• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для hot (134 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hot qaynar sifət ümumi
hot al sifət ümumi
hot isti sifət ümumi
hot coşqun sifət ümumi
hot qızğın sifət ümumi
hot hərarətli sifət ümumi
hot ehtiraslı sifət ümumi
hot hiddətli sifət ümumi
hot acıqlı sifət ümumi
hot həyəcanlı sifət ümumi
hot əsəbi sifət ümumi
hot hirsli sifət ümumi
hot şiddətli sifət ümumi
hot gərgin sifət ümumi
hot amansız sifət ümumi
hot acı sifət ümumi
hot istiotlu sifət ümumi
hot tünd sifət ümumi
hot qızğın mübahisə doğuran sifət ümumi
hot aktual sifət ümumi
hot maraqlı sifət ümumi
hot mübahisəli sifət ümumi
hot vacib sifət ümumi
hot mühüm sifət ümumi
hot təhlükəli sifət ümumi
hot-tempered person tündməcaz isim ümumi
hot-tempered person tündxasiyyət isim ümumi
hot-temperedness təmkinsizlik isim ümumi
hot wind qara yel isim ümumi
hot-well isti su qaynağı isim ümumi
hot water isti su isim ümumi
hot temper bədhövsələlik isim ümumi
hot-water bottle isidici isim ümumi
hot-wind qara yel isim ümumi
hot temper qızğınlıq isim ümumi
hot temper cırtqozluq isim ümumi
hot compress istilədici kompres isim ümumi
hot temper hirslilik isim ümumi
fire of red-hot embers qorluq isim ümumi
hot compress isidici kompres isim ümumi
hot sun al günəş isim ümumi
cook offal in hot fat cız-bız bişirmək fel ümumi
hot-tempered: become hot-tempered çılğınlaşmaq fel ümumi
hot-tempered: become hot-tempered qursağı daralmaq fel ümumi
be very hot od yağmaq fel ümumi
red-hot: be made red-hot közərdilmək fel ümumi
white-hot: make white-hot közərtmək fel ümumi
red-hot: make red-hot közərtmək fel ümumi
red-hot: get red-hot qızmaq fel ümumi
hot-blooded ehtiraslı sifət ümumi
hot-tempered qızışqan sifət ümumi
hot-tempered qızğın sifət ümumi
hot-blooded qızğın sifət ümumi
white-hot bərk qızardılmış sifət ümumi
hot-spirited hərarətli sifət ümumi
hot-tempered istiqanlı sifət ümumi
hot-tempered beyni qanlı sifət ümumi
hot-spirited ehtiraslı sifət ümumi
hot-blooded dəliqanlı sifət ümumi
hot-tempered çılğın sifət ümumi
hot-tempered cırtqoz sifət ümumi
white-hot bərk közərmiş sifət ümumi
white-hot közərmiş sifət ümumi
white-hot bərk közərdilmiş sifət ümumi
red-hot qızğın sifət ümumi
hot-blooded istiqanlı sifət ümumi
hot-tempered istiqanlı sifət ümumi
hot-tempered qursağı dar sifət ümumi
exceedingly hot od kimi sifət ümumi
white-hot bərk qızmış sifət ümumi
hot-tempered acıxasiyyət sifət ümumi
red-hot közərmiş sifət ümumi
hot-spirited qızğın sifət ümumi
hot-spirited dəliqanlı sifət ümumi
hot-spirited atəşli sifət ümumi
hot-spirited coşqun sifət ümumi
white-hot bərk qeyzlənmiş sifət ümumi
white-hot bərk cinlənmiş sifət ümumi
hot-blooded hirsli sifət ümumi
hot-blooded tez hirslənən sifət ümumi
hot-blooded tündməzac sifət ümumi
hot-spirited tez özündən çıxan sifət ümumi
hot-blooded tez özündən çıxan sifət ümumi
white-hot cin atına minmiş sifət ümumi
hot-spirited tündməzac sifət ümumi
hot-spirited tez hirslənən sifət ümumi
hot-spirited tündxasiyyət sifət ümumi
white-hot bərk qəzəblənmiş sifət ümumi
like hot cakes qarpış-qarpış zərf ümumi
while it is hot isti-isti zərf ümumi
get into hot water işə düşmək phrases ümumi
Strike while the iron is hot Dəmiri isti-isti döyərlər phrases proverb
sell like hot cake dərhal satmaq phrases ümumi
go off lke hot cakes əldən qapılmaq phrases ümumi
get into hot water bəlaya düşmək phrases ümumi
like hot cakes o saat phrases ümumi
like hot cakes qapış-qapış phrases ümumi
be into hot water bəlaya düşmək phrases ümumi
sell like hot cake əlüstü satmaq phrases ümumi
give it hot to smb. od ələmək phrases ümumi
like a hen on a hot girdle iynə üstündə phrases ümumi
hot line dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi phrases ümumi
hot line dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi phrases ümumi
hot battle şiddətli döyüş phrases ümumi
talk a lot of hot air yalan-palan danışmaq phrases ümumi
get into hot water çıxılmaz vəziyyətə düşmək phrases ümumi
talk a lot of hot air yalançılıq etmək phrases ümumi
hot-water bag rezin qovluq phrases ümumi
get into hot water bəlaya düçar olmaq phrases ümumi
go off lke hot cakes əlüstü alınıb qurtarmaq phrases ümumi
hot pot ətlə kartof pörtlətməsi phrases ümumi
hot issues mübahisəli məsələlər phrases ümumi
hot corner çətin vəziyyət phrases ümumi
hot chair elektrik stolu phrases jargon
hot issues aktual məsələlər phrases ümumi
hot issues mühüm məsələlər phrases ümumi
hot pepper bibər phrases biological
hot temper tündməzaclıq phrases ümumi
like hot cakes dərhal phrases ümumi
like hot cakes əlüstü phrases ümumi
hot temper tündxasiyyətlilik phrases ümumi
hot weather isti hava phrases ümumi
hot dog isti sosiska phrases American
hot corner çıxılmaz vəziyyət phrases ümumi
hot haste əlimyandıda qaçaraq phrases ümumi
hot pepper acı bibər phrases biological
hot-water bottle qrelka phrases ümumi
hot air gözdən pərdə asma phrases jargon
hot-water bottle rezin qovluq phrases ümumi
hot pot ətlə kartof buğlaması phrases ümumi
hot-water bag qrelka phrases ümumi
get into hot water ilişmək phrases ümumi
hot dog içinə sosiska qoyulmuş bulka phrases American
hot line gərginlik altında olan elektrik xətti phrases ümumi