• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для ifadə cəhətdən zəif (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yazılı ifadə affidavit noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
ifadə brief noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
mənəvi cəhətdən pozulma depravity noun general
ifadə tərzi diction noun general
zəif gözərən kömür ember noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
ifadə etmə expression noun general
zəif cəhət failing noun general
zəif fışıltı fizzle noun general
zəif yeri foible noun general
zəif işıq gleam noun general
zəif işıq glimmer noun general
çox zəif işıq glimmering noun general
zəif duman haze noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
zəif materialdan hazırlanmış papaq panama noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
zəif adam patsy noun general
zəif komanda pushover noun general
zəif oyunçu pushover noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
zəif qığılcım sparkle noun general
ifadə etmə statement noun general
ifadə üsulu style noun general
zəif oxuyan şagird underachiever noun general
ifadə etmə utterance noun general
ifadə forması wording noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ifadə expression noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
zəif damar foible noun general
zəif çən haze noun general
zəif absorbent lean absorbent noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
zəif əsəb weak nerves noun general
zəif adam weakling noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
ifadə phrase noun grammatical
zəif yundan parça worsted noun textile
zəif yun verən keçi növü angora noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
ifadə expression noun general
ifadə flash noun general
zəif duman gauze noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
zəif səs pat noun general
zəif iradəli adam pushover noun general
zəif yağış spatter noun general
zəif işıq taper noun general
zəif iy whiff noun general
zəif qoxu whiff noun general
zəif komanda underdog noun sport
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
ifadə etmə negative noun general
ifadə etmə recitation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
zəif cəhət bottleneck noun figurative meaning
dəqiq ifadə articulation noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
zəif eşidilən səs peep noun general
zəif poor noun general
şablon ifadə cant noun general
riyakar ifadə cant noun general
zəif poor noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
maddi cəhətdən təmin etmək endow verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
zəif fışıldamaq fizzle verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
ifadə etmək signify verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
zəif əsmək whiff verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
zəif əlaqədə olmaq be remotely connected verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
ifadə eləmək signify verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
ifadə etmək indicate verb general
mənəvi cəhətdən üzmək oppress verb general
zəif salmaq paralyse verb general
ifadə etmək represent verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
zəif oxuyan tələbəyə kömək etmək coach verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
ifadə etmək write verb general
ifadə etmək convey verb general
zəif-zəif dalğalandırmaq ruffle verb general
zəif-zəif ləpələndirmək ruffle verb general
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent adjective general
zəif asthenic adjective general
zəif bedrid adjective general
çox zəif blear adjective general
zəif iradəli characterless adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
zəif salan debilitating adjective general
zəif decrepit adjective general
zəif dicky adjective general
zəif dim adjective general
yaddaşı zəif distrait adjective general
zəif doddery adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
zəif faint adjective general
iradəsi zəif faint-hearted adjective general
zəif iradəli faint-hearted adjective general
zəif feeble adjective general
ağıldan zəif feeble-minded adjective general
zəif feeblish adjective general
yalvarış ifadə edən imploring adjective general
çox zəif imponderable adjective general
zəif impotent adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
inamsızlıq ifadə edən incredulous adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
ifadə baxımından zəif inexpressive adjective general
zəif infirm adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
zəif lank adjective general
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral adjective general
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical adjective general
ifadə photogenic adjective general
zəif pithless adjective general
yalvarış ifadə edən pleading adjective general
açıq ifadə olunmuş pronounced adjective general
zəif puny adjective general
zəif queasy adjective general
zəif scant adjective general
nifrət ifadə edən scornful adjective general
zəif senile adjective general
zəif slight adjective general
sözlə ifadə edilməyən tacit adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
zəif tottering adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
zəif twiggy adjective general
zəif işıqlandırılmış twilt adjective general
zəif inkişaf etmiş underdeveloped adjective general
zəif unsound adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
zəif vulnerable adjective general
zəif weak adjective general
gözü zəif olan weak-eyed adjective general
zəif görən weak-eyed adjective general
ağlı zəif weak-headed adjective general
zəif weakly adjective general
ağlı zəif weak-minded adjective general
gözü zəif olan weak-sighted adjective general
zəif görən weak-sighted adjective general
zəif iradəli weak-willed adjective general
ağlı zəif witless adjective general
zəif debilitated adjective general
zəif lax adjective general
ifadə olunmaz unutterable adjective general
zəif salınmış bleeding adjective general
zəif boggy adjective general
zəif crank adjective general
zəif distant adjective general
iradəsiz zəif feeble-minded adjective general
zəif iradəli flabby adjective general
zəif xasiyyətli flabby adjective general
zəif fleshless adjective general
zəif fragile adjective general
zəif frugal adjective general
zəif groggy adjective general
zəif lymphatic adjective general
zəif meagre adjective general
zəif nerveless adjective general
şəhvani cəhətdən cazibədar nubile adjective general
zəif pale adjective general
zəif remiss adjective general
zəif rotten adjective general
zəif slack adjective general
zəif slender adjective general
zəif stingy adjective general
zəif görən tender-eyed adjective general
zəif torpid adjective general
zəif wishy-washy adjective general
zəif wonky adjective general
zəif one-horse adjective spoken language
zəif ramshackle adjective figurative meaning
zəif shaky adjective figurative meaning
zəif wan adjective figurative meaning
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective adjective general
ifadə edən expressive adjective general
zəif gentle adjective general
əsəbləri zəif nervous adjective general
zəif queer adjective general
zəif vacillating adjective general
zəif washy adjective general
zəif weedy adjective general
zəif watery adjective figurative meaning
ciyəri zəif chesty adjective general
əqli cəhətdən fəal operational adjective general
ekoloji cəhətdən təmiz organic adjective general
zəif slow adjective general
zəif washy adjective general
zəif dull adjective general
zəif remote adjective general
zəif thin adjective general
zəif dying adjective general
zəif off adjective general
zəif bad adjective general
antropoloji cəhətdən anthropologically adverb general
kimyəvi cəhətdən chemically adverb general
xüsusi ifadə ilə emphatically adverb general
hər cəhətdən everyway adverb general
zəif faintly adverb general
zəif feebly adverb general
maliyyə cəhətdən financially adverb general
maliyyə cəhətdən fiscally adverb general
ideologiya cəhətdən ideologically adverb general
məfkurə cəhətdən ideologically adverb general
məntiqi cəhətdən logically adverb general
riyazi cəhətdən mathematically adverb general
metodiki cəhətdən methodically adverb general
əxlaqi cəhətdən morally adverb general
mənəvi cəhətdən morally adverb general
əməliyyat cəhətdən operationally adverb general
istismar cəhətdən operationally adverb general
fəlsəfi cəhətdən philosophically adverb general
fonetik cəhətdən phonetically adverb general
psixoloji cəhətdən psychologically adverb general
heç bir cəhətdən on neither side adverb general
zəif barely adverb general
rəsmi cəhətdən formally adverb general
hər cəhətdən throughout adverb general
bu cəhətdən therein adverb spoken language
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand conjunction general
ziddiyyət ifadə edir and conjunction general
təəccüb ifadə edir and conjunction general
riyaziyyatdan zəif olmaq be poor at mathematics phrases general
ifadə vermək bear witness phrases general
zəif damarında tutmaq cut to the quick phrases general
formal cəhətdən razılaşma formal acquiescence phrases general
zəif səhhət fragile health phrases general
ifadə vermək give expression phrases general
ifadə vermək give testimony phrases general
mənəvi cəhətdən pozulmaq go wrong phrases general
zəif damarını tutmaq hit home phrases general
vero