• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для heart shaped (267 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ürək heart noun general
badamı gözlər almond-shaped eyes noun general
buta almond-shaped pattern noun general
ciyər chicken heart noun general
üzüməbənzərlik grape-shaped: being grape-shaped noun general
bağır heart noun general
ürəkağrısı heart ache noun general
ürəkağrısı heart attack noun general
ürəkağrısı heart disease noun general
revmokardit rheumatic heart disease noun general
fiqurlu kərpic shaped brick noun general
qəlbinaziklik soft heart noun general
incə qəlb tender heart noun general
könül heart noun general
qəlb heart noun general
ürək damarının trombu coronary heart noun medical
bağlılıq heart noun general
duyğu heart noun general
hiss heart noun general
məhəbbət heart noun general
sevgi heart noun general
cəsarət heart noun general
hünər heart noun general
mərdlik heart noun general
mətanət heart noun general
qoçaqlıq heart noun general
şücaət heart noun general
ürəklilik heart noun general
göbək heart noun general
hissə heart noun general
mərkəzi heart noun general
özək heart noun general
əsas mətləb heart noun general
mahiyyət heart noun general
məğz heart noun general
formalaşmaq be shaped verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
ürəyi sıxılmaq feel heaviness in the heart verb general
qəlbi sevindirmək gladden the heart verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
əzbər öyrənmək learn by heart verb general
ruhdan düşmək lose heart verb general
əzbərlətdirmək make smb. learn by heart verb general
can qoymaq put one's heart verb general
qəlbi sevindirmək rejoice the heart verb general
döşdən demək say by heart verb general
cürətlənmək take heart verb general
ürəklənmək take heart verb general
şücaətlənmək take heart verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
siqar kimi cigar-shaped adjective general
siqarabənzər cigar-shaped adjective general
siqaraoxşar cigar-shaped adjective general
siqarşəkilli cigar-shaped adjective general
yumurtaşəkilli egg-shaped adjective general
yumurtavari egg-shaped adjective general
çox yaxın heart-to-heart adjective general
məhrəm heart-to-heart adjective general
səmimi heart-to-heart adjective general
inyəyə oxşar needle-shaped adjective general
iynə kimi needle-shaped adjective general
iynəvari needle-shaped adjective general
iynəyə bənzər needle-shaped adjective general
armudabənzər pear-shaped adjective general
armudaoxşar pear-shaped adjective general
armudşəkilli pear-shaped adjective general
armudu pear-shaped adjective general
armudvarı pear-shaped adjective general
badamı almond-shaped adjective general
badamvarı almond-shaped adjective general
badamağız almond-shaped: with a small and almond-shaped mouth adjective general
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes adjective general
butalı almond-shaped: with almond-shaped patterns adjective general
oxşəkilli arrow-shaped adjective general
oxvari arrow-shaped adjective general
A-şəkilli A-shaped adjective general
bizvarı awl-shaped adjective general
kürəşəkilli ball-shaped adjective general
yumruvarı ball-shaped adjective general
yupyumru ball-shaped adjective general
boçkaşəkilli barrel-shaped adjective general
süngüvari bayonet-shaped adjective general
bombaşəkilli bomb-shaped adjective general
kasaşəkilli bowl-shaped adjective general
kasavarı bowl-shaped adjective general
qövsi bow-shaped adjective general
qutuvarı box-shaped adjective general
beyinəbənzər brain-shaped adjective general
ilgəkvarı buttonhole-shaped adjective general
boçkaşəkilli cask-shaped adjective general
darağabənzər comb-shaped adjective general
daraqvarı comb-shaped adjective general
konusvarı cone-shaped adjective general
qozavarı cone-shaped adjective general
xaçvarı cross-shaped adjective general
kasaşəkilli cup-shaped adjective general
silindrvari cylinder-shaped adjective general
könülsevən dear to one's heart adjective general
romb şəkilli diamond-shaped adjective general
rombaoxşar diamond-shaped adjective general
damcıvarı drop-shaped adjective general
yumurtavarı egg-shaped adjective general
yumurtayaoxşar egg-shaped adjective general
dirsəkşəkilli elbow-shaped adjective general
ellipsşəkilli ellipse-shaped adjective general
yelpikvarı fan-shaped adjective general
barmaqvarı finger-shaped adjective general
çəngələoxşar fork-shaped adjective general
qəlbdən-qəlbə from heart to heart adjective general
ürəkdən-ürəyə from heart to heart adjective general
qıfabənzər funnel-shaped adjective general
qıfşəkilli funnel-shaped adjective general
qıfvarı funnel-shaped adjective general
üzüməbənzər grape-shaped adjective general
ürəkyandıran heart-burning adjective general
ürəkvarı heart-shaped adjective general
təpəyəoxşar hill-shaped adjective general
dəhrəşəkilli hook-shaped adjective general
halqavarı hook-shaped adjective general
qarmaqlatmaq hook-shaped adjective general
buynuzabənzər horn-shaped adjective general
buynuzşəkilli horn-shaped adjective general
buynuzvarı horn-shaped adjective general
nalvari horseshoe-shaped adjective general
böyrəkvarı kidney-shaped adjective general
yarpaqşəkilli leaf-shaped adjective general
yarpaqvarı leaf-shaped adjective general
dodaqvarı lip-shaped adjective general
göbələkvarı mushroom-shaped adjective general
iynəşəkilli needle-shaped adjective general
iynəvarı needle-shaped adjective general
qozabənzər nut-shaped adjective general
qozvarı nut-shaped adjective general
noxudvari pea-shaped adjective general
yastıqvarı pillow-shaped adjective general
boruvarı pipe-shaped adjective general
boşqabvarı plate-shaped adjective general
nimçəvari plate-shaped adjective general
qotazvarı pompon-shaped adjective general
ehramvarı pyramid-shaped adjective general
dairəvarı ring-shaped adjective general
halqavarı ring-shaped adjective general
üzükvari ring-shaped adjective general
yəhərşəkilli saddle-shaped adjective general
yəhərvarı saddle-shaped adjective general
vintvarı screw-shaped adjective general
fasonlu shaped adjective general
formalı shaped adjective general
qalxanşəkilli shield-shaped adjective general
orağabənzər sickle-shaped adjective general
ilanvarı snake-shaped adjective general
dağlı sore at heart adjective general
nizəvari spear-shaped adjective general
kürəşəkilli sphere-shaped adjective general
iyəbənzər spindle-shaped adjective general
ulduzaoxşar star-shaped adjective general
ulduzvarı star-shaped adjective general
qılıncvarı sword-shaped adjective general
qotazvarı tassel-shaped adjective general
dişəbənzər tooth-shaped adjective general
qülləvarı tower-shaped adjective general
təknəvarı trough-shaped adjective general
təkərvarı wheel-shaped adjective general
qanadşəkilli wing-shaped adjective general
qəlbində at heart adverb general
əzbər by heart adverb general
döşdən by heart adverb general
sinədəftər by heart adverb general
ağızdan by heart adverb general
qəlbdən from one's heart adverb general
can-dildən from the bottom of one's heart adverb general
qəlbinin dərinliyindən from the bottom of one's heart adverb general
canla-başla from the bottom of one's heart adverb general
qəlbinin dərinliyində in the bottom of one's heart adverb general
ilbizşəkilli snail-shaped adverb general
ilbizvarı snail-shaped adverb general
doyunca to one's heart's content adverb general
kefi istəyən qədər to one's heart's content adverb general
könlü istədiyi qədər to one's heart's content adverb general
ürəyincə to one's heart's content adverb general
ürək ağrısı ilə with a heavy heart adverb general
can-başla with all one's heart adverb general
ürəkdolusu with all one's heart and soul adverb general
ürəkdən with one's heart adverb general
ikiəlli with one's heart adverb general
boçkavari barrel shaped phrases general
çəlləkvari barrel shaped phrases general
çəlləyəbənzər barrel shaped phrases general
çəlləyəoxşar barrel shaped phrases general
geniş qəlb big heart phrases general
sınıq qəlb broken heart phrases general
ağciyər faint heart phrases general
cəsarətsiz faint heart phrases general
qorxaq faint heart phrases general
ürəksiz faint heart phrases general
səmimi qəlbdən from the bottom of one's heart phrases general
səmimi ürəkdən from the bottom of one's heart phrases general
dərin ürəklə from the bottom of one's heart phrases general
yumşaq ürək gentle heart phrases general
əzbərdən öyrənmək get by heart phrases general
əzbərləmək get by heart phrases general
sağlam ürək good heart phrases general
ürəyiyumşaqlıq goodness of heart phrases general
rəhmsiz ürək hard heart phrases general
qızıl kimi ürəyi olmaq have a heart of gold phrases general
saf qəlbli olmaq have a heart of gold phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
ehtirasla heart and hand phrases general
məmnuniyyətlə heart and hand phrases general
odlu-alovlu heart and hand phrases general
ürək böhranı heart attack phrases general
ürək krizisi heart attack phrases general
ürəktutma heart attack phrases general
ürəktutması heart attack phrases general
ürək dayanması heart failure phrases general
ürək iflici heart failure phrases general
kədər heaviness of heart phrases general
qüssə heaviness of heart phrases general
qəm-kədər heaviness of heart phrases general
qəm-qüssə heaviness of heart phrases general
əzbərdən öyrənmək learn by heart phrases general
əzbərləmək learn by heart phrases general
ruhdan düşmək lose heart phrases general
bir kəsi qorxuya salmaq make smb.'s heart quake phrases general
bir kəsi vahiməyə salmaq make smb.'s heart quake phrases general
qorxutmaq make smb.'s heart quake phrases general
cəsarət etmək pluck up one's heart phrases general
cəsarətləndirmək pluck up one's heart phrases general
runlanmaq pluck up one's heart phrases general
hönkürtü ilə ağlayıb ürəyini boşaltmaq sob one's heart out phrases general
qəlbini çalmaq steal heart phrases general
qəlbini oğurlamaq steal heart phrases general
bir şeyi ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
bir kəsin ürəyinin yumşaltmaq unsteel smb.'s heart phrases general
ürəyim düşdü with one's heart in one's boot phrases general
ürəyim qırıldı with one's heart in one's boot phrases general
amansız ürək withered heart phrases general
mərhəmətsiz ürək withered heart phrases general
sərt ürək withered heart phrases general
ürəkdən cavan young at heart phrases general
xətrinə dəymək break one's heart phrases general
buta almond-shaped pattern phrases general
ürəyi qan ağlamaq heart bleeds phrases general
ürəyini açmaq bare one's heart phrases general
ürəkdən ağlamaq cry one's heart out phrases general
təngə gəlmək eat one's heart out phrases general
təngişmək eat one's heart out phrases general
üzülmək eat one's heart out phrases general
könlünü ələ almaq gain smb.'s heart phrases general
kiminsə ürəyinə hakim olmaq gain smb.'s heart phrases general
ürəyini kiməsə vermək give one's heart to smb. phrases general
cəsarətsizləşmək lose heart phrases general
ruh dan düşmək lose heart phrases general
könlü viran olmaq lose heart phrases general
sevdaya düşmək lose one's heart phrases general
vurulmaq lose one's heart phrases general
könül açmaq open one's heart phrases general
ürəyini açmaq open one's heart phrases general
ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
ağlındakı dilində olmaq wear one's heart on one's sleeve phrases general
Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar Nothing is impossible to a willing heart phrases proverb
Səbr ilə halva bişər ey qora səndən Nothing is impossible to a willing heart phrases proverb
ürəyini qana döndərmək make one's heart bleed phrases idiomatic
ürək çatışmazlığı heart failure phrases general
ürək zəifliyi heart failure phrases general