
istifadə edilməmə disuse noun general
istifadə olunmama disuse noun general
gəmi qayrılan və təmir olunan yer dockyard noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
ağır hava fug noun general
boğanaqlı hava fug noun general
boğuq hava fug noun general
isti hava fug noun general
kəsif hava fug noun general
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff noun general
hava qulduru hijacker noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
hava alma inhalation noun general
vəzifədən şəxsi məqsəd üçün istifadə etmə jobbery noun general
vəzifədən şəxsi mənfəət üçün istifadə etmə jobbery noun general
paltaryuyan mexaniki vasitələr launderrete noun general
idarəçilikdə sui-istifadə malversation noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
hava melody noun general
düzgün istifadə etməmə misusage noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
qadağan olunan şey no-no noun general
yasaq olunan şey no-no noun general
qarşı əsən külək noser noun general
həddən artıq istifadə overuse noun general
sui-istifadə overuse noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods noun general
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing noun general
ümumi istifadə otağı sitting-room noun general
yapışdırılan vasitələr sticker noun general
mülayim hava thaw noun general
yumşaq hava thaw noun general
sui-istifadə trespass noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
hava tune noun general
istifadə use noun general
istifadə etmə use noun general
istifadə edən user noun general
istifadə etmək utilisation noun general
hava weather noun general
hava bürosu weather-bureau noun general
hava xidməti weather-service noun general
xəfif hava axını whiff noun general
axına qarşı upstream noun general
dəvət olunan invitee noun general
iyrənc hava abominable weather noun general
hava hücumu air attack noun general
hava kamerası air chamber noun general
hava qalpağı air chamber noun general
hava axarı air current noun general
hava döyüşü air fight noun general
hava vuruşması air fight noun general
hava donanması air fleet noun general
hava donanması air force noun general
hava xətti air line noun general
hava nasosu air pump noun general
hava kəşfiyyatı air reconnaissance noun general
hava nəqliyyatı air transport noun general
hava vannası air-bath noun general
hava tormozu air-brake noun general
hava həyəcanı aircraft warning noun general
hava poçtu airmail noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
təmiz hava clear air noun general
hava climate noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
idarə olunan raket guided rocket noun general
sağlam ab-hava healthy climate noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
maye şəkilli hava liquid air noun general
yumşaq ab-hava mild climate noun general
hava motif noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
ozonlaşdırılmış hava ozonized air noun general
sıxılmış hava balonu pneumatic accumulator noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
istifadə edilmə utilization noun general
iki orqanizmin bir-birindən istifadə edərək müştərək yaşaması symbiosis noun biological
ağır hava frowst noun spoken language
bürkülü hava fug noun spoken language
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
içində hava qalma airlock noun technical
hava qapağı vent noun technical
ağrıkəsən vasitələr anodyne noun pharmacological
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
hava vuruşması dogfight noun military
alovlandırıcı vasitələr incendiary noun military
qızdırıcı vasitələr incendiary noun military
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
hava nəqliyyatı kompaniyası airline noun general
çox isti hava ardour noun general
topdan istifadə edən ordu artillery noun general
hava atmosphere noun general
hava tuluğu blub noun general
çap olunan kitabların vərəqlərinin yoxlanılması collation noun general
zərəri ödəmək üçün tələb olunan pul damage noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
ölkənin daxilində istehsal olunan mallar domestic noun general
istifadə etmək embrace noun general
istifadə etmə enjoyment noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
istifadə etmə exploitation noun general
hava proqnozunun tərtibçisi forecaster noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
müvəqqəti istifadə occupation noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
hava axını puff noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
həyat üçün vasitələr subsistence noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
yağışlı hava wet noun general
hava axını wind noun general
hava cərəyanı wind noun general
hava ilə daşınan airborne noun general
dəmiryolu istifadə qiyməti trackage noun American
qarşı tərəf opponent noun sport
üzücü ab-hava oppressiveness noun figurative meaning
sui-istifadə abuse noun general
hava ilə doldurulmuş rezin kisə bladder noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
istifadə etmə exertion noun general
sərbəst istifadə etmə freedom noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
təyin olunan antecedent noun grammatical
üzməyi öyrənənlər üçün hava ilə doldurulan balınc float noun general
hava ilə doldurulmuş plastik qayıq raft noun general
hava ilə doldurulmuş rezin qayıq raft noun general
həbs olunan charge noun general
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum noun general
arzu olunan qənimət game noun general
hava boşluğu hole noun general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
hava almaq breathe verb general
hava çalmaq chime verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
hava doldurmaq distend verb general
xidmətindən iştifadə etmək employ verb general
hava almaq inhale verb general
istifadə üçün yararlı vəziyyətə gəlib çatmaq maturate verb general
ölçü sistemindən istifadə etmək metricize verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
səhv istifadə etmək misappropriate verb general
başqasının sadəlövhlüyündən istifadə etmək mystify verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
həddən artıq gücə malik silahdan istifadə etmək overkill verb general
kiminsə qonaqpərvərliyindən sui-istifadə etmək overstay verb general
artıq istifadə etmək overuse verb general
çox istifadə etmək overuse verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
yenidən istifadə etmək reuse verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
müdafiə üçün şırmadan istifadə etmək screen verb general
istifadə üçün yararlı etmək season verb general
arzu olunan ton vermək tone verb general
sui-istifadə etmək trespass verb general
istifadə etmək use verb general
istifadə etmək utilise verb general
qarşı durmaq withstand verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
istifadə eləmək deploy verb general
imtiyazdan istifadə etmək enjoy privileges verb general
hüquqdan istifadə etmək enjoy the rights verb general
haqqından istifadə etmək exercise one's right verb general
başına hava gəlmək go mad verb general
sui-istifadə etmək impose verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
istifadə etmək make use of verb general
qarşı durmaq oppose verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
istifadə etmək take advantage of verb general
fürsətdən istifadə etmək take an opportunity verb general
liftdən istifadə etmək use a lift verb general
stenoqrafiyadan istifadə etmək use shorthand verb general
istifadə etmək utilize verb general
bacarığından istifadə etmək utilize one's abilities verb general
ölkədə istifadə olunan pulun miqdarını artırmaq reflate verb finance
istifadə etmək apply verb general
istifadə etmək avail verb general
hava ilə doldurmaq blow up verb general
istifadə etmək catch away verb general
çap olunan kitabların vərəqlərini yoxlamaq collate verb general
iştifadə etmək employ verb general
istifadə etmək enjoy verb general
istifadə etmək exploit verb general
sui-istifadə etmək exploit verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
hava quldurluğu ilə məşğul olmaq highjack verb general
hava quldurluğu ilə məşğul olmaq hijack verb general
hava almaq imbibe verb general
əlaltında olanlardan istifadə edib bir şey hazırlamaq improvise verb general
sui-istifadə etmək manipulate verb general
istifadə edilmək obtain verb general
istifadə etmək obtain verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
satış üçün elandan istifadə etmək placard verb general
istifadə etmək profit verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
istifadə üçün yararlı hala düşmək season verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
tuneldən istifadə etmək tunnel verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
sui-istifadə etmək abuse verb general
istifadə etmək catch verb general
mövsümi biletdən istifadə etmək commute verb general
əyri yollarla əldə edilmiş gəlirdən istifadə etmək graft verb general
istifadə etmək improve verb general
gecə hücumuna məruz qalmaq moonlight verb general
bəhanə kimi istifadə etmək pretend verb general
istifadə etmək snatch verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
şparqalkadan istifadə etmək crib verb general
sui-istifadə etmək strain verb general
bəzək-düzəkdən istifadə eləmək make up verb general
istifadə etmək dispose of verb general
otlaq kimi istifadə etmək graze verb general
tez-tez istifadə etmək affect verb general
istifadə etmək take verb general
cansıxıcı işlərdə istifadə etmək hack verb general
istifadə etmək take verb general
hava aerial adjective general
hava air adjective general
hava ilə doldurulmuş air adjective general
hava xəstəliyindən əzab çəkən airsick adjective general
hava ilə dolu airy adjective general
əhatə olunan ambient adjective general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
hiss olunan appreciable adjective general
müqayisə olunan comparable adjective general
idarə olunan controllable adjective general
idarə olunan controlled adjective general
arzu olunan desirable adjective general
tez həzm olunan digestible adjective general
idarə olunan dirigible adjective general
istifadə olunmayan disused adjective general