• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для high voltage line (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sərhəd border-line noun general
sərhəd demarkasiya xətti border-line noun general
ən yüksək nöqtə high noun general
maksimum high noun general
çox hündürdən uçan high-flyer noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
silindr high-hat noun general
hündürlüyə hoppanan idmançı high-jumper noun general
hündürlüyə tullanan idmançı high-jumper noun general
ana xətt high-road noun general
geniş yol high-road noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
şose high-road noun general
daşqın high-water noun general
güclü sel high-water noun general
sel high-water noun general
cizgi line noun general
xətt line noun general
düzülüş line-up noun general
qoyuluş line-up noun general
yerbəyer etmə line-up noun general
ruletka tape-line noun general
teleqraf xətti telegraph-line noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
şəhərətrafı telefon xətti toll line noun general
yedək tow-line noun general
yedək trosu tow-line noun general
tramvay xətti tram-line noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tələlər sistemi trap-line noun general
magistral xətt trunk-line noun general
magistral yol trunk-line noun general
hava xətti air line noun general
odadavamlılıq bearing high temperatures noun general
katalizator nəqledicisi catalyst charge line noun general
zivə clothes-line noun general
ip cloth-line noun general
ətraf suyunun sərhəddi encroachment line noun general
mizlənməmiş parafin fined high meltable noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
sərvqamət high and slender person noun general
bədiilik high artistic value noun general
bahaçılıq high cost of living noun general
vışkadan hoppanma high diving noun general
qurğan high fence noun general
bot high galoshes noun general
alimənsəb high official noun general
bot high overshoes noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
bahaçılıq high prices noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
ləyaqət high rank noun general
müctəhid high religious person in Moslem noun general
orta məktəb high school noun general
gimnaziya high school noun general
gimnazist high school boy noun general
gimnazist high school girl noun general
açıq dəniz high seas noun general
botinka high shoes noun general
şən əhval-ruhiyyə high spirits noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
daşqınlıq high water noun general
daşqın high water noun general
atışma high words noun general
təyyarəvuran top high-angle gun noun general
dərəbəyilik high-handedness noun general
dikdaban high-heeled shoes noun general
ideyalılıq high-mindedness noun general
yüksəkoktanlı komponentlər high-octane components noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
zil high-pitched sound noun general
yüksəkmodullu lif high-modulus fiber noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
itigedən gatar high-speed train noun general
əllaməlik high-standing nonsense noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
yüksəktemperaturlu piroliz high-temperature pyrolysis noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
sətirbaşı indented line noun general
cız line noun general
cızıq line noun general
xətti zəncir line chain noun general
hücumun istiqaməti line of advance noun general
məşğuliyyət dairəsi line of business noun general
həyat cığırı line of life noun general
qaçaqçılıq line of smuggler's business noun general
dəmiryol magistralı main line noun general
magistral xətt main line noun general
suyun ilk konturu original water line noun general
paralel xətt parallel line noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
dəmiryol xətti railway line noun general
qarmaq rod and line noun general
yedək paroxodu steamship line noun general
düz cizgi straight line noun general
düz xətt straight line noun general
düzxətlilik straightness of line noun general
buksir towing line noun general
yedək towing line noun general
şəhərlərarası telefon trunk-line noun general
beynəlxalq telefon trunk-line noun general
su kəməri water line noun general
radio antenası cloth-line noun spoken language
yan xətt touch-line noun sport
voltaj voltage noun electrical engineering
pik high noun general
göylə gedən high-flyer noun general
şöhrətpərəst high-flyer noun general
dik yoxuş high-grade noun general
ana yol high-road noun general
düz yol high-road noun general
ən kəsə yol high-road noun general
əsas yol high-road noun general
şahrah high-road noun general
cərgə line noun general
dikdaban high heel noun general
böyük adam high-hat noun figurative meaning
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
böyük zat high-hat noun figurative meaning
antisiklon high noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
dikbaş adam high-hat noun general
lovğa adam high-hat noun general
ip line noun general
kəndir line noun general
dəmiryol xətti line noun general
misra line noun general
sətir line noun general
xətkeş line noun general
cərgə ilə əkmək line verb general
cərgələmək line verb general
xətt çəkmək line verb general
dikləşmək become high verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
astarlatmaq cause smb. to line verb general
yüksəyə dırmaşmaq climb high verb general
bahalıq salmaq create high prices verb general
cızıq çəkmək draw a line verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
ayırmaq fix the boundary line verb general
ucalmaq fly high verb general
cığırdan çıxmaq go over the line verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
mərtəbələrə qalxmaq have a high rank verb general
isindirmək have a high temperature verb general
alışıb-yanmaq have a high temperature verb general
uca səsi olmaq have a high voice verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
astarlamaq line verb general
cərgəyə düzmək line verb general
cız çəkmək line verb general
cizgiləmək line verb general
çizgiləmək line verb general
cızıqlamaq line verb general
paltoya astar qoymaq line a coat verb general
sıralanmaq line be lined up verb general
cizgiləmək line off verb general
cızıq çəkmək line off verb general
cizgiləmək line out verb general
kağızı cızıqlamaq line paper verb general
cərgəyə düzülmək line up verb general
düzülüşmək line up verb general
qatarlamaq line up verb general
qatarlanmaq line up verb general
sıraya düzülmək line up verb general
sıralamaq line up verb general
kağızlamaq line with paper verb general
qatarlamaq make a line verb general
xətti uzunlatmaq prolong a line verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
mənsəbə ucalmaq rise a high rank verb general
ucalmaq rise high verb general
kükrəmək run high verb general
səf bağlamaq stand in a line verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
məhəl qoymamaq high-hat verb spoken language
saymamaq high-hat verb spoken language
xor baxmaq high-hat verb spoken language
cərgə ilə durmaq line verb general
düzlənmək line verb general
hündür high adjective general
qəlbi high adjective general
yüksək high adjective general
birinci dərəcəli high-class adjective general
əla high-class adjective general
dəbdəbəli high-flown adjective general
ibarəli high-flown adjective general
qəliz high-flown adjective general
təmtəraqlı high-flown adjective general
birinci dərəcəli high-grade adjective general
əla high-grade adjective general
yüksək keyfiyyətli high-grade adjective general
öz bildiyini edən high-handed adjective general
özbaşına high-handed adjective general
açıq qəlbli high-hearted adjective general
cəsarətli high-hearted adjective general
cəsur high-hearted adjective general
geniş ürəkli high-hearted adjective general
igid high-hearted adjective general
qurd ürəyi yemiş high-hearted adjective general
xeyirxah high-hearted adjective general
qoçaq high-hearted adjective general
odadavamlı high-heat adjective general
gərgin high-pressure adjective general
yüksək təzyiqli high-pressure adjective general
yüksək mövqe tutan high-ranking adjective general
acı high-seasoned adjective general
çox ədviyyat vurulmuş high-seasoned adjective general
tünd high-seasoned adjective general
gur high-sounding adjective general
gur səsli high-sounding adjective general
gurultulu high-sounding adjective general
itigedən high-speed adjective general
sürətli high-speed adjective general
cəsarətli high-spirited adjective general
cəsur high-spirited adjective general
cürətli high-spirited adjective general
igid high-spirited adjective general
qoçaq high-spirited adjective general
şücaətli high-spirited adjective general
ürəkli high-spirited adjective general
diz hündürlükdə knee-high adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
çox hündür sky-high adjective general
çox yüksək sky-high adjective general
şumal high adjective general
uca high adjective general
ülvi high adjective general
iddialı high and mighty adjective general
sərvqamət high and slender adjective general
nəsilli high-born adjective general
kaloriyalı high-calorie adjective general
ərköyün high-fed adjective general
hündür dabanlı high-heeled adjective general
dikdaban high-heeled adjective general
çeşidli high-quality adjective general
yüksək keyfiyyətli high-quality adjective general
təmiz high-minded adjective general
zil high-pitched adjective general
əqidəli high-principled adjective general
yüksəkkeyfiyyətli high-quality adjective general
yüksəkoktanlı high-octane adjective general
zil high-range adjective general
yüksəkvəzifəli high-rank adjective general
yüksəktemperaturlu high-temperature adjective general
yüksəkgərginlikli high-voltage adjective general
yüksəkvoltlu high-voltage adjective general
sətri line adjective general
əxlaqlı of high moral standards adjective general
üçxətli three-line adjective general
yüksək gərginlikli high-tension adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-tension adjective electrical engineering
yüksək gərginlikli high-voltage adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-voltage adjective electrical engineering
yüksək vəzifəli high-ranking adjective military
göylə gedən high-flown adjective irony
müəyyən hündürlük high adjective general
ucalıq high adjective general
ixtiyar sahibi high-handed adjective general
səlahiyyəti olan high-handed adjective general
təmtəraqlı high-sounding adjective general
böyük sürətlə işləyən high-speed adjective general
coşqun high-spirited adjective general
dəliqanlı high-spirited adjective general
ehtiraslı high-spirited adjective general
qızğın high-spirited adjective general
çox güclü high adjective general
təsirli high adjective general
dəbdəbəli high-sounding adjective general
gözəl high-sounding adjective general
qəşəng high-sounding adjective general
əhvallı high-spirited adjective general
oynaq high-spirited adjective general
sevincli high-spirited adjective general
şad high-spirited adjective general
şən high-spirited adjective general
şux high-spirited adjective general
yaxşı əhval-ruhiyyəli high-spirited adjective general
baha high adjective general
böyük high adjective general
çox high adjective general
gərgin high adjective general
güclü high adjective general
intensiv high adjective general
möhkəm high adjective general
qızğın high adjective general
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
ən qızğın vaxtda olan high adjective general
ali high adjective general
ali təbəqə high adjective general
ən yaxşı high adjective general