• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для işə gəlmə vaxtını qeyd etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
gəlmə advent noun general
qabaqca gəlmə antecedence noun general
kara gəlmə applicability noun general
gəlmə approach noun general
xoşa gəlmə approval noun general
təxmini uyğun gəlmə approximation noun general
gəlmə arrival noun general
əmələ gəlmə becoming noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qeyd care noun general
qeyd clause noun general
qeyd-şərt clause noun general
gəlmə comer noun general
gəlmə coming noun general
qeyd etmə commemoration noun general
yazığı gəlmə compassion noun general
düz gəlmə concurrence noun general
uyğun gəlmə concurrence noun general
tənqid qeyd critisism noun general
əskik gəlmə dearth noun general
əskik gəlmə deficiency noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
əmələ gəlmə derivation noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
gəlmə drive noun general
gözlənilmədən rast gəlmə encounter noun general
təsadüfən rast gəlmə encounter noun general
gəlmə exotic noun general
axıb gəlmə flush noun general
qeyd footnote noun general
gəlmə foreign noun general
gəlmə foreigner noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
əmələ gəlmə genesis noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
axıb gəlmə inflow noun general
dəvətsiz gəlmə intrusion noun general
çəp gəlmə loggerheads noun general
qeyd message noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
qeyd note noun general
qeyd dəftəri notebook noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
ağır gəlmə overbalance noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
arxasınca gəlmə posteriority noun general
sonra gəlmə posteriority noun general
qeyd postscript noun general
əvvəldə gəlmə precedence noun general
qabaqda gəlmə precedence noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
cuşa gəlmə rapture noun general
vəcd gəlmə rapture noun general
təmir etmək recondition noun general
qeyd record noun general
qeyd aparma record noun general
qeyd etmə record noun general
qeyd registeration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
güc gəlmə resistance noun general
özünün özündən xoşu gəlmə self-admiration noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
əskik gəlmə shortage noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
qeyd stipulation noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
əlavə etmək supplement noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card noun general
kələk gəlmə trickery noun general
istifadə etmək utilisation noun general
gəlmə visitation noun general
suyu səviyyəsini qeyd etmə watermark noun general
kələk gəlmə wile noun general
gəlmə outlander noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
izahedici qeyd explanatory note noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
qeyd registration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
sərf etmək spend noun general
lazımsız qeyd unnecessary remark noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
axıb gəlmə affluence noun general
gəlmə ascension noun general
anda gəlmə attestation noun general
əmələ gəlmə blood noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
qeyd commonplace noun general
qeyd etmə commonplace noun general
qeyd üçün kitabça diary noun general
qeyd üçün təqvim diary noun general
cuşa gəlmə ecstasy noun general
istifadə etmək embrace noun general
buxar əmələ gəlmə evaporation noun general
vaxtını keçirmə exceeding noun general
vaxtını ötürmə exceeding noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
cuşa gəlmə gust noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
əmələ gəlmə origin noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
əmələ gəlmə pedigree noun general
vaxtını uzatma postponement noun general
qeyd-şərt qualification noun general
qeyd register noun general
qeyd jurnalı registry noun general
qeyd remark noun general
qeyd reservation noun general
qeyd-şərt reservation noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
gəlmə stranger noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
kələk gəlmə try on noun spoken language
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
üstə gəlmə addition noun mathematics
təngə gəlmə bellyful noun figurative meaning
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
əmələ gəlmə birth noun general
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
qeyd-şərt condition noun general
təltif etmək decorate noun general
əql nəticəyə gəlmə deduction noun general
əmələ gəlmə germination noun general
axıb gəlmə issue noun general
tilova gəlmə nibble noun general
qeyd notation noun general
qeyd etmə notification noun general
qeyd preoccupation noun general
qeyd word noun general
oyunun vaxtını uzatma prolongation noun sport
hakimiyyətə gəlmə accession noun general
vəzifəyə gəlmə accession noun general
tilova gəlmə bite noun general
gəlmə breaking noun general
əmələ gəlmə descent noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
qeyd-şərt reserve noun general
əmələ gəlmə spring noun general
uçub gəlmə fly noun spoken language
hövrə gəlmə oestrus noun zoological
kürsəyə gəlmə oestrus noun zoological
icad etmək manufacture noun general
qeyd markup noun computer
gəlmə appearance noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
hövrə gəlmə heat noun general
kürsəyə gəlmə heat noun general
gəlmə call noun general
qeyd entry noun general
qeyd etmə entry noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general