• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для head (255 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
addle-head başıboş noun general
addle-head başsız noun general
addle-head beyinsiz noun general
addle-head gic noun general
addle-head qanmaz noun general
cabbage-head baş kələm noun general
head baş noun general
head kəllə noun general
head-all universal məlhəm noun general
head-dress baş geyimi noun general
head-feeler psixiatr noun general
head-gear baş geyimi noun general
head-money adam başına alınan vergi noun general
head-stone guşə daşı noun general
head-stone təməl daşı noun general
lubber-head başıboş noun general
lubber-head kütbeyin noun general
lubber-head yekəbaş noun general
mop-head başı pırtlaşıq adam noun general
mop-head dolaşıq adam noun general
mop-head pinti adam noun general
mop-head səliqəsiz adam noun general
muddle-head huşsuz noun general
muddle-head kütbeyin noun general
pin-head sancığın başı noun general
tow-head açıq parlaq saç noun general
wooden-head gic noun general
wooden-head sarsaq noun general
wooden-head səfeh noun general
wooden-head taxtabaş noun general
arrow head ox ucluğu noun general
artesian pressure head artezian basqısı noun general
back of the head boyunardı noun general
back of the head peysər noun general
bald-head daz noun general
boring head qazıma aləti kəsici ucu noun general
cabbage-head kələm başı noun general
dish made of head and feet of a sheep baş-ayaq noun general
drowsy-head yatağan noun general
gasoline head fraction benzinin baş fraksiyası noun general
head baş-beyin noun general
head qafa noun general
head butcher qəssabbaşı noun general
head clerk ekspeditor noun general
head clerk dəftərxana müdiri noun general
head cold zökəm noun general
head cook aşpazbaşı noun general
head laboratory assistant baş laborant noun general
head mason bənnabaşı noun general
head of mullahs mollabaşı noun general
head of religious order şeyx noun general
head physician həkimbaşı noun general
muddle-head qanmaz noun general
poppy-head xaşxaş qozası noun general
pressure head təzyiq noun general
red-head kürən noun general
scarf worn over the head örpək noun general
shock-head pırpız noun general
silk covering for head kalağayı noun general
sleepy-head yatağan noun general
top of the head təpə noun general
wooden stake on the head of the grave başağacı noun general
mutton-head gic noun spoken language
mutton-head korazehin noun spoken language
mutton-head kütbeyin noun spoken language
mutton-head qoyun noun spoken language
mutton-head sarsaq noun spoken language
mutton-head səfeh noun spoken language
addle-head ağıldankəm noun general
addle-head dəli noun general
head bir az noun general
head bir baş boyda noun general
head-dress saç noun general
head-dress saç düzümü noun general
head-dress saç qoyma forması noun general
head-gear dəbilqə noun general
head-gear dəmir papaq noun general
tow-head parlaq saçlı adam noun general
cabbage-head axmaq noun spoken language
cabbage-head gic noun spoken language
cabbage-head korazehin noun spoken language
cabbage-head küt noun spoken language
cabbage-head kütbeyin noun spoken language
cabbage-head qanmaz noun spoken language
head-all qarabaşlı noun botanical
head-money seçki vergisi noun American
pin-head çox balaca şey noun figurative meaning
head hesablama vahidi noun general
head say noun general
head-gear kəllə qayışları noun general
head-money cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat noun general
head dəstə noun general
head sürü noun general
head qatar noun general
head ağıl noun general
head bacarıq noun general
head dərrakə noun general
head düşüncə noun general
head fərasət noun general
head qabiliyyət noun general
head zəka noun general
head başlıq noun computer
head adam noun general
head insan noun general
head şəxs noun general
head yuxarı noun general
head yuxarı hissə noun general
head çətir noun general
head yetişmiş çibanın başı noun general
head yetişmiş yaranın başı noun medical
head əsas mənbə noun general
head çayın başı noun general
head çayın yuxarı axarı noun general
head üz tərəf noun general
head köpük noun general
head üz noun general
head başçı noun general
head böyük noun general
head rəhbər noun general
head rəis noun general
head aparıcı noun general
head rəhbər vəzifə noun general
head başçılıq etmək verb general
head başında durmaq verb general
head öndə dayanmaq verb general
head öndə getmək verb general
head back yolu kəsmək verb general
head back qabağını kəsmək verb general
head back yolunu bağlamaq verb general
head off yolu kəsmək verb general
head off qabağını kəsmək verb general
head off yolunu bağlamaq verb general
bring to a head gərginləşdirmək verb general
cover one's head with a kerchief başını bağlamaq verb general
fall head over heels kəlləmayallaq yıxılmaq verb general
fall head over heels kəllə mayallaq aşmaq verb general
get a swelled head böyüklənmək verb general
get a swelled head qoltuğu şişmək verb general
hang one's head başını sallamaq verb general
have a thick head xumar olmaq verb general
head for əldə etmək verb general
head for cürət eləmək verb general
hold one's head high başını uca tutmaq verb general
raise one's head başını qaldırmaq verb general
rest the head on a pillow balışa baş qoymaq verb general
shake one's head başını bulamaq verb general
shake one's head başını silkələmək verb general
shake one's head başını tərpətmək verb general
shake one's head başını yırğalamaq verb general
stand head over heels kəlləmayallaq durmaq verb general
toss head silkələmək verb general
give head çaldırmaq verb vulgar
head istiqamətləndirmək verb general
head yönəltmək verb general
head istiqamət almaq verb general
head istiqamətlənmək verb general
head yola düşmək verb general
head yön almaq verb general
head yönəlmək verb general
head mənbəyini almaq verb general
head mənbəyini götürmək verb general
head çirk eləmək verb general
head irinləmək verb general
head yetişmək verb general
head-on baş-başa adjective general
head-on ön adjective general
head-on qabaq adjective general
head-on üzbəüz adjective general
bone-head kütbaş adjective general
flat-head yastıbaş adjective general
muddle-head başıyekə adjective general
at the head başda adverb general
from head to foot başdan-ayağa adverb general
from head to foot təpədən dırnağa qədər adverb general
from head to foot başdan-ayağa kimi adverb general
head over heels ayaq-baş adverb general
head over heels kəlləmayallaq adverb general
per head adambaşı adverb general
bang one's head against a brick wall daşdan pul çıxartmaq phrases general
bang one's head against a brick wall mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq phrases general
beef head axmaq phrases general
beef head gic phrases general
beef head korazehin phrases general
beef head küt phrases general
beef head kütbeyin phrases general
beef head malbaş phrases general
beef head qanmaz phrases general
beetle head axmaq phrases general
beetle head korazehin phrases general
beetle head kütbeyin phrases general
beetle head qanmaz phrases general
bit soft in the head ağıldan yüngül phrases general
bit soft in the head başdan xarab phrases general
have a cold in the head soyuqlamaq phrases general
have a cold in the head tumov olmaq phrases general
have a cold in the head zökəm olmaq phrases general
have windmills in one's head xəyalpərvər phrases general
head cold tumov phrases general
head cold zökəm phrases general
head of the family ailə başçısı phrases general
head over ears in debt boğaza qədər borc içində olan phrases general
head over ears in debt xirdəyə qədər borc içində olan phrases general
head over ears in love bir könüldən min könülə vurulmuş phrases general
head over ears in love eşq divanəsi olmuş phrases general
head table əziz qonaq stolu phrases general
head table fəxri qonaq stolu phrases general
hit the nail on the head düz tapmaq phrases general
hit the nail on the head lap yerinə düşmək phrases general
hit the nail on the head tamamilə yerinə düşmək phrases general
hit the right nail on the head lap yerinə düşmək phrases general
keep a still tongue in one's head dilini sakit saxlamaq phrases general
keep a still tongue in one's head susmaq phrases general
knock smth. on the head bir şeyə son qoymaq phrases general
look for a pin's head in a cartload of hay samanlıqda iynə axtarmaq phrases general
make head against baş qaldırmaq phrases general
make head against qiyam etmək phrases general
old head on shoulders ağıl yaşda deyil, başdadır phrases general
old head on shoulders yaşına görə ağlı başında phrases general
old head on shoulders yaşına görə kamil phrases general
over head and ears bir könüldən min könülə vurulmuş phrases general
over head and ears eşq divanəsi olmuş phrases general
per head adambaşına phrases general
per head hər biri phrases general
pop one's head out of a window başını pəncərədən çıxartmaq phrases general
take the head of the table stolun başında oturmaq phrases general
touched in the head ağlı başında olmamaq phrases general
wash an ass's head mənasız işlə məşğul olmaq phrases general
wash an ass's head nahaq yerə çalışmaq phrases general
weak in the head ağıldan kəm phrases general
weak in the head başdan xarab phrases general
weak in the head gic phrases general
win by a head arxada qoymaq phrases general
win by a head dalda qoymaq phrases general
win by a head keçmək phrases general
win by a head ötmək phrases general
win by a head qabaqlamaq phrases general
examine from head to food başdan ayağa süzmək phrases general
eye from head to foot başdan-ayağa qədər süzmək phrases general
go off one's head başına hava gəlmək phrases general
have one's head screwed on başı yaxşı işləmək phrases general
keep one's head above water baş girləmək phrases general
keep one's head above water baş saxlamaq phrases general
Keep your head! Təntimə! phrases general
lose one's head ağlını itirmək phrases general
lose one's head çaşmaq phrases general
lose one's head başını itirmək phrases general
lose one's head sərsəmləmək phrases general
lose one's head sərsəmləşmək phrases general
lose one's head sarsımaq phrases general
lose one's head təntimək phrases general
take it into one's head fırı qalxmaq phrases general
pumpkin-head axmaq adam phrases spoken language
pumpkin-head korazehin adam phrases spoken language
pumpkin-head qanmaz adam phrases spoken language
throw oneself at the head of smb. bir kəsi boğazından asmaq phrases spoken language