• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для high (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
Ali Ədalət Məhkəməsi High Court phrases general
Ali Ədalət Məhkəməsi High Court of Justice phrases general
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı United Nations High Commissioner for Refugees phrases general
Haqq-taala The Most High phrases religion
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
high ən yüksək nöqtə noun general
high maksimum noun general
high-flyer çox hündürdən uçan noun general
high-grade yüksək keyfiyyət noun general
high-hat silindr noun general
high-jumper hündürlüyə hoppanan idmançı noun general
high-jumper hündürlüyə tullanan idmançı noun general
high-road ana xətt noun general
high-road geniş yol noun general
high-road magistral avtomobil yolu noun general
high-road şose noun general
high-water daşqın noun general
high-water güclü sel noun general
high-water sel noun general
bearing high temperatures odadavamlılıq noun general
fined high meltable mizlənməmiş parafin noun general
high and slender person sərvqamət noun general
high artistic value bədiilik noun general
high cost of living bahaçılıq noun general
high diving vışkadan hoppanma noun general
high fence qurğan noun general
high galoshes bot noun general
high official alimənsəb noun general
high overshoes bot noun general
high pressure yüksək təzyiq noun general
high prices bahaçılıq noun general
high quality yüksək keyfiyyət noun general
high rank ləyaqət noun general
high religious person in Moslem müctəhid noun general
high school orta məktəb noun general
high school gimnaziya noun general
high school boy gimnazist noun general
high school girl gimnazist noun general
high seas açıq dəniz noun general
high shoes botinka noun general
high spirits şən əhval-ruhiyyə noun general
high tension yüksək gərginlik noun general
high tension current yüksək gərginli cərəyan noun general
high treason dövlət xəyanəti noun general
high water daşqınlıq noun general
high water daşqın noun general
high words atışma noun general
high-angle gun təyyarəvuran top noun general
high-handedness dərəbəyilik noun general
high-heeled shoes dikdaban noun general
high-mindedness ideyalılıq noun general
high-octane components yüksəkoktanlı komponentlər noun general
high-paraffin petroleum yüksəkparafinli neft noun general
high-pitched sound zil noun general
high-modulus fiber yüksəkmodullu lif noun general
high-octane gasoline yüksəkoktanlı benzin noun general
high-speed train itigedən gatar noun general
high-standing nonsense əllaməlik noun general
high-sulfur petroleum yüksəkkükürdlü neft noun general
high-temperature pyrolysis yüksəktemperaturlu piroliz noun general
high-voltage line yüksəkvoltlu xətt noun general
high pik noun general
high-flyer göylə gedən noun general
high-flyer şöhrətpərəst noun general
high-grade dik yoxuş noun general
high-road ana yol noun general
high-road düz yol noun general
high-road ən kəsə yol noun general
high-road əsas yol noun general
high-road şahrah noun general
high heel dikdaban noun general
high-hat böyük adam noun figurative meaning
high-hat böyük şəxs noun figurative meaning
high-hat böyük zat noun figurative meaning
high antisiklon noun general
high yüksək təzyiqli sahə noun general
high-hat dikbaş adam noun general
high-hat lovğa adam noun general
become high dikləşmək verb general
climb high yüksəyə dırmaşmaq verb general
create high prices bahalıq salmaq verb general
fly high ucalmaq verb general
have a high opinion of oneself özü haqqında yüksək fikirdə olmaq verb general
have a high rank mərtəbələrə qalxmaq verb general
have a high temperature isindirmək verb general
have a high temperature alışıb-yanmaq verb general
have a high voice uca səsi olmaq verb general
hold high uca tutmaq verb general
hold one's head high başını uca tutmaq verb general
receive a high mark yüksək qiymət almaq verb general
rise a high rank mənsəbə ucalmaq verb general
rise high ucalmaq verb general
run high kükrəmək verb general
win a high appraisal yüksək qiymət almaq verb general
high-hat məhəl qoymamaq verb spoken language
high-hat saymamaq verb spoken language
high-hat xor baxmaq verb spoken language
high hündür adjective general
high qəlbi adjective general
high yüksək adjective general
high-class birinci dərəcəli adjective general
high-class əla adjective general
high-flown dəbdəbəli adjective general
high-flown ibarəli adjective general
high-flown qəliz adjective general
high-flown təmtəraqlı adjective general
high-grade birinci dərəcəli adjective general
high-grade əla adjective general
high-grade yüksək keyfiyyətli adjective general
high-handed öz bildiyini edən adjective general
high-handed özbaşına adjective general
high-hearted açıq qəlbli adjective general
high-hearted cəsarətli adjective general
high-hearted cəsur adjective general
high-hearted geniş ürəkli adjective general
high-hearted igid adjective general
high-hearted qurd ürəyi yemiş adjective general
high-hearted xeyirxah adjective general
high-hearted qoçaq adjective general
high-heat odadavamlı adjective general
high-pressure gərgin adjective general
high-pressure yüksək təzyiqli adjective general
high-ranking yüksək mövqe tutan adjective general
high-seasoned acı adjective general
high-seasoned çox ədviyyat vurulmuş adjective general
high-seasoned tünd adjective general
high-sounding gur adjective general
high-sounding gur səsli adjective general
high-sounding gurultulu adjective general
high-speed itigedən adjective general
high-speed sürətli adjective general
high-spirited cəsarətli adjective general
high-spirited cəsur adjective general
high-spirited cürətli adjective general
high-spirited igid adjective general
high-spirited qoçaq adjective general
high-spirited şücaətli adjective general
high-spirited ürəkli adjective general
knee-high diz hündürlükdə adjective general
knee-high dizə qədər adjective general
sky-high çox hündür adjective general
sky-high çox yüksək adjective general
high şumal adjective general
high uca adjective general
high ülvi adjective general
high and mighty iddialı adjective general
high and slender sərvqamət adjective general
high-born nəsilli adjective general
high-calorie kaloriyalı adjective general
high-fed ərköyün adjective general
high-heeled hündür dabanlı adjective general
high-heeled dikdaban adjective general
high-quality çeşidli adjective general
high-quality yüksək keyfiyyətli adjective general
high-minded təmiz adjective general
high-pitched zil adjective general
high-principled əqidəli adjective general
high-quality yüksəkkeyfiyyətli adjective general
high-octane yüksəkoktanlı adjective general
high-range zil adjective general
high-rank yüksəkvəzifəli adjective general
high-temperature yüksəktemperaturlu adjective general
high-voltage yüksəkgərginlikli adjective general
high-voltage yüksəkvoltlu adjective general
of high moral standards əxlaqlı adjective general
high-tension yüksək gərginlikli adjective electrical engineering
high-tension yüksək voltlu adjective electrical engineering
high-voltage yüksək gərginlikli adjective electrical engineering
high-voltage yüksək voltlu adjective electrical engineering
high-ranking yüksək vəzifəli adjective military
high-flown göylə gedən adjective irony
high müəyyən hündürlük adjective general
high ucalıq adjective general
high-handed ixtiyar sahibi adjective general
high-handed səlahiyyəti olan adjective general
high-sounding təmtəraqlı adjective general
high-speed böyük sürətlə işləyən adjective general
high-spirited coşqun adjective general
high-spirited dəliqanlı adjective general
high-spirited ehtiraslı adjective general
high-spirited qızğın adjective general
high çox güclü adjective general
high təsirli adjective general
high-sounding dəbdəbəli adjective general
high-sounding gözəl adjective general
high-sounding qəşəng adjective general
high-spirited əhvallı adjective general
high-spirited oynaq adjective general
high-spirited sevincli adjective general
high-spirited şad adjective general
high-spirited şən adjective general
high-spirited şux adjective general
high-spirited yaxşı əhval-ruhiyyəli adjective general
high baha adjective general
high böyük adjective general
high çox adjective general
high gərgin adjective general
high güclü adjective general
high intensiv adjective general
high möhkəm adjective general
high qızğın adjective general
high ən qızğın çağda baş verən adjective general
high ən qızğın vaxtda olan adjective general
high ali adjective general
high ali təbəqə adjective general
high ən yaxşı adjective general
high ən yüksək adjective general
high alicənab adjective general
high nəcib adjective general
high gur adjective general
high zil adjective general
high fərəhli adjective general
high sevincli adjective general
high şad adjective general
high şən adjective general
high cah-calallı adjective general
high dəbdəbəli adjective general
high dövlətli adjective general
high varlı adjective general
high ağırlaşmış adjective general
high qoxumuş adjective general
high hündür adverb general
high uca adverb general
high yüksək adverb general
at a high price yüksək məzənnədə adverb general
at a high stage yüksək mərtəbədə adverb general
at a high stage yüksək pillədə adverb general
at high interest böyük faizlə adverb general
high bülənd adverb general
high up bülənd adverb general
high up hündür adverb general
high-flown: in a high-flown manner təmtəraqla adverb general
high-pitched: in the high-pitched tone zildən adverb general
in a high degree lap adverb general
in a high tone amiranə tonla adverb general
high güclü adverb general
high intensiv adverb general
high tez-tez adverb general
high baha adverb general
high baha qiymətə adverb general
be in the high-light diqqət mərkəzində olmaq phrases general
buy at high figure yüksək qiymətə almaq phrases general
come hell or high water nə olur olsun phrases general
come hell or high water nəyin bahasına olursa olsun phrases general
Come off your high horse! Burax lovğalanmağı! phrases general
Come off your high horse! Özünü çəkmə görək! phrases general
exuberance of high spirits yüksək əhval ruhiyyə phrases general
hell and high water ağır sınaq phrases general
hell or high water ağır sınaq phrases general
high day günün günorta çağı phrases general
high fidelity dəqiq cihaz phrases general
high fidelity əla cihaz phrases general
high fidelity yüksək keyfiyyətli phrases general
high furnace şaxta peçi phrases general
high heels hündür daban phrases general
high ideals yüksək ideallar phrases general
high living cah-calallı həyat phrases general
high living firavan yaşayış phrases general
high road böyük yol phrases general
high road şose phrases general
high school orta məktəb phrases general
high sea güclü dalğa phrases general
high sea açıq dəniz phrases general
high shoes botinka phrases general
high shoes çəkmə phrases general
high spirits şad əhval phrases general
high spirits şən əhval-ruhiyyə phrases general
high table əziz qonaq stolu phrases general
high table fəxri qonaq stolu phrases general
high tide qabarma phrases general
high treason dövlətə xəyanət phrases general
high treason vətənə xəyanət phrases general
hit the high-light diqqət mərkəzində olmaq phrases general
of high priority birinci növbədə duran phrases general
of high priority təcili phrases general
of high priority təxirəsalınmaz phrases general
on the high ropes əsəbi phrases general
on the high ropes həyəcanlı vəziyyətdə phrases general
pay high baha başa gəlmək phrases general
run high qalxmaq phrases general
work at high pressure ciddiyyətlə işləmək phrases general
work at high pressure var gücü ilə işləmək phrases general
high school lisey phrases general
be in high spirits damağı çağ olmaq phrases general
be in high spirits kefi kök olmaq phrases general
be in high spirits kefi saz olmaq phrases general
be in high spirits kef yuxarı olmaq phrases general
get on one's high horse iftixar hiss etmək phrases general
get on one's high horse qovarlanmaq phrases general
get on one's high horse yekəxanalanmaq phrases general
mount the high horse kəkələnmək phrases general
mount the high horse kişilənmək phrases general
mount the high horse qürrələnmək phrases general
mounting a high horse kəkələnmə phrases general
ride the high horse şeşələnmək phrases general
ride the high horse xoruzlanmaq phrases general
ride the high horse təşəxxüslənmək phrases general
high shoes uzunboğaz çəkmə phrases American
high latitudes yuxarı en dairələri phrases geographical
high explosive fuqas phrases military
high explosive partlayıcı phrases military
vero