• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для in place of (181 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
məkan place 2 1
yer place 2 1
kərpic place-brick 2 1
yaxşı bişməmiş place-brick 2 1
dövlət qulluqçusu place-holder 2 1
məmur place-holder 2 1
vəzifəli şəxs place-holder 2 1
karyerist place-hunter 2 1
mənsəbpərəst place-hunter 2 1
vəzifəpərəst place-hunter 2 1
karyerizm place-hunting 2 1
mənsəbpərəstlik place-hunting 2 1
vəzifəpərəstlik place-hunting 2 1
coğrafi ad place-name 2 1
yer adı place-name 2 1
bürməlik bushy place 2 1
gillik clayey place 2 1
kəsəklik clod place 2 1
nəmişlik damp place 2 1
eşənək dug-out place 2 1
qətlgah execution place 2 1
yerpulu fee for a place 2 1
qıcılıq ferny place 2 1
birincilik first place 2 1
düzlük flat place 2 1
yasamal flat place on the height 2 1
abadanlıq flourishing place 2 1
çuxurluq groove place 2 1
mərhələ halting place for transported convicts 2 1
yatab halting place for transported convicts 2 1
irəmə hilly place 2 1
çuxurluq hollow place 2 1
ocaq holy place 2 1
imamzadə holy place 2 1
buzluq icy place 2 1
tramplin jumping-off place 2 1
xəlvətlik lonely place 2 1
həsrət longing for a person or place 2 1
nəmişlik moist place 2 1
dağlıq mountainous place 2 1
palçıqlıq muddy place 2 1
zığlıq muddy place 2 1
yuvalıq nestling-place 2 1
xanəgah place for dervishes 2 1
seyrəngah place for picnic 2 1
ziyarətgah place for pilgrimage 2 1
məbədgah place for praying 2 1
namazğah place for praying 2 1
soğanlıq place for storing onions 2 1
qənbərlik place full of cobbles 2 1
laləzarlıq place full of different planted flowers 2 1
laləzarlıq place full of different planted trees 2 1
gülzarlıq place full of flowers 2 1
gülzar place full of flowers 2 1
təvəllüd yeri place of birth 2 1
fəxri yer place of honor 2 1
yer-yurd place of residence 2 1
pərəstişgah place of worship 2 1
sitayişgah place of worship 2 1
bürməlik place overgrown with bush 2 1
biyanlıq place overgrown with liquorice 2 1
istiotluq place planted with pepper 2 1
imamzadə place where descendants of imams are buried 2 1
ilanlıq place where snakes inhabit 2 1
dərəlik-təpəlik place with hills and valleys 2 1
güllük place with lot of flowers 2 1
bozluq place without grass and trees 2 1
abadanlıq populated place 2 1
iş yerindən xarakteristika reference from place of work 2 1
xəlvətgah retired place 2 1
dağ-daş roadless place 2 1
qayalıq rocky place 2 1
daşlıq rocky place 2 1
qamışlıq rushy place 2 1
pir sacred place 2 1
qumlaq sandy place 2 1
qumluq sandy place 2 1
qumsallıq sandy place 2 1
xəlvətgah secret place 2 1
xəlvətlik secret place 2 1
xəlvətxana secret place 2 1
kölgəli yer shady place 2 1
kol-kosluq shrubby place 2 1
enişlik sloping place 2 1
yağır sore place on the back of a horse 2 1
daşlıq stony place 2 1
dayanacaq stopping place 2 1
güney sunny side of any place 2 1
tikanlıq thorny place 2 1
yuxarıbaş top place 2 1
suvat watering place 2 1
alalıq weedy place 2 1
abadanlıq well-equipped place 2 1
yeldöyən windy place 2 1
başlanğıc zərbə place-kick 2 12
sərbəst zərbə place-kick 2 12
münasib place 2 1
uyğun place 2 1
yerində place 2 1
yerli place 2 1
oturacaq place 2 1
ev place 2 3
mənzil place 2 3
malikanə place 2 1
mülk place 2 1
iş yeri place 2 1
vəzifə place 2 1
qoymaq place 3 1
yerləşdirmək place 3 1
güzarı düşmək call at a place accidentally 3 1
düzdürmək cause smb. to place 3 1
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak 3 1
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living 3 1
layiqli yer tutmaq occupy fitting place 3 1
dayamaq place 3 1
qondarmaq place 3 1
sığdırmaq place 3 1
sığışdırmaq place 3 1
yerbəyer etmək place 3 1
dirəkləmək place a pole 3 1
dirəkləmək place a post 3 1
piket təşkil etmək place pickets 3 1
cabaca etmək put in a particular place 3 1
yetmək reach a place 3 1
mənzilə çatmaq reach the place 3 1
yer bronlamaq reserve a place 3 1
künc-bucaq retired place 3 1
lazımi yeri tutmaq take a proper place 3 1
layiqli yer tutmaq take fitting place 3 1
baş vermək take place 3 1
vaqe olmaq take place 3 1
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place 3 1
birincilik qazanmaq win the first place 3 1
vəzifəyə qoymaq place 3 1
vəzifəyə təyin etmək place 3 1
mal satmaq place 3 1
səhm satmaq place 3 1
bel bağlamaq place 3 1
bəsləmək place 3 1
inanmaq place 3 1
tarixini təyin etmək place 3 1
yerini təyin etmək place 3 1
oralı belonging to that place 4 1
düz flat place 4 1
yağırlı having a sore place on the back 4 1
buradakı of this place 4 1
buralı of this place 4 1
artıq-əskik out of place 4 1
yersiz out of place 4 1
damdandüşmə out of place 4 1
yağırlı with a sore place on the back 4 1
buradan from this place 6 1
yerli-yerində in its proper place 6 1
cabaca in place 6 1
cabaca in right place 6 1
birinci növbədə in the first place 6 1
dördüncüsü ara in the fourth place 6 1
oradaca in the same place 6 1
oradaca just in the same place 6 1
yerli-yersiz out of place 6 1
dəniz kurortu bathing place 29 1
basdırma yeri burial place 29 1
dəfn etmə yeri burial place 29 1
gizli yer hiding place 29 1
məxfi yer hiding place 29 1
xəlvətxana hiding place 29 1
hər şeydən əvvəl in the first place 29 1
hər şeydən öncə in the first place 29 1
ikincisi in the second place 29 1
yerində olmama out of place 29 1
baş vermək take place 29 1
vaqe olmaq take place 29 1
birinci yer tutmaq take the premier place 29 1
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place 29 1
quyruqda sürünmək take back place 29 1
məxfi sığınacaq hiding place 29 1
münasib olmayan out of place 29 1
yersiz out of place 29 1
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
in place of yerinə 10 1
in place of əvəzinə 29 1
in place of yerinə 29 1